Vrahovia mesiaca kvetov - David Grann, Absynt, 2020
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Spoločensky zodpovedné podnikanie - Katarína Zvaríková, EDIS, 2023
Spoločensky zodpovedné podnikanie

Učebnica Spoločensky zodpovedné podnikanie má poskytnúť čitateľovi základnú teorému koncepcie. Poukazuje na nutnosť prepájania hospodárskej činnosti podnikov s ostatnými dobrovoľnými činnosťami, pričom dôraz sa nekladie iba...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,64 €
  -5 %
  Do 26 dní

Logistika výrobného podniku - Eva Sventeková, EDIS, 2020
Logistika výrobného podniku

Skriptá sú prioritne určené študentom bakalárskeho štúdia na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Ich cieľom je zoznámenie študentov s kľúčovými logistickými činnosťami vo výrobnom podniku....

 • Knihabrožovaná väzba
  8,00 €
  Na sklade

Bezpečné riadenie procesov s využitím safety technológie B&R - Jozef Hrbček, Dušan Nemec, EDIS, 2020
Bezpečné riadenie procesov s využitím safety technológie B&R

Bezpečnosť riadenia (angl. safety) je kriticky dôležitý faktor nielen pri riadení dopravy, ale aj v mnohých priemyselných oblastiach, najmä ak porucha riadiaceho systému môže viesť k zraneniu alebo usmrteniu osôb, k nepriaznivým vplyvom...

 • Knihabrožovaná väzba
  30,09 €
  -5 %
  Do 26 dní

Manažment rizika v podniku - Katarína Buganová, Mária Hudáková, EDIS, 2012
Manažment rizika v podniku

Vo vysokoškolskej učebnici Manažment rizika v podniku je spracovaná problematika manažmentu rizika v podniku so zameraním na riziká ohrozujúce všetky...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,70 €
  Do 26 dní

Riadenie inovačných procesov v podniku - Štefan Hittmár, Miroslav Hrnčiar, Viliam Lendel, EDIS, 2017
Riadenie inovačných procesov v podniku

Vedecká monografia Riadenie inovačných procesov v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia inovačných procesov v podniku. Na výsledkoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,40 €
  Na sklade

Podnikateľská etiketa - Helena Janotová, EDIS, 2016
Podnikateľská etiketa

Pravidlá spoločenskej etikety sa dostavajú čoraz viac do pozornosti verejnosti, manažérov nevynímajúc. Táto pozornosť je určite na mieste. Veď byť manažérom...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Do 26 dní

Podnikový controlling - Oľga Poniščiaková, EDIS, 2017
Podnikový controlling

Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou charaktreristikou a poslaním controllingu v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti...

 • Knihapevná väzba
  16,90 €
  Do 26 dní

Kvalita služieb - trvalá výzva - Miroslav Hrnčiar, EDIS, 2014
Kvalita služieb - trvalá výzva

Publikácia sa venuje kvalite služieb. Prostrednícvom štruktúrovaného prístupu prechádza jednotlivými fázami riadenia služby od jej návrhu až po zlepšovanie služieb. Využitím analýzy medzier sa postupne odhaľuje poteciál zlyhávania v systéme riadenia...

 • Knihapevná väzba
  20,58 €
  Do 16 dní

Manažérske metódy a techniky - Vladimír Tomáš Míka, Mária Hudáková, EDIS, 2020
Manažérske metódy a techniky

Požiadavky na vzdelávanie a praktickú prípravu budúcich manažérov, krízových manažérov a špecialistov na manažment rizika sú odrazom nárokov vyplývajúcich z permanentne sa meniaceho prostredia. Súčasné globálne politické, ekonomické...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,39 €
  -2 %
  Na sklade

Psychológia v práci manažéra - Peter Seemann, EDIS, 2021
Psychológia v práci manažéra

Predložené skriptá v novom rozšírenom vydaní sú určené študentom VŠ s cieľom prispieť k rozvoju základných vedomostí z problematiky psychológie, ktoré sú potrebné v súčasnej podnikateľskej praxi...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,17 €
  Do 26 dní

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Logistika v manažmente podniku - Pavel Ceniga, Viera Šukalová, EDIS, 2012
Logistika v manažmente podniku

Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku, identifikuje jej špecifickú úlohu a ciele. Postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám ako aj špecifickým...

 • Knihapevná väzba
  18,00 €
  Do 16 dní

Podnikateľské riziko, EDIS, 2019
Podnikateľské riziko

Riziko a neistota sú kľúčovým atribútom všetkých ľudských činností, najmä tých podnikateľských. Výskum a vývoj nových produktov, zavádzanie moderných technológií, vstupy na nové trhy, fúzie i akvizície...

 • Knihapevná väzba
  19,60 €
  -2 %
  Do 26 dní

Účtovníctvo podnikateľov II - Martina Paliderová, EDIS, 2019
Účtovníctvo podnikateľov II

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy účtovníctva v SR...

 • Knihapevná väzba
  19,68 €
  -4 %
  Do 26 dní

Finančné účtovníctvo I - Miriam Jankalová, EDIS, 2017
Finančné účtovníctvo I

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,99 €
  -4 %
  Do 26 dní

Dlhové financovanie - Katarína Valášková, Mária Kováčová, Pavol Kubala, EDIS, 2019
Dlhové financovanie

Skriptum Dlhové financovanie je určené poslucháčom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Katedry ekonomiky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a je zamerané na...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Do 26 dní

Základy elektronického obchodovania - Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková, EDIS, 2017
Základy elektronického obchodovania

Vysokoškolská učebnica Základy elektronického obchodovania prináša ucelený komplex základných informácií orientovaných na problematiku implementácie a využívania...

 • Knihapevná väzba
  23,68 €
  -3 %
  Do 26 dní

Zasielateľstvo - Jozef Gnap, Miloš Poliak, Jarmila Sosedová, Juraj Jagelčák, EDIS, 2011
Zasielateľstvo

Autori sa snažili zhrnúť do tejto učebnice základnú problematiku zasielateľstva, ktorú je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v tejto...

 • Knihapevná väzba
  11,44 €
  -3 %
  Na sklade

Praktikum z ekonomiky podniku - Martina Gogolová, Anna Križanová, EDIS, 2014
Praktikum z ekonomiky podniku

Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry informačného listu predmetu Ekonomika a riadenie podniku a predmetu...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,34 €
  -5 %
  Do 26 dní

Praktikum z marketingu I - Anna Križanová, Jana Klieštiková, EDIS, 2017
Praktikum z marketingu I

Praktikum z marketingu I koncepčne vychádza z publikácie Základy marketingu I. od autorského kolektívu Birnerová-Križanová. Jednotlivé kapitoly oboch publikácií zhodne obsahujú...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,50 €
  Do 26 dní

Logistika (v ziskovom prostredí) - Juraj Dubovec, EDIS, 2017
Logistika (v ziskovom prostredí)

Logistika (v ziskovom prostredí) je manažérska disciplína, ktorej výsledkom je koordinácia materiálových a s tým súvisiacich informačných a finančných tokov, s cieľom dodávať...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,90 €
  Do 26 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Dni, ktoré neboli ničím výnimočné, dni,v ktorých sa neudialo nič, čo by vybočovalo z priemeru, nič hodné povšimnutia. Holá každodennosť. Čosi, čo človeku začne chýbať, až keď sa to rozsype. “