Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Max - André Hoogeboom, mamaš, 2023

Odborné a náučné knihy zo série Aktualizácie 2020

Použité filtre
Zrušiť filtre
Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch

Titul obsahuje úplné znenie Živnostenského zákona - účinnosť 1. februára 2020 a Zákona o priestupkoch po novelách. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  1,72 €
  -4 %
  Do šiestich dní

Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo

Cieľom zmeny Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti PO je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, pričom dochádza k presunu týchto trestných činov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do týždňa

Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení po novele. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Novelou zákona dochádza k vylúčeniu 13. dôchodku z právneho režimu exekúcie ...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do šiestich dní

Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu

Vláda SR viacero opatrení proti koronavírusu, ktoré majú prispieť k väčšej istote v podnikateľskom prostredí. Opatrenia sú obsahom Aktualizácie k zákonom 2020 a týkajú sa možnosti odkladu splácania úverov...

 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vodného zákona, ...

 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia III/4 - LEX KORONA - Práca, mzdy, zamestnávanie

Účelom zmien v právnych predpisoch je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu...

 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu

Vláda SR viacero opatrení proti koronavírusu, ktoré majú prispieť k väčšej istote v podnikateľskom prostredí. Opatrenia sú obsahom Aktualizácie k zákonom 2020 a týkajú sa možnosti odkladu splácania úverov ...

 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie

Úplné znenie uvedených zákonov po novele s účinnosťou od 1.4.2020. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a zmeny v zákonoch sú v texte zreteľne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do šiestich dní
 • 6,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia IV/2 - LEX-KORONA - stavebný zákon, doprava a cestovný ruch, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia IV/2 - LEX-KORONA - stavebný zákon, doprava a cestovný ruch

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenie zákonov. Právne úpravy sa týkajú stavebného zákona a súvisiacich zákonov, zákona o doprave, autoškole, podpore cestovného ruchu...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Na sklade

Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti

Účelom noviel v právnych predpisoch bolo upraviť vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku posunu lehôt na podanie daňových priznaní podľa zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Aktualizácia IV/1 2020 - Zákon o energetickej hospodárnosti budov, Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

Novelizované znenie zákonov Aktualizácia IV/1 obsahuje úplné znenie: 1.Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov...

 • 1,92 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia III/2 - Sociálne poistenie, ZP, Služby zamestnanosti - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/2 - Sociálne poistenie, ZP, Služby zamestnanosti
 • Autorský kolektív

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných príspevkoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Do šiestich dní
 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia V/1 - Zákon o výchove a vzdelávaní - Školský zákon - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia V/1 - Zákon o výchove a vzdelávaní - Školský zákon
 • Autorský kolektív

Prinášame Vám zmeny v Školskom zákone č. 245/2008 Z.z. a vo Vyhláške o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov č. 1/2020 Z.z., vyplývajúce z opatrení proti šíreniu koronavírusu. Legislatívne zmeny sú v texte prehľ

 • Knihabrožovaná väzba
  3,34 €
  -5 %
  Do šiestich dní
 • 3,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia V/4 2020 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia V/4 2020 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
 • Autorský kolektív

Právne úpravy sa týkajú zákonov o štátnej službe, o rozpočtových pravidlách, o informačných technológiách, o kybernetickej bezpečnosti a o e-Governmente. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,90 €
  Do šiestich dní

Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu

Vláda SR viacero opatrení proti koronavírusu, ktoré majú prispieť k väčšej istote v podnikateľskom prostredí. Opatrenia sú obsahom Aktualizácie k zákonom 2020 a týkajú sa možnosti odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Aktualizácia I/2 - LEX-KORONA – daňová a finančná oblasť, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia I/2 - LEX-KORONA – daňová a finančná oblasť

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenie Zákona c. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo financnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpecnej nákazlivej ludskej choroby COVID-19...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Na sklade

Aktualizácia VI/4 2020 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia VI/4 2020 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

Novela zákona upravuje ustanovenia týkajúce sa triedeného zberu komunálnych odpadov. Zákonom č. 460/2019 Z. z. bola zavedená povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov upraviť svoje cenníky v súlade s tzv. ekomoduláciou...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do týždňa

Aktualizácia III/8 2020 - Dôchodkový vek a doplatok k starobnému dôchodku, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/8 2020 - Dôchodkový vek a doplatok k starobnému dôchodku

Novelou zákona o sociálnom poistení sa upravuje dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,72 €
  -5 %
  Do týždňa

Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť
 • Autorský kolektív

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnej a verejnej služby, civilnej ochrany a súkromnej bezpečnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do šiestich dní

Aktualizácia II/6 – LEX KORONA - Sociálna ekonomika, podniky a opatrenia v justícii, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/6 – LEX KORONA - Sociálna ekonomika, podniky a opatrenia v justícii

Novelou zákona sa v reakcií na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 upravili niektoré podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku ako možnosti zavedenia alternatívnych spôsobov plnenia niektorých povinností...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,50 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Možno mu pomohlo, že dostal nové meno, mohol sa tváriť, že je úplne iný človek.“

My verzus vy - Fredrik Backman, 2018
My verzus vy
Fredrik Backman