Zmarené dobro - Adriana Trigiani, AURORA, 2023

Knihy o podvojnom účtovníctve

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2022 - Anna Cenigová, Ceniga, 2022
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2022

Publikácia "Podvojné účtovníctvo podnikateľov" Ing. Anny Cenigovej, ktorá sa dostáva do predaja, je 20. aktualizovaným vydaním k 1.1.2022. V publikácii je zahrnuté Opatrenie MF SR z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa menia a dopĺňajú...

 • Knihabrožovaná väzba
  26,82 €
  -10 %
  Dostupný 20. 12. 2023
  Stíhame do Vianoc
  (Osobný odber)

Podvojné účtovníctvo - zákony s komentárom - Ľudmila Novotná, Poradca s.r.o., 2022
Podvojné účtovníctvo - zákony s komentárom

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve a...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,39 €
  -3 %
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Zákony 2023 I/B - účtovné zákony, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 I/B - účtovné zákony

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, a tiež ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Do 5 – 8 dní
  Stíhame do Vianoc

Hlavní účetní systémy: IFRS a US GAAP 
CZ

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech...

 • 10,59 €
  Ihneď na stiahnutie

Podvojné účtovníctvo s komentárom

Nová odborná publikácia Podvojné účtovníctvo s komentárom, ktorý je obohatený o prípady z praxe a definíciu pojmov, s ktorými sa podnikateľ pri účtovaní môže stretnúť. V tejto publikácii sa dočítate aké informácie ...

 • 11,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová, Wolters Kluwer, 2022Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová, Wolters Kluwer, 2022Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová, Wolters Kluwer, 2016
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

V najnovšom, aktualizovanom a prepracovanom vydaní učebnice „Účtovníctvo podnikateľských subjektov I“ sa autorky najmä venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri tvorbe učebnice vychádzali z kolobehu majetku...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,80 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  9,17 €
  -30 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

100 otázok a odpovedí – Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ, Poradca s.r.o., 2021
100 otázok a odpovedí – Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Do 5 – 8 dní
  Stíhame do Vianoc

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání 
CZ

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  10,59 €
  Ihneď na stiahnutie

Analýza účtovnej závierky - Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková, Wolters Kluwer, 2020
Analýza účtovnej závierky

Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej...

 • Knihabrožovaná väzba
  20,80 €
  Do 2 – 7 dní
  Stíhame do Vianoc

Účtovná závierka obchodných spoločností - Richard Farkaš, Wolters Kluwer, 2020
Účtovná závierka obchodných spoločností

Táto publikácia sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v mnohých oblastiach aj z IFRS, venuje sa...

 • Knihapevná väzba
  68,00 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP - Robert Mládek, Leges, 2017
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP 
CZ

Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe...

 • Knihabrožovaná väzba
  31,05 €
  Na sklade 4 ks
  Stíhame do Vianoc

Účtová závierka v JÚ a PÚ

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo....

 • 5,90 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ, Poradca s.r.o., 2022
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ

Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,50 €
  Do 5 – 8 dní
  Stíhame do Vianoc

Účtovná závierka za rok 2022, Poradca s.r.o., 2023
Účtovná závierka za rok 2022

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov)...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,29 €
  -5 %
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví - Lenka Krupová, VOX, 2019
IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
CZ

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS...

 • Knihapevná väzba
  86,99 €
  -4 %
  Do 2 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov - Ondrej Baláž, Wolters Kluwer, 2015
Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov

Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. pripraviť publikáciu...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,80 €
  Do 2 – 7 dní
  Stíhame do Vianoc

Praktický průvodce fakturací - Dagmar Halabrinová, Aprofitail
Praktický průvodce fakturací 
CZ

Praktický průvodce fakturací aneb Jak správně vystavovat faktury a další doklady. Tato kniha je určena pro podnikatele, pro administrativní pracovníky, fakturanty, asistentky, účetní a další zaměstnance, kteří se setkávají ve své profesní oblasti s účetní

 • Knihapevná väzba
  10,64 €
  -3 %
  Do 2 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

Finančné účtovníctvo I - Miriam Jankalová, EDIS, 2017
Finančné účtovníctvo I

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,99 €
  -4 %
  Do 3 – 8 dní
  Stíhame do Vianoc

Jak číst účetní výkazy - Karel Šteker, Milana Otrusinová, Grada, 2016
 
Jak číst účetní výkazy - Karel Šteker, Milana Otrusinová, Grada, 2021
Jak číst účetní výkazy 
CZ

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné změny se týkají například účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme kapitolu věnující se účetnictví...

 • 16,45 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc
 • 10,59 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanávýborný stav
  8,79 €
  -30 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc
Ďalšie formáty

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP - Josef Jílek, Grada, 2018
Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP 
CZ

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech....

 • Knihabrožovaná väzba
  13,81 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Nemožno mi Ťa neľúbiť!“

Marína - Andrej Sládkovič, Katarína Vavrová (ilustrácie), 2017
Marína
Andrej Sládkovič, Katarína Vavrová (ilustrácie)