Legendy & Latte - Travis Baldree, Zelený kocúr, 2024
Populárne filtre

Zúžiť výberu

Typ
Zobraziť iba
Ďalšie možnosti
Odborná x populárne náučná
Jazyk
Téma
Ďalšie možnosti
Pre koho
Pôvod
Autor
Ďalšie možnosti
Dostupnosť v kníhkupectve
Vydavateľstvo
Séria
Ďalšie možnosti
Väzba
Farba obálky
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Účtovníctvo podnikateľov II - Martina Paliderová, EDIS, 2019
Účtovníctvo podnikateľov II

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy účtovníctva v SR...

 • Knihapevná väzba
  19,99 €
  -2 %
  Do 25 dní

Podnikateľské riziko, EDIS, 2019
Podnikateľské riziko

Riziko a neistota sú kľúčovým atribútom všetkých ľudských činností, najmä tých podnikateľských. Výskum a vývoj nových produktov, zavádzanie moderných technológií, vstupy na nové trhy, fúzie i akvizície...

 • Knihapevná väzba
  20,00 €
  Do 25 dní

Marketing v službách - Mária Rostášová, Iveta Kremeňová, EDIS, 2017
Marketing v službách

S pojmom marketing sa stretávame v množstve kníh, článkov a pri mnohých diskusiách. Autorkám tejto publikácie ide o poskytnutie jednoduchého, zrozumiteľného a predovšetkým...

 • Knihapevná väzba
  14,50 €
  -2 %
  Do 25 dní

Logistika v manažmente podniku - Pavel Ceniga, Viera Šukalová, EDIS, 2012
Logistika v manažmente podniku

Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku, identifikuje jej špecifickú úlohu a ciele. Postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám ako aj špecifickým...

 • Knihapevná väzba
  18,00 €
  Do 6 dní

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Manažérske metódy a techniky - Vladimír Tomáš Míka, Mária Hudáková, EDIS, 2020
Manažérske metódy a techniky

Požiadavky na vzdelávanie a praktickú prípravu budúcich manažérov, krízových manažérov a špecialistov na manažment rizika sú odrazom nárokov vyplývajúcich z permanentne sa meniaceho prostredia. Súčasné globálne politické, ekonomické...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,80 €
  Na sklade 1 ks

Zasielateľstvo - Jozef Gnap, Miloš Poliak, Jarmila Sosedová, Juraj Jagelčák, EDIS, 2021
Zasielateľstvo

Zasielateľstvo nie je v SR ani v EÚ upravené špeciálnou legislatívou. V SR je zasielateľstvo viazanou živnosťou na odbornú spôsobilosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní...

 • Knihabrožovaná väzba
  24,64 €
  Do 25 dní

Manažérstvo kvality - Vladimír Konečný, EDIS, 2017
Manažérstvo kvality

Kvalita výrobkov a služieb je významným faktorom ovplyvňujúcim úroveň dopytu zákazníkov a ich spokojnosť. Vplyv faktora kvality na rozhodovanie sa zákazníkov v ostatných...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,40 €
  Do 25 dní

Finančné účtovníctvo I - Miriam Jankalová, EDIS, 2017
Finančné účtovníctvo I

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,99 €
  -4 %
  Do 25 dní

Praktikum z marketingu I - Anna Križanová, Jana Klieštiková, EDIS, 2017
Praktikum z marketingu I

Praktikum z marketingu I koncepčne vychádza z publikácie Základy marketingu I. od autorského kolektívu Birnerová-Križanová. Jednotlivé kapitoly oboch publikácií zhodne obsahujú...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,50 €
  Do 25 dní

Podnikový controlling - Oľga Poniščiaková, EDIS, 2017
Podnikový controlling

Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou charaktreristikou a poslaním controllingu v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti...

 • Knihapevná väzba
  16,90 €
  Do 25 dní
Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data - Gabriel Koman, Milan Kubina, EDIS, 2019
Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data

Vzhľadom na rýchly rozvoj informatizácie podnikov a celej spoločnosti sa stávajú informácie zo zdrojových údajov, popri skúsenostiach a schopnostiach manažéra, základným vstupom do rozhodovacieho procesu...

