Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Rok bylinkára - Iveta Henzelyová, Príroda, 2023

Knihy o humanitných vedách v latinčine

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Traktát o náprave intelektu - Baruch Spinoza, Atény nad Torysou, 2022
Traktát o náprave intelektu

Raný metodologický spis (1660-1662) novovekého holandského filozofa Barucha Spinozu v novom slovenskom preklade a bilingválnej latinsko-slovenskej verzii. Hoci ide o kratšie a nikdy nedokončené dielo, podľa niektorých názorov predstavuje...

 • Knihapevná väzba
  13,90 €
  Do 10 dní

Dejiny Nitrianskeho Biskupstva - Jozef Vurum, Perfekt, 2021
Dejiny Nitrianskeho Biskupstva

Medzi čitateľov sa dostáva pozoruhodné dielo nášho najstaršieho biskupstva z roku 1835...

 • Knihapevná väzba
  40,99 €
  Do 25 dní

O zákonech - Marcus Tullius Cicero, OIKOYMENH, 2017
O zákonech 
CZ

Ciceronův spis O zákonech úzce navazuje na jeho dílo O věcech veřejných. Oba tyto dialogy jsou zároveň míněny jako římská obdoba Platónových dialogů Ústava a Zákony. Ze spisu O zákonech, který Cicero nejspíše nikdy nedokončil, se dochovaly necelé tři...

 • Knihapevná väzba
  13,41 €
  Do 25 dní

Komentář k Etice Nikomachově - Tomáš Akvinský, Krystal OP, 2014
Komentář k Etice Nikomachově 
CZ

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné jednání je pro...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,83 €
  Na sklade

Sambucus Supplementum II., Trnavská univerzita, 2010
Sambucus Supplementum II.

Belove Vedomosti o uhorských stoliciach nie sú prameňom len pre poznanie histórie jednotlivých regiónov, ale môžu poslúžiť ako historický prameň pre iné vedné oblasti...

 • Knihapevná väzba
  11,44 €
  -5 %
  Do 22 dní

Monumenta Vaticana Slovaciae (Tomus I) - Vincentius Sedlák, Trnavská univerzita, 2008
Monumenta Vaticana Slovaciae (Tomus I) 
LA

Vyberanie pápežských desiatkov v Uhorsku v 13. a 14. storočí na obranu Svätej zeme sa konalo v rokoch 1281 – 1375. Záznamy z vyberania z rokov 1281 – 1331 a 1338 – 1375 nie sú pre nás natoľko zaujímavé pre ich obsahovú stránku...

 • Knihabrožovaná väzba
  20,00 €
  Do 22 dní

Sambucus XI. - Erika Juríková, Daniel Škoviera, Trnavská univerzita, 2016
Sambucus XI.

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,53 €
  -5 %
  Do 25 dní

Pražský sborník historický XLIII, Scriptorium, 2016
Pražský sborník historický XLIII 
CZ

Pražský sborník historický, založený v roce 1964 a navazující na vlastivědný sborník z let 1962 a 1963, vydává Archiv hl. města Prahy. Sborník vychází s roční periodicitou a přináší studie zaměřené na dějiny hlavního města...

 • Knihapevná väzba
  18,23 €
  -5 %
  Do 8 dní

Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích / Paupertate styloque connecti - Lucie Storchová, Scriptorium, 2011
Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích / Paupertate styloque connecti 
CZ

Původní důkladná monografie, v níž autorka analyzuje tvorbu českých latinsky píšících humanistů jako formalizovaný diskursivní modus. Dále analyzuje humanistické literární pole v českých zemích a textové utváření učenecké...

 • Knihapevná väzba
  19,19 €
  -3 %
  Na sklade

Sambucus VI., Trnavská univerzita, 2010
Sambucus VI.

Sambucus vo svojom šiestom zväzku ponúka tucet štúdií, ktoré sa týkajú staroveku, stredoveku aj novoveku...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,53 €
  -5 %
  Do 22 dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae reges - Katarína Karabová, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2016
Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae reges

Slovensko-latinská baroková literatúra nadväzujúca na predchádzajúce obdobie humanizmu a renesancie je charakteristická svojím osobitým žánrovým ladením, ale aj...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,00 €
  Do 25 dní

Etymologie IV - Isidor ze Sevilly, OIKOYMENH, 2004
Etymologie IV 
CZ

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Obsahem čtvrté knihy věnované lékařství jsou akutní a chronické...

