Naveky tvoja - Jana Pronská, Slovenský spisovateľ, 2023

Knihy o humanitných vedách z edície Beckova edice komentované zákony

Použité filtre
Zrušiť filtre
Lisabonská smlouva - Jindřiška Syllová a kolektív, C. H. Beck, 2010
Lisabonská smlouva 
CZ

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy...

 • Knihapevná väzba
  89,63 €
  -5 %
  Do 26 dní

Notářský řád a řízení o dědictví - komentář - Petr Bílek, Miloslav Jindřich, Karel Wawerka a kol., C. H. Beck, 2010
Notářský řád a řízení o dědictví - komentář 
CZ

V pořadí již 4. vydání publikace „Notářský řád a řízení dědictví – komentář“ reflektuje změny právní úpravy činnosti notářů od předchozího 3. vydání, tj. roku 2005...

 • Knihapevná väzba
  95,40 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - Jiřina Kotoučová a kol., C. H. Beck, 2010
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
CZ

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje inslovenční řízení a možnosti řešení dlužníka v úpadku, tzn. konkurs, reorganizaci a oddlužení...

 • Knihapevná väzba
  16,34 €
  -5 %
  Do 26 dní

Občanský soudní řád. Komentář - Kolektiv, C. H. Beck, 2017
Občanský soudní řád. Komentář 
CZ
 • Autorský kolektív

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti...

 • Knihapevná väzba
  104,31 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o Ústavním soudu - Jan Filip, Pavel Holländer, Vojtěch Šimíček, C. H. Beck, 2007
Zákon o Ústavním soudu 
CZ

Komentář je určen zejména soudcům, advokátům, státním zástupcům, notářům, studentům právnických fakult a další zainteresované veřejnosti

 • Knihapevná väzba
  75,48 €
  -5 %
  Do 14 dní

Soudní řád správní - Jemelka a kolektív, C. H. Beck, 2013
Soudní řád správní 
CZ

Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního...

 • Knihapevná väzba
  83,34 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o zvláštních řízeních soudních, C. H. Beck, 2015
Zákon o zvláštních řízeních soudních 
CZ

První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní...

 • Knihapevná väzba
  63,90 €
  -5 %
  Do 26 dní

Zákon o státní službě - Kolektiv, C. H. Beck, 2021
Zákon o státní službě 
CZ
 • Autorský kolektív

Komentář přináší zasvěcený pohled na aplikaci zákona o státní službě ve služebních úřadech. Vzhledem k době dokončení textu může reagovat na všechny změny souvisejících zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou...

 • Knihapevná väzba
  85,34 €
  -5 %
  Do 26 dní

Občanský zákoník - Jan Petrov a kolektiv, C. H. Beck, 2019
Občanský zákoník 
CZ

Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku velkého komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde...

 • Knihapevná väzba
  261,55 €
  -5 %
  Na sklade

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - Havel, Štenglová, Dědič, Jindřich a kolektív, C. H. Beck, 2015
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
CZ

Komentář byl připravován v týmu lidí, jejichž profesní cesta je spojena nejen s úpravou rejstříkového práva, ale také s obchodním právem jako s celkem. Všichni se podíleli nejen na vzniku zákona o veřejných rejstřících, ale také celé nové...

 • Knihapevná väzba
  51,89 €
  -5 %
  Do 14 dní

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Školský zákon - Kolektív autorov, C. H. Beck, 2014
Školský zákon 
CZ
 • Autorský kolektív

školský zákon představuje veřejnoprávní regulaci regionálního (tj. mateřského, základního, středního a vyššího odborného) školství • četnost stížností, žádostí, odvolání, rozkladů a nakonec i žalob v oblasti školského práva rok od roku stoupá; školské...

 • Knihapevná väzba
  72,86 €
  -5 %
  Do 14 dní

Notářský řád - Kolektiv autorů, C. H. Beck, 2018
Notářský řád 
CZ
 • Autorský kolektív

Komentář navazující na své předchozí 4. vydání je aktualizován o veškeré závažné změny notářského řádu a vnitřních předpisů vzniklých v důsledku rekodifikace občanského a obchodního práva. Tyto změny se týkají zákonné

 • Knihapevná väzba
  88,58 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Robert Krč, C. H. Beck, 2021
Zákon o zadávání veřejných zakázek 
CZ

Je zřejmé, že zadávání veřejných zakázek přináší ze své podstaty mnoho interpretačních nejasností. Komentář k jednotlivým ustanovením zákona se proto snaží objasnit jeho sporné body a nacházet řešení při jeho výkladu...

 • Knihapevná väzba
  104,31 €
  -5 %
  Do 14 dní

Mediální právo - Kolektiv, C. H. Beck, 2019
Mediální právo 
CZ
 • Autorský kolektív

Kniha navazuje na předchozí komentáře autorského kolektivu Tiskový zákon, Zákon o provozování rozhlasového a televizní vysílání, Regulace reklamy a Autorský zákon. V novém pojetí komentář zahrnuje zákony upravující...

 • Knihapevná väzba
  78,10 €
  -5 %
  Do 14 dní

Insolvenční zákon - Kolektív, C. H. Beck, 2018
Insolvenční zákon 
CZ
 • Autorský kolektív

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu...

 • Knihapevná väzba
  130,51 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákoník práce - Komentář - M. Bělina a kol., C. H. Beck, 2010
Zákoník práce - Komentář 
CZ

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je prvním z kodexů, které byly přijaty v České republice v 21. století a po vstupu České republiky do Evropské unie...

 • Knihapevná väzba
  52,41 €
  -5 %
  Do 26 dní

Občanský soudní řád - Kolektiv, C. H. Beck, 2021
Občanský soudní řád 
CZ
 • Autorský kolektív

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984...

 • Knihapevná väzba
  146,24 €
  -5 %
  Do 14 dní

Zákon o veřejných dražbách - Kolektiv autorů, C. H. Beck, 2018
Zákon o veřejných dražbách 
CZ
 • Autorský kolektív

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k....

 • Knihapevná väzba
  62,37 €
  -5 %
  Do 14 dní

Stavební zákon - Jana Machačková, C. H. Beck, 2018
Stavební zákon 
CZ

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování....

 • Knihapevná väzba
  104,31 €
  -5 %
  Do 14 dní

Insolvenční zákon - Jiřina Hásová a kolektív, C. H. Beck, 2014
Insolvenční zákon 
CZ

• Zákon č. 182/2006 Sb., upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku – konkurs, reorganizaci, oddlužení. • Aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona, vycházející ze současné praxe autorů, umožňuje získat dostatečný...

 • Knihapevná väzba
  104,31 €
  -5 %
  Do 14 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Pravda nie je vždy krásna, ale aj napriek tomu po nej túžime.“

Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2 - Elena Favilli, Francesca Cavallo, 2018
Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2
Elena Favilli, Francesca Cavallo