Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Protivné decko - Selma Blair, Motýľ, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Novelizovaný zákon o strelných zbraniach a strelive, Epos, 2022
Novelizovaný zákon o strelných zbraniach a strelive

ZÁKON Č. 190/2003 Z. Z. O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 757/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 529/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z. Z., ZÁKONA...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,70 €
  Na sklade

Zákon o zdravotnej starostlivosti - Ivan Humeník, Peter Kováč, C. H. Beck SK, 2023
Zákon o zdravotnej starostlivosti

Autori ponúkajú odbornej verejnosti, a to nielen z oblasti práva, ale aj odborníkom z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti druhé, aktualizované a rozšírené vydanie komentára k zákonu č. 567/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti...

 • Knihapevná väzba
  89,35 €
  -10 %
  Do šiestich dní

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Novelizovaný zákon o cestnej premávke, Epos, 2023
Novelizovaný zákon o cestnej premávke

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 84/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 188/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 199/2009.

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Do týždňa

Civilný sporový poriadok - Marek Števček, Svetlana Ficová, C. H. Beck SK, 2022
Civilný sporový poriadok

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom...

 • Knihapevná väzba
  143,49 €
  -4 %
  Do šiestich dní

Poradca č. 12 / 2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Poradca č. 12 / 2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom

Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na zdravotné poistenie jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci. Od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov zamestnanca uplatňuje minimálny preddavok...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,34 €
  -14 %
  Do 14 dní

1000 riešení č. 5-6 - Zdravotné poistenie - novela, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
1000 riešení č. 5-6 - Zdravotné poistenie - novela

Zdravotné poistenie upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. V zákone dochádza k úprave vzťahov v systéme verejného zdravotného poistenia, najmä pravidiel pri zmene zdravotnej poisťovne...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,59 €
  -14 %
  Do 14 dní

Zákony 2023 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, pedagogickí zamestnancov, BOZP a správneho práva. Úplné znenia zákonov - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde pre rok 2023 sú uvedené so zmenami,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Poradca č. 4-5 / 2022 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 4-5 / 2022 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom

Prinášame Vám Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom po novelách. Na účely zrýchlenia procesu verejného obstarávania sa po novom zavádza úprava procesných ustanovení revíznych postupov, vrátane konania o preskúmaní úkonov pred podpisom zmluvy...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,00 €
  Ihneď

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Správny poriadok - Peter Potásch, Janka Hašanová, Jana Vallová, Jozef Milučký, Daniela Medžová, C. H. Beck SK, 2022
Správny poriadok

Štvrté, aktualizované vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným, resp. prepracovaným obsahom, ale tiež zložením autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti...

 • Knihapevná väzba
  89,00 €
  Do šiestich dní

Poradca č. 6-7/ 2023 - Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 6-7/ 2023 - Zákonník práce

Zákonník práce po novele 2022 obsahuje úplné znenia zákona po novele, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). V tomto kontexte zákonník práce zavádza tieto zmeny...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,77 €
  -5 %
  Na sklade

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem - Jiří Kappel, C. H. Beck, 2023
Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem 
CZ

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,55 €
  Do 27 dní

Novelizovaný Exekučný poriadok, Epos, 2023
 
Novelizovaný Exekučný poriadok a Zákon o ukončení exekučných konaní, Epos, 2021
Novelizovaný Exekučný poriadok

Novelizovaný EXEKUČNÝ PORIADOK s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 233/1995 Z. Z. O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI (EXEKUČNÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ ĎALŠÍCH ZÁKONOV V ZNENÍ..

 • Knihabrožovaná väzba
  6,86 €
  -5 %
  Do týždňa

Zákony 2023 V/B - Školstvo, Obce, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 V/B - Školstvo, Obce

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti školstva, samosprávy, miest a obcí po novelách k 1. 1. 2023. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,20 €
  Na sklade

Právní psaní srozumitelným jazykem - Bryan A. Garner, Nugis Finem, 2021
Právní psaní srozumitelným jazykem 
CZ

Stručné, přímočaré a hlavně srozumitelné. Těmito slovy by šlo většinu právních textů popsat jen stěží. Přitom tomu tak být nemusí. Profesor Bryan A. Garner, jedna z nejuznávanějších osobností právního psaní, ve své knize...

 • Knihapevná väzba
  22,09 €
  Na sklade

Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022 - Miroslav Tichý, Edmunt Horváth, Božena Jurčíková, Slavomír Šamín, Poradca s.r.o., 2022
Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022

Vzory zmlúv obsahujú príklady najčastejších podaní. Ku každému vzoru zmluvy ponúka aj vysvetlenie a rady. Reagujú na zásadné zmeny, ku ktorým v posledných rokoch došlo v znení príslušných zákonov. Kedykoľvek budete potrebovať napísať zmluvu,...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,11 €
  -5 %
  Na sklade

Obchodné právo - Pavol Kubíček, Aleš Čeněk, 2021
Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva a absorbuje právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobudli účinnosť 1. 10. 2020. Autori reagovali na viaceré...

 • Knihabrožovaná väzba
  26,35 €
  Na sklade

Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva..

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Do šiestich dní

Podvojné účtovníctvo - zákony s komentárom - Ľudmila Novotná, Poradca s.r.o., 2022
 
Podvojné účtovníctvo s komentárom - Ľudmila Novotná, Poradca s.r.o., 2021
Podvojné účtovníctvo - zákony s komentárom

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve a...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,00 €
  Do 14 dní
 • 11,00 €
  Ihneď na stiahnutie


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Rozdiel medzi románom so šťastným koncom a románom bez neho tkvie iba v tom, kedy autor prestane rozprávať príbeh. “