Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Pavúk - Lars Kepler, Ikar, 2023

Knihy o biznise a manažmente z edície Poradca

Použité filtre
Zrušiť filtre
Poradca č. 11/2023 - Daňový poriadok (s komentárom), Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 11/2023 - Daňový poriadok (s komentárom)

V Daňovom poriadku sa zaviedla úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1. 1. 2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2021
Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom
 • Autorský kolektív

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Do piatich dní
 • 9,60 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanámierne opotrebovaná
  5,76 €
  -40 %
  Na sklade
Ďalšie formáty

Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom

Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Do šiestich dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  5,76 €
  -40 %
  Na sklade

Poradca 6-7/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 6-7/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov po novele s komentárom, Daň Fo - daň PO, Vyberanie dane, platenie dane...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,62 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom, Poradca s.r.o., 2020
Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Do šiestich dní
 • 9,60 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanávýborný stav
  6,72 €
  -30 %
  Na sklade
Ďalšie formáty

Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2020
Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon

Cieľom ostatnej novely živnostenského zákona, ktorú Vám prinášame s komentárom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do piatich dní
 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanávýborný stav
  3,36 €
  -30 %
  Na sklade
Ďalšie formáty

Poradca 10/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 10/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ochrana osobných údajov - nový zákon s komentárom, Obecné zriadenie, Náhradné výživné, Miestne dane...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,52 €
  Do šiestich dní

Poradca 8/2021 - DPH s komentárom

Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach ...

 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 1/2019 - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 1/2019 - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020; •Kataster nehnuteľností – zmeny zákona; Daň z poistenie – nový zákon; Špeciálne daňové konania...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do šiestich dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  2,88 €
  -40 %
  Na sklade

Poradca č. 5/2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku, Poradca s.r.o., 2020
Poradca č. 5/2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku

Do právneho poriadku SR bol zavedený nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Pri zaistení majetku ide o dočasné obmedzenie práva nakladať so zaisteným majetkom. Nejde teda o konečné rozhodnutie vo význame...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do dvoch dní

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia (nový zákon s komentárom), Poradca s.r.o., 2021
Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia (nový zákon s komentárom)

Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý Vám prinášame aj s komentárom má za cieľ zosúladiť proces elektronickej fakturácie verejných zákaziek na úroveň požadovanú Európskou úniou...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do šiestich dní

Poradca 3/2019 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – úplné znenie s komentárom
 • Autorský kolektív

Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je dôležitá nielen pre samotných vlastníkov, ale i pre správcov bytových domov...

 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie

Poradca 9/2021 - Daňový poriadok s komentárom

Prináša Vám Daňový poriadok po novelách s komentárom v úplnom znení Od 1. 1. 2021 Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných ...

 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 8/2020 - DPH s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 8/2020 - DPH s komentárom

Zákon o dani z pridanej hodnoty má vo svojom znení niekoľko zmien. PORADCA Vám prináša zmeny v zákone v úplnom znení aj s komentárom renomovaných autorov...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 1-2/2020 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 1-2/2020 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2021, sa zavádza ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení pri rešpektovaní zásad a princípov...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 3/2020 Zákon o používaní ERP s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 3/2020 Zákon o používaní ERP s komentárom

Publikácia prináša  úplné znenie zákona po novelách s komentárom. Systém e-kasa umožní podnikateľom prostredníctvom osobnej internetovej zóny podnikateľa zriadenej na webovom sídle finančnej správy zabezpečiť správu pokladníc e-kasa klient...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom

Zákon o dani z príjmov – úplné znenie po novelách platných k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2022 s komentárom, príkladmi z praxe a postupy riešenia. Medzi najdôležitejšie zmeny zákona o dani z príjmov po novelách od roku 2019 patrí zavedenie nového spôsobu výpočtu...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 9/2020 - Daňový poriadok (s komentárom, po novelách) - Daniela Ivanaková, Poradca s.r.o., 2020
Poradca 9/2020 - Daňový poriadok (s komentárom, po novelách)

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša Daňový poriadok po novelách k 1. 1. 2020, 1. 10. 2020 a 1. 1. 2021 s komentárom úplného znenia zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 1-2/2018, Poradca s.r.o., 2017
Poradca 1-2/2018

Publikácia obsahuje nasledovné údaje: Sociálne poistenie - zákon po novelách s komentárom, Výplata dávky, Zamestnanec, Zamestnávateľ, Poistné, Poistenec...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom

Nakoľko od januára 2019 vstúpil do platnosti index daňovej spoľahlivosti, vydavateľstvo Poradca sa rozhodlo vydať stále žiadaný komentár k Daňovému poriadku. Publikácia určená všetkým daňovníkom...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Charlie jemne pohladil povrch pultu. Koľko rozhovorov viedol ponad tento kúsok kameňa? A koľko kníh sa prenieslo ponad tento pult, aby zmenili život? Dokonca aj zachránili život? Knihy to dokážu. To bol hlavný dôvod, prečo Charlie veril v kníhkupectvo.. “

Most - Karen Kingsbury, 2017
Most
Karen Kingsbury