Chlapci z Biloxi - John Grisham, Ikar, 2024

Knihy o humanitných vedách z edície Aktualizácie

Použité filtre
Zrušiť filtre
Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa zosúlaďujú lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, úprava intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,86 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia III/3 - Sociálne poistenie, Poradca s.r.o., 2023
Aktualizácia III/3 - Sociálne poistenie

Novelou zákona o sociálnom poistení sa upravujú podmienky nároku na materské. Podmienkou na to, aby sa poistenkyni zarátavalo štúdium na strednej alebo vysokej škole do 270 dní nemocenského poistenie v dobe dvoch rokov, je nevyhnutné, aby...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,43 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch

Titul obsahuje úplné znenie Živnostenského zákona - účinnosť 1. februára 2020 a Zákona o priestupkoch po novelách. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  1,72 €
  -4 %
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo

Cieľom zmeny Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti PO je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, pričom dochádza k presunu týchto trestných činov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení po novele. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Novelou zákona dochádza k vylúčeniu 13. dôchodku z právneho režimu exekúcie ...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia 2021 II/2 - Civilný mimosporový poriadok, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 II/2 - Civilný mimosporový poriadok

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosprovoý poriadok Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do 6 – 8 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  1,76 €
  -35 %
  Na sklade

Aktualizácia II/8 / 2022 - Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/8 / 2022 - Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy

Vyhláška s cieľom podporiť spravodlivý súdny proces vykonaný v primeranej lehote a zjednotiť postup súdov pri vybavovaní súdnej agendy a agendy správy súdu upravuje základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Na sklade 1 ks
 • 3,90 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce

Na základe skúseností z doterajšieho priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež skúseností z tzv. „Prvej pomoci“, ktorá je poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce formou konkrétneho projektu...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do 6 – 8 dní
 • 4,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia 2019 III/1 - Úplné znenie po novele, Poradca s.r.o., 2019
Aktualizácia 2019 III/1 - Úplné znenie po novele

Publikácia obsahuje nielen prehľad legislatívnych zmien v úplnom znení zákonov, ale aj nadobudnutie ich účinností. Je určená nielen personalistom, mzdovým účtovníkom, živnostníkom, podnikateľom, zamestnávateľom, zamestnancom, ale i obecným úradom...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  2,28 €
  -40 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  3,62 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie

Úplné znenie uvedených zákonov po novele s účinnosťou od 1.4.2020. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a zmeny v zákonoch sú v texte zreteľne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do 6 – 8 dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 18 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti

Účelom noviel v právnych predpisoch bolo upraviť vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku posunu lehôt na podanie daňových priznaní podľa zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní sa navrhuje s cieľom umožniť vláde SR nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie

Pre obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ktoré v prípade ich vyhlásenia a len počas ich trvania sa zaviedlo v zákone o službách zamestnanosti ustanovenie, ktoré umožní vláde Slovenskej republiky flexibilne reagovať na...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia V/6 / 2022 - štátna služba, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/6 / 2022 - štátna služba

Cieľom novely zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Návrh zákona ruší inštitút integrovaných obslužných miest, keďže v zásadnej časti činností nenašiel...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia III/7 / 2022 - Zákon o rodine, prídavky na deti, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/7 / 2022 - Zákon o rodine, prídavky na deti

Všetky formy osobnej starostlivosti (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) sú...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia III/11 - Zákonník práce a cezhraničné zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/11 - Zákonník práce a cezhraničné zamestnávanie 
CZ

V súčasnosti platný zákon o organizácii pracovného času v doprave ustanovuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave. Upravuje pravidlá týkajúce sa vykonávania cestných kontrol a kontrol dopravných podnikov ako aj pôsobnosť...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,86 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia V/5 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/5 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy

Do právneho poriadku sa zaviedol inštitút „blokovania“, ktorý slúži na efektívne zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete a to v záujme zabezpečiť dôveryhodnosť služieb a aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia III/6 / 2022 - Zdravotné poistenie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/6 / 2022 - Zdravotné poistenie

Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 6 – 8 dní

Aktualizácia II/9 - Trestný zákon, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/9 - Trestný zákon

Vzhľadom na zmeny zákona o ochrane osobných údajov sa zaviedli obdobné zmeny aj v zákone o slobode informácii. Ide o zúžený okruh dôvodov z hľadiska účelu, na ktorý možno osobné údaje sprístupniť, keďže sprístupňovať treba obvykle údaje osôb, ktoré...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní
 • Čítanávýborný stav
  2,73 €
  -30 %
  Na sklade

Aktualizácia III/2 - Sociálne poistenie, ZP, Služby zamestnanosti - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/2 - Sociálne poistenie, ZP, Služby zamestnanosti
 • Autorský kolektív

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných príspevkoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Do 6 – 8 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Chlap musí občas v živote aj prehrať, aby si potom vedel vychutnať víťazstvá. Bez prehier to v živote jednoducho nejde, len sa nimi netreba dať zlomiť.“

Riman - Dávid Winkler, 2018
Riman
Dávid Winkler