Na druhý pokus - T.L. Swan, Metafora, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Súčasné trendy podnikateľskej etiky - Anna Remišová, Wolters Kluwer, 2015
Súčasné trendy podnikateľskej etiky

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Na sklade

Audítorské štandardy - Ladislav Kareš, Petra Krišková, Wolters Kluwer, 2015
Audítorské štandardy

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,80 €
  Na sklade

Informačné technológie v cestovnom ruchu - Tomáš Gajdošík, Zuzana Gajdošíková, Radka Marčeková, Wolters Kluwer, 2017
Informačné technológie v cestovnom ruchu

Cieľom publikácie je systematicky a komplexne prezentovať poznatky o informačných technológiách v cestovnom ruchu z pohľadu ponuky aj dopytu. Publikácia zohľadňuje...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  Do 10 dní

Teória rizika v poistení - Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka, Wolters Kluwer, 2015
Teória rizika v poistení

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...

 • Knihapevná väzba
  6,90 €
  Na sklade

Audítorská dokumentácia - Ladislav Kareš, Petra Krišková, Veronika Kňažková, Wolters Kluwer, 2015
Audítorská dokumentácia

Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor použili menšiu...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Na sklade

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov - Hana Magurová a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,26 €
  Na sklade

Daňovníctvo - Anna Schultzová a kolektív, Wolters Kluwer, 2018
Daňovníctvo

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a Európskej únie...

 • Knihapevná väzba
  20,80 €
  Do 10 dní
 • Čítanávýborný stav
  14,56 €
  -30 %
  Na sklade

Finančné dejiny Európy - Zsolt Horbulák, Wolters Kluwer, 2015
Finančné dejiny Európy

Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o jediný statok, ktorý nedokáže nikdy u ľudí vyvolať pocit uspokojenia potreby. Akékoľvek množstvo peňazí totiž vlastníme, vždy by sme chceli mať ešte viac...

 • Knihapevná väzba
  10,90 €
  Na sklade

Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry - Mária Tajtáková, Jana Nová, Ladislav Bedřich, Wolters Kluwer, 2016
Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry

Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,10 €
  Do 10 dní

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa - Kristián Kadlečík, Peter Markovič, Wolters Kluwer, 2015
Hodnotenie kreditného rizika odberateľa

Monografia sa zaoberá jednou etapou finančného rozhodovania, a to alokáciou kapitálu do pohľadávok, teda prijatím rozhodnutia o výške limitu obchodného úveru, ktorý zohľadňuje finančno-ekonomickú silu odberateľa a súčasne berie do úvahy...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,40 €
  Do 10 dní

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Podnikové hospodárstvo

Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,10 €
  Na sklade

Podnikové hospodárstvo pre manažérov - Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Wolters Kluwer, 2015
Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované...

 • Knihapevná väzba
  14,20 €
  Do 10 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  8,52 €
  -40 %
  Na sklade

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová, Wolters Kluwer, 2016
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,90 €
  Do 10 dní
 • Čítanávýborný stav
  11,13 €
  -30 %
  Na sklade

Účtovníctvo vlastníckych transakcií - Katarína Máziková a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,40 €
  Do 10 dní
 • Čítanávýborný stav
  11,48 €
  -30 %
  Na sklade

Podnik a podnikanie - Stanislava Deáková, Jana Hlaváčiková, Martin Križan, Wolters Kluwer, 2016
Podnik a podnikanie

Kolektív autorov pripravil učebnú pomôcku pozostávajúcu z príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výkladu základných ekonomických pojmov z oblasti problematiky podniku a podnikania...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  -3 %
  Do 10 dní

Kontroling podnikov cestovného ruchu - Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník, Wolters Kluwer, 2015
Kontroling podnikov cestovného ruchu

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,00 €
  Do 10 dní

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí - Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová, Wolters Kluwer, 2015
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske rozhodovanie v oblasti...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,00 €
  Do 10 dní
 • Čítanávýborný stav
  8,40 €
  -30 %
  Na sklade

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov - Viera Pacáková a kolektív, Wolters Kluwer, 2015
Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov

Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a parametrických...

 • Knihapevná väzba
  6,10 €
  Do 10 dní

Riadenie hodnoty podniku - Miroslav Jakubec, Peter Kardo, Wolters Kluwer, 2016
Riadenie hodnoty podniku

Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,50 €
  Do 10 dní

Nákup a predaj - Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Nákup a predaj

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,10 €
  Do 10 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Možno je to náš osud - nemať otcov, akých by sme si želali, ale stále dúfať, že tí­, ktorých máme prerastú samých seba a prekonajú svoje chyby. “

Kráľovstvo z popola - Sarah J. Maas, 2020
Kráľovstvo z popola
Sarah J. Maas