Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Keď už detstvo nebolí - Lindsay C. Gibson, Grada, 2023

Knihy o humanitných vedách zo série Predpisy pre podnikateľskú sféru 2016

Použité filtre
Zrušiť filtre
Nový zákon o dôveryhodných službách, Epos, 2016
Nový zákon o dôveryhodných službách

Zákon č. 272/2016 Z.z. z 20. septembra 2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nový zákon o upomínacom konaní, Epos, 2016
Nový zákon o upomínacom konaní

Zákon č. 307/2016 Z.z. z 25. októbra 2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Novelizovaný Katastrálny zákon, Epos, 2016
Novelizovaný Katastrálny zákon

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti

Zákon č. 473/2015 Z.z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 598/2008 Z.z...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Daňový poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Daňový poriadok

Zákon č. 563/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2001 Z.z., zákona č. 332/2011 Z.z., zákona č. 384/2011 Z.z., zákona č. 546/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Trestný poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Trestný poriadok

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákonník práce, Epos, 2016
Novelizovaný Zákonník práce

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o priestupkoch, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o priestupkoch

Novelizovaný zákon o priestupkoch s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o prokuratúre, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o prokuratúre

Zákon č. 153/2001 Z.z. z 28. marca 2001 o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z., zákona č. 291/2009 Z.z., zákona č. 102/2010 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Epos, 2015
Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona č...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Novelizovaný Občianský súdny poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Občianský súdny poriadok

Zákon zo 4. decembra 1963 č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Exekučný poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Exekučný poriadok

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o podpore malého a stredného podnikania, Epos, 2016
Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Zákon č. 272/2016 Z.z. z 20. septembra 2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive

Zákon č. 190/2003 Z.z. z 23. apríla 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.757/2004 Z.z., zákona č. 132/2005 Z.z., zákona č. 529/2005 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Správny poriadok, Epos, 2016
Novelizovaný Správny poriadok

Zákon č. 71/1967 Zb. z 29. júna 1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 204/2011 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Epos, 2016
Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2015 Z.z. z 13. novembra 2015 o trestnej zodpovednosti osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Notársky poriadok, Epos, 2015
Novelizovaný Notársky poriadok

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.232/1995 Z.z., zákona č...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nový Zákon o verejnom obstarávaní, Epos, 2016
Nový Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon č. 343/2015 z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Obchodný zákonník, Epos, 2016
Novelizovaný Obchodný zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Novelizovaný Zákon o sťažnostiach, Epos, 2016
Novelizovaný Zákon o sťažnostiach

Zákon č. 9/2010 Z.z. zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., zákona č. 386/2015 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z.

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Humor je najkorenistejšou prísadou na hostine života.“

Anna v Redmonde - Lucy Maud Montgomery, 2016
Anna v Redmonde
Lucy Maud Montgomery