Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Tiene Swanfordského opátstva - Julie Klassen, i527.net, 2023

Knihy o humanitných vedách od vydavateľstva Poradca s.r.o.

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Trestný zákon 2023, Poradca s.r.o., 2023
Trestný zákon 2023

Titul obsahuje trestné a správne právo po novelách 2023, doplnený Vyhláškou o Spravovacom a kancelárskom poriadku. Nakoľko bola schválená novela Trestného poriadku a zákona o obetiach trestných činov, ktorá nadobúda účinnosť od 1. 4. 2023...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,39 €
  -5 %
  Na sklade

Zákony 2023 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, pedagogickí zamestnancov, BOZP a správneho práva. Úplné znenia zákonov - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde pre rok 2023 sú uvedené so zmenami,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Práce a Mzdy č. 5 / 2023 - Nevyčerpaná dovolenka, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Práce a Mzdy č. 5 / 2023 - Nevyčerpaná dovolenka

Nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov. Všeobecným pravidlom je, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ale čo ak zamestnanec dovolenku nevyčerpá? Oboznámime Vás so základnými pravidlami pri čerpaní dovolenky a...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,85 €
  -15 %
  Do 14 dní

Aktualizácia III/2 - Zákon o hmotnej núdzi, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Aktualizácia III/2 - Zákon o hmotnej núdzi

Cieľom novely zákona o hmotnej núdzi je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze..

 • Knihabrožovaná väzba
  2,40 €
  Do 14 dní

Aktualizácia II/2 - Exekučný poriadok, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Aktualizácia II/2 - Exekučný poriadok

Základným cieľom právnej úpravy novely exekučného poriadku je zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj zefektívniť právnu úpravu vynucovania iných povinností...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,85 €
  -14 %
  Do 14 dní

Poradca č. 12 / 2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Poradca č. 12 / 2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom

Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na zdravotné poistenie jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci. Od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov zamestnanca uplatňuje minimálny preddavok...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,34 €
  -14 %
  Do 14 dní

1000 riešení č. 5-6 - Zdravotné poistenie - novela, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
1000 riešení č. 5-6 - Zdravotné poistenie - novela

Zdravotné poistenie upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. V zákone dochádza k úprave vzťahov v systéme verejného zdravotného poistenia, najmä pravidiel pri zmene zdravotnej poisťovne...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,59 €
  -14 %
  Do 14 dní

Stavebný zákon - s komentárom - Štefan Strašnický, Poradca s.r.o., 2022
Stavebný zákon - s komentárom

Titul obsahuje Zákon o územnom plánovaní (stavebný zákon) s komentárom a Zákon o výstavbe s komentárom. Zákony v úplnom znení s komentárom sú novelizované. Nový zákon o územnom plánovaní (stavebný zákon) si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,00 €
  Do 14 dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Poradca č. 4-5 / 2022 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 4-5 / 2022 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom

Prinášame Vám Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom po novelách. Na účely zrýchlenia procesu verejného obstarávania sa po novom zavádza úprava procesných ustanovení revíznych postupov, vrátane konania o preskúmaní úkonov pred podpisom zmluvy...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,00 €
  Do 24 hodín

Poradca č. 6-7/ 2023 - Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 6-7/ 2023 - Zákonník práce

Zákonník práce po novele 2022 obsahuje úplné znenia zákona po novele, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). V tomto kontexte zákonník práce zavádza tieto zmeny...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,77 €
  -5 %
  Do 14 dní

Ústava SR (od 1. 1. 2022), Poradca s.r.o., 2022
Ústava SR (od 1. 1. 2022)

Každoročne dochádza v ústavnom zákone k zmenám, ktoré sú v texte zákona zvýraznené. Titul obsahuje Ústava SR – úplné znenie zákona po novelách, Listina základných práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Zákon o štátnych symboloch...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,24 €
  -5 %
  Na sklade

Ústava SR od 1. 1. 2023, Poradca s.r.o., 2023
Ústava SR od 1. 1. 2023

Ústava SR je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,33 €
  -5 %
  Do piatich dní

Zákony 2023 V/B - Školstvo, Obce, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 V/B - Školstvo, Obce

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti školstva, samosprávy, miest a obcí po novelách k 1. 1. 2023. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,20 €
  Na sklade

Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022 - Miroslav Tichý, Edmunt Horváth, Božena Jurčíková, Slavomír Šamín, Poradca s.r.o., 2022
Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022

Vzory zmlúv obsahujú príklady najčastejších podaní. Ku každému vzoru zmluvy ponúka aj vysvetlenie a rady. Reagujú na zásadné zmeny, ku ktorým v posledných rokoch došlo v znení príslušných zákonov. Kedykoľvek budete potrebovať napísať zmluvu,...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,11 €
  -5 %
  Na sklade

Poradca č. 13/2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 13/2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva a...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,80 €
  Do 24 hodín

Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo

Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 24 hodín

Trestné právo, Policajný zbor, Poradca s.r.o., 2022
 
Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo, Poradca s.r.o., 2020
Trestné právo, Policajný zbor

Publikácia Trestné právo a policajný zbor obsahuje Trestný zákon, Trestný poriadok a súvisiace predpisy z trestného práva a správneho práva v úplnom znení po novelách pre rok 2022. Nájdete tu najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného a...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,20 €
  Na sklade
 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa zosúlaďujú lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, úprava intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,86 €
  -5 %
  Do 24 hodín


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Jeden válečník. Jedna mysl. Jedno poslání.“

Cestou vlka - David Gemmell, 2005
Cestou vlka
David Gemmell