Na Zemi sme na chvíľku nádherní - Ocean Vuong, Lindeni, 2024
Populárne filtre
Použité filtre
Zrušiť filtre
Poradca č. 1/2025 - Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom, Poradca s.r.o., 2025
Poradca č. 1/2025 - Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom

DPH prináša množstvo opatrení, ktoré pomôžu podnikateľom a odbúrajú im časť byrokracie...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,87 €
  -5 %
  Na sklade 4 ks

Poradca 6-7/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 6-7/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov po novele s komentárom, Daň Fo - daň PO, Vyberanie dane, platenie dane...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,62 €
  -5 %
  Do 6 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  5,88 €
  -35 %
  Na sklade

Poradca č. 1-2/2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom - Lukáš Fudák, Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 1-2/2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom

Príležitostný systém oddlženia, tzv. generálny pardon, priniesla jedna z noviel zákona o sociálnom poistení v roku 2023. Ide o mimoriadne legislatívne riešenie odpustenia povinnosti zaplatiť penále, čo znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,18 €
  -5 %
  Na sklade 2 ks

Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom, Poradca s.r.o., 2020
Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Do 6 dní
 • 9,60 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanávýborný stav
  7,68 €
  -20 %
  Na sklade
Ďalšie formáty

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom

Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Do 6 dní
 • Čítanávýborný stav
  7,68 €
  -20 %
  Na sklade

Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2020
Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon

Cieľom ostatnej novely živnostenského zákona, ktorú Vám prinášame s komentárom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do 5 dní
 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanávýborný stav
  3,84 €
  -20 %
  Na sklade
Ďalšie formáty

Poradca 8/2021 - DPH s komentárom

Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach ...

 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 3/2019 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – úplné znenie s komentárom - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 3/2019 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – úplné znenie s komentárom
 • Autorský kolektív

Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je dôležitá nielen pre samotných vlastníkov, ale i pre správcov bytových domov...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  3,12 €
  -35 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané
 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
Ďalšie formáty

Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom

Zákon o dani z príjmov – úplné znenie po novelách platných k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2022 s komentárom, príkladmi z praxe a postupy riešenia. Medzi najdôležitejšie zmeny zákona o dani z príjmov po novelách od roku 2019 patrí zavedenie nového spôsobu výpočtu...

 • Čítanávýborný stav
  7,68 €
  -20 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 8/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 8/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s komentárom, Registračná povinnosť, Zdaniteľné obchody, Daňová povinnosť...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  2,94 €
  -35 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané
Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom

Nakoľko od januára 2019 vstúpil do platnosti index daňovej spoľahlivosti, vydavateľstvo Poradca sa rozhodlo vydať stále žiadaný komentár k Daňovému poriadku. Publikácia určená všetkým daňovníkom...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  3,12 €
  -35 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2021
Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom
 • Autorský kolektív

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  6,24 €
  -35 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané
 • 9,60 €
  Ihneď na stiahnutie
Ďalšie formáty

Poradca 9/2021 - Daňový poriadok s komentárom - Daniela Ivanáková, Poradca s.r.o., 2021
Poradca 9/2021 - Daňový poriadok s komentárom

Od 1. 1. 2021 Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov na svojom webovom sídle...

 • Čítanávýborný stav
  3,84 €
  -20 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané
 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
Ďalšie formáty

Poradca 6/2019 - Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 6/2019 - Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele s komentárom

Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2019, 1. 10. 2019 a 1. 1. 2020 s komentárom...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  3,12 €
  -35 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca č. 10 / 2024 - Zákon o miestnych daniach s komentárom, Poradca s.r.o., 2024
Poradca č. 10 / 2024 - Zákon o miestnych daniach s komentárom

Miestne dane ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,21 €
  -3 %
  Viac ako 30 dní

Poradca č. 5/2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku, Poradca s.r.o., 2020
Poradca č. 5/2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku

Do právneho poriadku SR bol zavedený nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Pri zaistení majetku ide o dočasné obmedzenie práva nakladať so zaisteným majetkom. Nejde teda o konečné rozhodnutie vo význame...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Viac ako 30 dní
 • Čítanávýborný stav
  3,84 €
  -20 %
  Na sklade

Poradca 1/2019 - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 1/2019 - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020; •Kataster nehnuteľností – zmeny zákona; Daň z poistenie – nový zákon; Špeciálne daňové konania...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do 6 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  3,12 €
  -35 %
  Na sklade

Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia (nový zákon s komentárom), Poradca s.r.o., 2021
Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia (nový zákon s komentárom)

Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý Vám prinášame aj s komentárom má za cieľ zosúladiť proces elektronickej fakturácie verejných zákaziek na úroveň požadovanú Európskou úniou...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do 6 dní
 • Čítanávýborný stav
  3,84 €
  -20 %
  Na sklade

Poradca 10/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 10/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ochrana osobných údajov - nový zákon s komentárom, Obecné zriadenie, Náhradné výživné, Miestne dane...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,52 €
  Do 6 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  2,94 €
  -35 %
  Na sklade

Poradca 1-2/2018, Poradca s.r.o., 2017
Poradca 1-2/2018

Publikácia obsahuje nasledovné údaje: Sociálne poistenie - zákon po novelách s komentárom, Výplata dávky, Zamestnanec, Zamestnávateľ, Poistné, Poistenec...

 • Čítanávýborný stav
  7,23 €
  -20 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Keď človek niekoho miluje, vzniká mnoho nových strachov, o akých predtým nemal ani tušenia. “

Čas žitia a čas umierania - Erich Maria Remarque, 2005
Čas žitia a čas umierania
Erich Maria Remarque