Knihy o podvojnom účtovníctve

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti

Posielame do piatich dní

Publikácia sa venuje problematike účtovnej závierky za rok 2021 pre podnikateľov účtujúcim v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Titul obsahuje tieto témy: prebytok, inventúra, manko, kapitálový fond, závierka, cenné papiere, opravné položky, rezervy...

6,00 €

6,00 €

Posielame do piatich dní

Účtovníctvo

od 10,50 €

-2 %
14,70 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-30 %
10,50 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-2 %
14,70 €
-30 %
10,50 €
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku...

-5%
18,82 €

18,82 €

Zľava 5%
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
Posielame do šiestich dní

Poisťovne v členských štátoch EÚ prešli významnými zmenami súvisiacimi s nastavením novej úrovne riadenia rizík, kapitálových požiadaviek a prísnejších pravidiel dohľadu, ktoré ustanovila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES...

18,50 €

18,50 €

Posielame do šiestich dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Skutočnosť, že v praxi sa ich zostavovaniu nevenuje vždy patričná pozornosť, sa stala...

13,60 €

13,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

Nová odborná publikácia Podvojné účtovníctvo s komentárom, ktorý je obohatený o prípady z praxe a definíciu pojmov, s ktorými sa podnikateľ pri účtovaní môže stretnúť. V tejto publikácii sa dočítate aké informácie ...

11,00 €

11,00 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ

od 5,00 €

Kniha 2022
19,50 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2020
19,50 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2019
-5 %
15,72 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2017
Vypredané
19,50 €
19,50 €
-5 %
15,72 €
Vypredané

Analýza účtovnej závierky

od 20,60 €

Kniha Wolters Kluwer, 2020
20,80 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Vypredané
20,80 €
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii Mzdy profesionálne 2, poukázať na vybrané osobitné situácie v mzdovom účtovníctve a ponúknuť návod na ich riešenie. Autorka sa v jednotlivých kapitolách podrobne venuje dohodám...

23,70 €

23,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do týždňa

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ...

7,90 €

7,90 €

Posielame do týždňa

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Posielame do piatich dní

Odborná publikácia Účtovné súvzťažnosti: Najčastejšie problémy praxe predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie a ďalšie súvislosti...

42,07 €

42,07 €

Posielame do piatich dní

Účtová závierka v JÚ a PÚ

od 5,90 €

5,90 €
Posielame do piatich dní
5,90 €
Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?
5,90 €
5,90 €
Posielame do piatich dní

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS...

77,79 €

77,79 €

Posielame do piatich dní
Posielame do šiestich dní

Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. pripraviť publikáciu...

21,80 €

21,80 €

Posielame do šiestich dní
Posielame do šiestich dní

Mať k dispozícii aktuálne účtovné predpisy je nevyhnutnosťou pre každého, kto ich využíva pri svojej práci. Ak sa navyše všetky potrebné predpisy nachádzajú v jednej praktickej publikácii, nejde iba o obyčajnú knihu, ale doslova o efektívnu pracovnú...

10,80 €

10,80 €

Posielame do šiestich dní
Posielame do týždňa

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007...

5,70 €

5,70 €

Posielame do týždňa

Podvojné účetnictví 2021

od 8,47 €

9,96 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
8,47 €
Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?
9,96 €
8,47 €

Zákony 2018 I/B

Poradca s.r.o., 2018
Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o účtovníctve, Účtovné opatrenia pre PÚ a JÚ, neziskové a rozpočtové organizácie, Opatrenia pre účtovnú závierku, Správne poplatky...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%
Posielame do šiestich dní

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

od 13,10 €

Kniha 2016
15,90 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2018
Vypredané
Kniha 2019
Vypredané
Kniha 2016
Vypredané
15,90 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

od 8,70 €

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2019
17,50 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha Wolters Kluwer, 2016
8,70 €
Posielame do šiestich dní
17,50 €
8,70 €

„Ti, kdo milují víc, než jim lze dát, jsou nakonec vždy na obtíž.“

Ani později, ani jinde - Delphine de Vigan
Ani později, ani jinde
Delphine de Vigan