 • Knihapevná väzba
  8,87 €
  -5 %
  Do 22 dní

Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne - Andrej Kalaš, Ulrich Wollner, Belianum, 2011
Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne

Predkladaný študijný materiál má za cieľ uľahčiť študentom filozofie a klasických jazykov čítanie, preklad a interpretáciu originálneho latinského textu 1.knihy didaktickej básne Tita Lucretia Cara De renum natura. Publikácia sa skladá z úvodnej štúdie

 • Knihabrožovaná väzba
  10,44 €
  -5 %
  Do 22 dní

Ubi est finis huius libri deus scit - Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Scriptorium, 2015
Ubi est finis huius libri deus scit 
CZ

Rozsáhlá kolektivní monografie o knihovně augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (založené Janem IV. z Dražic 1333), jež se stala významným ohniskem vzdělanosti v předhusitských Čechách. Kniha přináší soubory studií k osudům...

 • Knihapevná väzba
  20,20 €
  -5 %
  Do 22 dní

Viedenská maľovaná kronika

Viedenská maľovaná kronika (po latinsky Chronicon Pictum) bola napísaná v latinčine v rokoch 1358 – 1370. Vo dvore kráľa Ľudovíta Veľkého sa neznámemu autorovi podarilo zaznamenať a...

 • 17,00 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Fontes Rerum Slovacarum I - Pavol Petruf, Trnavská univerzita, 2009
Fontes Rerum Slovacarum I

Periodická tlač patrí popri archívnych prameňoch, publikovaných edíciách dokumentov, pamätiach, spomienkach a rozličných správach dejinných aktérov k všeobecne uznávaným zdrojom relevantných informácií o minulosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,30 €
  -5 %
  Do 10 dní

Etymologie XVII / Etymologiae XVII - Isidor ze Sevilly, OIKOYMENH, 2019
Etymologie XVII / Etymologiae XVII 
CZ

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Sedmnáctou knihu své encyklopedie, nadepsanou De rebus rusticis – O zemědělství, věnoval Isidor...

 • Knihapevná väzba
  16,64 €
  -5 %
  Do 25 dní

Consuetudines. Assistentiae Germaniae I., Historický ústav AV ČR, 2011
Consuetudines. Assistentiae Germaniae I. 
CZ

Cílem této edice je zpřístupnění významného pramene pro studium vnitřního života jezuitských řádových komunit, tzv. konsvetudinářů (Consuetidunes).

 • Knihabrožovaná väzba
  15,99 €
  -3 %
  Na sklade

Dva humanistické popisy Prahy - Jan Hubecius, Bartoloměj Martinides, Jednota klasických filologů, 2020
Dva humanistické popisy Prahy 
CZ

Popisy měst, veršované i prozaické, mají v latinské literatuře dlouhou tradici – jedná se o žánr pěstovaný napříč různými etapami evropské historie. Tato kniha přináší texty dvou zástupců tradičního žánru z přelomu...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,96 €
  -5 %
  Do 8 dní

Scriptores Regni Bohemiae III /Spisovatelé království českého III, (E-F) - Johann Peter Cerroni, Filosofia, 2018
Scriptores Regni Bohemiae III /Spisovatelé království českého III, (E-F) 
CZ

Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé....

 • Knihabrožovaná väzba
  9,85 €
  -5 %
  Do 22 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Lenže som až prineskoro pochopila, ktorým smerom sa bolo treba uberať: smerom k túžbam. Človek by čakal, že ľudí zachraňujú celkom iné veci: povinnosť, čestnosť, dobrota srdca, zmysel pre spravodlivosť. Nie. To, čo zachraňuje, sú túžby. Sú jedinou skutočnou vecou. Ak ich máš, zachrániš sa. “

Oceán more - Alessandro Baricco, 2004
Oceán more
Alessandro Baricco