Sestra lovca bosoriek - Beth Underdown, Slovenský spisovateľ, 2023

Knihy o humanitných vedách z edície Zákony

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Do 10 dní

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Zákony 2023 IV - Stavebné zákony, Bývanie, Energetika, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 IV - Stavebné zákony, Bývanie, Energetika

Titul Stavebné zákony je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Obsahuje úplné znenia po novelách pre rok 2023; Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o energetike, Zákon o energetickej...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,20 €
  Na sklade

Zákony 2022 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

Vydavateľstvo PORADCA každoročné k 1. 1. 2022 vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP, ochrany osobných údajov a...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,03 €
  -9 %
  Do týždňa

Zákony 2023 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, pedagogickí zamestnancov, BOZP a správneho práva. Úplné znenia zákonov - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde pre rok 2023 sú uvedené so zmenami,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Zákony 2022 III/B - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dôchodky, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 III/B - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dôchodky

Publikácia patrí k tradičným Zákonom vydávaným každý rok k 1. 1., obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Na sklade

Zákony 2023 VI - Životné prostredie, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 VI - Životné prostredie

Životné prostredie obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti: životné prostredie, zálohovanie, separovanie, ochrana ovzdušia, lesné hospodárstvo, intergrovaná prevencie, kontrola znečistenia životného prostredia, odpadové hospodárstvo a vodné...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,20 €
  Na sklade

Zákony 2023 V/B - Školstvo, Obce, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 V/B - Školstvo, Obce

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti školstva, samosprávy, miest a obcí po novelách k 1. 1. 2023. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,20 €
  Na sklade

Zákony 2022 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy v úplnom znení k 1.1.2022 z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené tučným písmom...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Na sklade

Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva..

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vá radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Zákony 2022 VI/A Životné prostredie, Lesné hospodárstvo, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 VI/A Životné prostredie, Lesné hospodárstvo

Titul obsahuje úplné znenia po novelách k 1. 1. 2022 zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva a integrovanej prevencie a kontroly znečistenia životného prostredia po ostatných novelách...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Do 14 dní

Zákony 2021 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo, Poradca s.r.o., 2021
Zákony 2021 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do týždňa

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS, Poradca s.r.o., 2021
Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do týždňa

Zákony 2021 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2021
Zákony 2021 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného, živnostenského, správneho a autorského práva...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Na sklade

Zákony 2020 II/B - Občianske zákony - úplné znenie k 1.1.2020, Poradca s.r.o., 2020
Zákony 2020 II/B - Občianske zákony - úplné znenie k 1.1.2020

Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do štyroch dní

Zákony 2022 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori

Každý rok k právnemu stavu 1. 1. vydávame ZÁKONY - úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov, kde sú zmeny zvýraznené tučným písmom. Publikácia Zákony IIB obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Na sklade

Zákony 2021 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda, Poradca s.r.o., 2021
Zákony 2021 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP a správneho práva...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do týždňa

Zákony 2020 III/A - Zákonník práce - úplné znenie k 1.1.2020, Poradca s.r.o., 2020
Zákony 2020 III/A - Zákonník práce - úplné znenie k 1.1.2020

Zborník Zákony III A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať. Základným právnym predpisom je Zákonník práce, zákon o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práce či zákon o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do štyroch dní

Zákony 2021 IV - Stavebné zákony a predpisy, kataster, nehnuteľností, Poradca s.r.o., 2021
Zákony 2021 IV - Stavebné zákony a predpisy, kataster, nehnuteľností

Titulobsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí stavebníctvo, architektúra a bývania. Doplnený je o Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do týždňa

Zákony 2020 IV – Stavebné zákony a predpisy – úplné znenie k 1.1.2020, Poradca s.r.o., 2020
Zákony 2020 IV – Stavebné zákony a predpisy – úplné znenie k 1.1.2020

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2020. V tomto roku je doplnený o Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Do štyroch dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Pravdou je, že ľudia vás budú súdiť tak či tak, či už žijete podľa seba, alebo podľa iných.“