 • Knihapevná väzba
  19,85 €
  Do 25 dní

Podnikateľská etiketa - Helena Janotová, EDIS, 2016
Podnikateľská etiketa

Pravidlá spoločenskej etikety sa dostavajú čoraz viac do pozornosti verejnosti, manažérov nevynímajúc. Táto pozornosť je určite na mieste. Veď byť manažérom...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Do 25 dní

Základy elektronického obchodovania - Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková, EDIS, 2017
Základy elektronického obchodovania

Vysokoškolská učebnica Základy elektronického obchodovania prináša ucelený komplex základných informácií orientovaných na problematiku implementácie a využívania...

 • Knihapevná väzba
  23,88 €
  -3 %
  Do 25 dní

Logistika výrobného podniku - Eva Sventeková, EDIS, 2020
Logistika výrobného podniku

Skriptá sú prioritne určené študentom bakalárskeho štúdia na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Ich cieľom je zoznámenie študentov s kľúčovými logistickými činnosťami vo výrobnom podniku....

 • Knihabrožovaná väzba
  8,80 €
  Na sklade 3 ks

Komunikačné techniky - Peter Seemann, EDIS, 2021
Komunikačné techniky

Vysokoškolská učebnica s názvom Komunikačné techniky poskytuje čitateľovi základné vedomosti z oblasti komunikačných zručností potrebných pre manažérsku prácu na všetkých stupňoch riadenia ako aj pre rozvoj osobnosti človeka...

 • Knihapevná väzba
  33,88 €
  Na sklade 1 ks

Logistika (v ziskovom prostredí) - Juraj Dubovec, EDIS, 2017
Logistika (v ziskovom prostredí)

Logistika (v ziskovom prostredí) je manažérska disciplína, ktorej výsledkom je koordinácia materiálových a s tým súvisiacich informačných a finančných tokov, s cieľom dodávať...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,90 €
  Do 25 dní

Spoločensky zodpovedné podnikanie - Katarína Zvaríková, EDIS, 2023
Spoločensky zodpovedné podnikanie

Učebnica Spoločensky zodpovedné podnikanie má poskytnúť čitateľovi základnú teorému koncepcie. Poukazuje na nutnosť prepájania hospodárskej činnosti podnikov s ostatnými dobrovoľnými činnosťami, pričom dôraz sa nekladie iba...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,99 €
  -3 %
  Na sklade 1 ks

Riadenie inovačných procesov v podniku - Štefan Hittmár, Miroslav Hrnčiar, Viliam Lendel, EDIS, 2017
Riadenie inovačných procesov v podniku

Vedecká monografia Riadenie inovačných procesov v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia inovačných procesov v podniku. Na výsledkoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,40 €
  Do 25 dní

Environmentálna ekonomika a manažment - Stanislav Hreusík, EDIS, 2007
 
Environmentálna ekonomika a manažment - Stanislav Hreusík, EDIS, 2010
Environmentálna ekonomika a manažment

Východisko zo stále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia predpokladá náležité reflektovanie jeho dopadov nielen v myslení ľudí, ale i v ekonomickom a politickom rozhodovaní na všetkých úrovniach riadenia za účelom a v záujme...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,97 €
  Do 6 dní

Ekonomika verejného a tretieho sektora - Dagmar Hrašková, EDIS, 2013
Ekonomika verejného a tretieho sektora

Publikácia je stručným zhrnutím potrebných poznatkov o medzisektorovej spolupráci na Slovensku. Vzťahy a formy spolupráce verejného, tretieho a podnikateľského...

 • Knihapevná väzba
  8,96 €
  -3 %
  Do 25 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„V živote nejde o to ako prežiť búrku, ale ako tancovať v daždi.“

Rychle a nespoutaně - Kristy Bromberg, 2016
Rychle a nespoutaně
Kristy Bromberg