Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Vražda v Mena House - Erica Ruth Neubauer, Slovenský spisovateľ, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Rímske právo - Karol Rebro, Peter Blaho, Aleš Čeněk, 2019
Rímske právo

Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom...

 • Knihapevná väzba
  28,00 €
  Na sklade

Trestné právo hmotné - Jaroslav Klátik, Aleš Čeněk, 2021
Trestné právo hmotné

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. aktualizované vydanie bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. aktualizované vydanie. Autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov...

 • Knihabrožovaná väzba
  25,65 €
  Na sklade

Kriminológia - Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová, kolektív autorov, Aleš Čeněk, 2022
Kriminológia

Štvrté aktualizované a doplnené vydanie učebnice prináša vo všeobecnej a špeciálnej časti rozšírené fenomenologické údaje do roku 2021.

 • Knihabrožovaná väzba
  23,38 €
  Na sklade

Kriminalistika - Viktor Porada, Aleš Čeněk, 2019
Kriminalistika 
CZ

Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat...

 • Knihapevná väzba
  103,40 €
  Do týždňa

Teoretické problémy pracovného práva - Helena Barancová, Aleš Čeněk, 2014
Teoretické problémy pracovného práva

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale

 • Knihapevná väzba
  23,03 €
  Do 15 dní

Obchodné právo - Pavol Kubíček, Aleš Čeněk, 2021
 
Obchodné právo - Pavol Kubíček, Aleš Čeněk, 2018
Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva a absorbuje právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobudli účinnosť 1. 10. 2020. Autori reagovali na viaceré...

 • Knihabrožovaná väzba
  26,35 €
  Na sklade

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť - Eva Szabová, Aleš Čeněk, 2021
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 4. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo hmotné...

 • Knihabrožovaná väzba
  31,88 €
  Na sklade

Základy správneho práva, 5. vydání - Janka Hašanová, Ladislav Dudor, Aleš Čeněk, 2021
Základy správneho práva, 5. vydání 
CZ

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora...

 • Knihabrožovaná väzba
  25,65 €
  Na sklade

Právo životného prostredia. Všeobecná časť - Soňa Košičiarová, Aleš Čeněk, 2022
Právo životného prostredia. Všeobecná časť

Vysokoškolská učebnica sa komplexne venuje témam všeobecnej časti pedagogickej disciplíny Právo životného prostredia. Je stručná a zrozumiteľná. Objasňuje medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty environmentálneho práva ako aj právne postavenie...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,05 €
  Na sklade

Medzinárodné právo súkromné - Natália Štefanková, Mária Sumková, Aleš Čeněk, 2017
Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,74 €
  Do týždňa

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť - Jaroslav Klátik, kolektív autorov, Aleš Čeněk, 2012
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach...

 • Knihabrožovaná väzba
  25,63 €
  Na sklade

Římské soukromé právo - Michal Skřejpek, Aleš Čeněk, 2017
Římské soukromé právo 
CZ

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho...

 • Knihapevná väzba
  23,38 €
  Na sklade

Filosofie práva - Pavel Holländer, Aleš Čeněk, 2012
Filosofie práva 
CZ

Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku důvodu platnosti práva čili napětí mezi právem přirozeným a pozitivním, dále zkoumání jeho účelů, ...

 • Knihapevná väzba
  25,80 €
  Do 15 dní

Gamblerství - Pavel Prunner, Aleš Čeněk, 2013
Gamblerství 
CZ

Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize Psychologie gamblerství-aneb Sázka na štěstí se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si neuvědomují či podceňují možnost vzniku gamblerství. Kromě jiného poukazuje na ...

 • 13,63 €
  Do 15 dní

Kriminologický slovník - Ivana Zoubková, Aleš Čeněk, 2011
Kriminologický slovník 
CZ

Slovník se věnuje základním kriminologickým pojmům, výrazným osobnostem a jimi vytvořeným kriminologickým teoriím...

 • Knihapevná väzba
  12,78 €
  -3 %
  Do 15 dní

Případy z římského práva - Michal Skřejpek, Petr Bělovský, David Falada, Jan Šejdl, Aleš Čeněk, 2018
Případy z římského práva 
CZ

Římské právo, především římské soukromé právo, tvoří dodnes základ evropské kontinentální právní kultury. Proniknutí do jeho podstaty by proto mělo patřit do...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,10 €
  Do 26 dní

Právní myšlení. Kritika moralismu - Tomáš Sobek, Aleš Čeněk, 2007
Právní myšlení. Kritika moralismu 
CZ

Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, tedy neústupné názorové neshody v morálních záležitostech mezi...

 • Knihabrožovaná väzba
  32,40 €
  Do 26 dní

Medzinárodné právo verejné - Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, Marek Šmid, Kristián Blaškovič, Aleš Čeněk, 2015
Medzinárodné právo verejné

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,56 €
  Na sklade

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného - Tomáš Strémy, Aleš Čeněk, 2021
 
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného - Tomáš Strémy, Aleš Čeněk, 2015
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo všeobecnej, ako aj osobitnej časti trestného práva...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,22 €
  Na sklade

Policajné právo a policajná správa - Jana Hašanová, Jana Šimonová, Klaudia Marczyová, Jozef Medelský, Marián Piváček, Aleš Čeněk, 2020
Policajné právo a policajná správa

Monografia v sebe okrem primárneho predpisu, zákona o Policajnom zbore, kumuluje právne informácie z ústavného práva, správneho práva a medzinárodného práva, čím prináša relatívne ucelený zdroj informácií o policajných činnostiach...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,00 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Lenže som až prineskoro pochopila, ktorým smerom sa bolo treba uberať: smerom k túžbam. Človek by čakal, že ľudí zachraňujú celkom iné veci: povinnosť, čestnosť, dobrota srdca, zmysel pre spravodlivosť. Nie. To, čo zachraňuje, sú túžby. Sú jedinou skutočnou vecou. Ak ich máš, zachrániš sa. “

Oceán more - Alessandro Baricco, 2004
Oceán more
Alessandro Baricco