Kubko chce cikať alebo rozlúčka s plienkami - Marta Galewska-Kustra, Stonožka, 2023

Knihy o humanitných vedách z edície Beckovy komentáře

Použité filtre
Zrušiť filtre
Zákon směnečný a šekový - Zdeněk Kovařík, C. H. Beck, 2014
Zákon směnečný a šekový 
CZ

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad...

 • Knihapevná väzba
  51,89 €
  -5 %
  Do 14 dní

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - Petr Vojtek, C. H. Beck, 2012
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 
CZ

Již třetí vydání komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo...

 • Knihapevná väzba
  41,41 €
  -5 %
  Do 14 dní

Antidiskriminační zákon - Kolektív autorov, C. H. Beck, 2016
Antidiskriminační zákon 
CZ
 • Autorský kolektív

Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před...

 • Knihapevná väzba
  50,99 €
  -5 %
  Do 25 dní

Autorský zákon - Petr Holý, Helena Chaloupková,, C. H. Beck, 2017
Autorský zákon 
CZ

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo...

 • Knihapevná väzba
  51,89 €
  -5 %
  Na sklade

Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku - Jan Štandera, C. H. Beck, 2013
Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku 
CZ

S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní úprava navazuje na tu dosavadní, a to jak občanskoprávní, tak obchodněprávní, soudní rozhodnutí...

 • Knihapevná väzba
  30,92 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, C. H. Beck, 2012
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
CZ

Zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu. - Komentář je...

 • Knihapevná väzba
  41,41 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o obecní policii - Pavel Vetešník, C. H. Beck, 2019
Zákon o obecní policii 
CZ

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních...

 • Knihapevná väzba
  55,52 €
  -4 %
  Do 25 dní

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - Eva Kabelková, Pavla Schödelbauerová, C. H. Beck, 2013
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku 
CZ

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek...

 • Knihapevná väzba
  41,41 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Tomáš Kaplan a kol., C. H. Beck, 2019
Zákon o veřejných výzkumných institucích 
CZ

Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích je první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence, předmětu činnosti, ...

 • Knihapevná väzba
  51,89 €
  -5 %
  Do 14 dní

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku - Marek Svejkovský a kolektív, C. H. Beck, 2015
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku 
CZ

Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla. Publikace uvádí konkrétní případy možné aplikace komentovaných ustanovení, obsahu i smluv zakládajících správu...

 • Knihapevná väzba
  49,14 €
  -10 %
  Do 14 dní

Vedeli ste, že...?

vá radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Lesní zákon - Martin Flora, Jiří Staněk, C. H. Beck, 2022
Lesní zákon 
CZ

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich....

 • Knihapevná väzba
  88,58 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o kontrole - Luboš Jemelka, C. H. Beck, 2021
Zákon o kontrole 
CZ

Druhé vydání komentáře zákona o kontrole, zak. č. 225/2012 Sb., zahrnuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona a reaguje na změny právní úpravy, které nastaly po účinnosti zákona, tedy po 1. lednu 2014. V něm jsoun zohledněny nejenom změny zákona...

 • Knihapevná väzba
  51,89 €
  -5 %
  Do 14 dní

Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení - Ondřej Richter, C. H. Beck, 2014
Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení 
CZ

komentář k § 165 až 204 InsZ ve znění účinném od 1. 1. 2014 • upravuje tedy otázky, se kterými se nejčastěji setkávají věřitelé, jejichž dlužník je v úpadku v režimu insolvenčního řízení • byl sepsán zejména na základě judikatury, která byla od...

 • Knihapevná väzba
  41,41 €
  -5 %
  Do 14 dní

Právnické osoby v novém občanském zákoníku - Jaroslav Svejkovský, Lenka Deverová a kolektiv, C. H. Beck, 2013
Právnické osoby v novém občanském zákoníku 
CZ

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a....

 • Knihapevná väzba
  46,65 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Zákon o významné tržní síle - Jiří Kindl, Martin Koudelka, C. H. Beck, 2017
Zákon o významné tržní síle 
CZ

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných...

 • Knihapevná väzba
  51,89 €
  -5 %
  Na sklade

Nařízení Řím II - Luboš Tichý, C. H. Beck, 2018
Nařízení Řím II 
CZ

Tato publikace je na českém právnickém trhu poněkud ojedinělým úkazem. Jde o komentář k nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (nařízení č. 864/2007 označované jako nařízení Řím II, dále nařízení....

 • Knihapevná väzba
  51,89 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - Lucie Jandová, C. H. Beck, 2019
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
CZ

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je nejrozšířenějším povinným pojištěním. Komentář vykládá nejen otázky týkající se pojištění samotného, tedy pojistného vztahu, jeho vzniku a zániku či práv a povinností z něho...

 • Knihapevná väzba
  62,37 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o soudech a soudcích - Jiří Kocourek, C. H. Beck, 2015
Zákon o soudech a soudcích 
CZ

Komentář reaguje na změny v právní úpravě, k nimž došlo v této oblasti v průběhu posledních deseti let. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o soudech a...

 • Knihapevná väzba
  42,46 €
  -5 %
  Do 25 dní

Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku - Jana Bílková, C. H. Beck, 2015
Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku 
CZ

Specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy. Představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav. Odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém...

 • Knihapevná väzba
  51,89 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - Jiří Tvrdý, C. H. Beck, 2018
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
CZ

Zákon proti praní peněz prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace...

 • Knihapevná väzba
  72,86 €
  -5 %
  Do 14 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Všetky ženy si o sebe myslia, že sú iné; všetky si myslia, že niektoré veci sa im nemôžu prihodiť, a všetky sa mýlia. “

Zlomená žena - Simone de Beauvoir, 2021
Zlomená žena
Simone de Beauvoir