Maja Lunde: Vládkyňa vetra. Tatran, 2024

Knihy o humanitných vedách zo série Aktualizácie 2020

Použité filtre
Zrušiť filtre
Aktualizácia III/3 2020 - LEX-KORONA

Opatrenia proti koronavírusu k zmierneniu niektorých dopadov, ktoré nielen v podnikateľskej oblasti spôsobuje koronavírus. Opatrenia sú súčasťou právnych predpisov z oblasti pracovno-právnych vzťahov, ktoré prinášame ...

 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia II/4 2020 – Zákon o verejnom obstarávaní
 • Autorský kolektív

Prinášame Vám zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní – zákon č. 343/2015 Z. z., ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia. Dané zmeny sú v texte prehľadne vyznačené. Zákon je publikovaný v úplnom znení....

 • 4,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia 2020 VI/2 2020 - Vyhláška o kvalite ovzdušia, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia 2020 VI/2 2020 - Vyhláška o kvalite ovzdušia

Právne úpravy sa týkajú vyhlášky o kvalite ovzdušia, vyhlášky o spôsobe určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch a nariadenia vlády o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,40 €
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť
 • Autorský kolektív

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnej a verejnej služby, civilnej ochrany a súkromnej bezpečnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do 11 – 12 dní

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch

Titul obsahuje úplné znenie Živnostenského zákona - účinnosť 1. februára 2020 a Zákona o priestupkoch po novelách. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  1,72 €
  -4 %
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie

Úplné znenie uvedených zákonov po novele s účinnosťou od 1.4.2020. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a zmeny v zákonoch sú v texte zreteľne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do 11 – 12 dní
 • 6,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia III/6 2020 – Zamestnávanie, pracovné vzťahy a sociálne poistenie, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/6 2020 – Zamestnávanie, pracovné vzťahy a sociálne poistenie

Novela zákonov bude mať výrazný pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Pozitívne vplyvy sa predovšetkým prejavia vo forme nižšej miery pracovného zaťaženia vybraných zamestnancov...

 • Čítanávýborný stav
  4,62 €
  -30 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti

Účelom noviel v právnych predpisoch bolo upraviť vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku posunu lehôt na podanie daňových priznaní podľa zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu

Vláda SR viacero opatrení proti koronavírusu, ktoré majú prispieť k väčšej istote v podnikateľskom prostredí. Opatrenia sú obsahom Aktualizácie k zákonom 2020 a týkajú sa možnosti odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Do 11 – 12 dní
 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení po novele. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Novelou zákona dochádza k vylúčeniu 13. dôchodku z právneho režimu exekúcie ...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do 11 – 12 dní
Aktualizácia V/4 2020 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia V/4 2020 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
 • Autorský kolektív

Právne úpravy sa týkajú zákonov o štátnej službe, o rozpočtových pravidlách, o informačných technológiách, o kybernetickej bezpečnosti a o e-Governmente. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,90 €
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia III/8 2020 - Dôchodkový vek a doplatok k starobnému dôchodku, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/8 2020 - Dôchodkový vek a doplatok k starobnému dôchodku

Novelou zákona o sociálnom poistení sa upravuje dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,72 €
  -5 %
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia VI/4 2020 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia VI/4 2020 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

Novela zákona upravuje ustanovenia týkajúce sa triedeného zberu komunálnych odpadov. Zákonom č. 460/2019 Z. z. bola zavedená povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov upraviť svoje cenníky v súlade s tzv. ekomoduláciou...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia III/2 2020 - Sociálne poistenie, Zákonník práce, Služby zamestnanosti

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných...

 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia II/7 2020 – Obchodné právo a podnikanie - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/7 2020 – Obchodné právo a podnikanie
 • Autorský kolektív

Nový zákon schválený v júli tohto roka mení a dopĺňa niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,15 €
  -5 %
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia III/2 - Sociálne poistenie, ZP, Služby zamestnanosti - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/2 - Sociálne poistenie, ZP, Služby zamestnanosti
 • Autorský kolektív

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných príspevkoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo

Cieľom zmeny Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti PO je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, pričom dochádza k presunu týchto trestných činov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do 11 – 12 dní

Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly
 • Autorský kolektív

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vodného zákona, zákonov o odpadoch a obaloch...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia V/3 - LEX-KORONA - štátna správa, školstvo, výskum a vývoj, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia V/3 - LEX-KORONA - štátna správa, školstvo, výskum a vývoj 
CZ

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú štátnej správy, školstva, výchovy a vzdelávania, výskumu a vývoja... Zmeny v zákonov sú v texte prehladne vyznacené..

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia IV/1 2020 - Zákon o energetickej hospodárnosti budov, Všeobecné technické požiadavky na výstavbu, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia IV/1 2020 - Zákon o energetickej hospodárnosti budov, Všeobecné technické požiadavky na výstavbu 
CZ

Novelizované znenie zákonov Aktualizácia IV/1 obsahuje úplné znenie: 1.Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov – po novele vyhláškou č. 35/2020 Z. z. 2.Vyhláška č. 532/2002 Z. z...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Pokud ti, co prohrají, dokáží využít, čemu je jejich protivníci naučí, pak ano, mohou z nich být z dlouhodobějšího hlediska vítězové.“

Atlas mraků - David Mitchell, 2006
Atlas mraků
David Mitchell