Legendy & Latte - Travis Baldree, Zelený kocúr, 2024

Odborné a náučné knihy zo série Verejná správa

Populárne filtre
Použité filtre
Zrušiť filtre
VS 5-6/2020 sk – Stavebné konanie a vlastníctvo bytov, Stavebné povolenie - postup
 • Autorský kolektív

Jarné obdobie je každoročne spojené s novou výstavbou, ku ktorej dochádza zásadne na základe stavebného povolenia, ktoré sa vydáva v stavebnom konaní. V mesačníku sme pripravili všetky kroky a postupy ako ...

 • 3,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Verejná správa 2/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 2/2008

Z obsahu: Novela zákona o dani z príjmov; rozpočtové pravidlá verejnej správy - novela od 1. januára 2008; oznamovacia povinnosť pri prijatí finančnej pomoci z EÚ; sociálny fond po novom; obce vyrubujú daň z nehnuteľností; nový zákon o minimálnej mzde...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 13/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 13/2007

* Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku; * Outsourcing a factoring; * Daňové spory; * Účtovanie vlastného imania; * Automatizácia účtovníctva;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 3/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 3/2007

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Verejná správa 2/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 2/2009

* Cestovné náhrady - novela zákona; * Zákon o Policajnom zbore - novela; * Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009; * Daň z príjmov - novela zákona; * Miestne dane v roku 2009; * Starobné dôchodkové sporenie - zmeny v 2. pilieri dôchodkového systému; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 10/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 10/2008

Slobodný prístup k informáciám; Daňové odpisovanie hmotného majetku; Nehmotný majetok v ZDP; Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti; Pozemkové spoločenstvá a daň z nehnuteľností; Účtovanie nákladov a výnosov vo verejnej správe; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 1/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 1/2007

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Verejná správa 11/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 11/2008

Nový školský zákon; Zákon o priestupkoch - novela; Finančné vzťahy s Európskou úniou; Daňové tajomstvo; Energetické dane - novela zákona; Zákon o službách zamestanosti - novely; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 9/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 9/2008

Prichádza nová mena - EURO; Stravovanie a stravné podľa novej právnej legislatívy; Sankcie za porušenie finančnej disciplíny; Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca; Cestovné náhrady zamestnancov...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 5/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 5/2008

* štátna pokladnica - novela zákona; * register trestov - nový zákon; * použitie bežných výdavkov v nasledujúcom roku;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané
Verejná správa 11/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 11/2007

* Zásada rovnakého zaobchádzania - ochrana pred diskrimináciou; * Rozpočtové pravidlá verejnej správy; * Praktický daňový vyhľadávač;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 5/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 5/2007

* Uzatvorenie výsledkov rozpočtového hospodárenia verejnej správy za rok 2006; * Sankčný systém pri porušení finančnej disciplíny; * Daň z nehnuteľností - vyrubenie a platba;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 12-13/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 12-13/2008

* Občianský súdny poriadok - novela zákona; * Tlačová agentúra SR; * Rozpočtové pravidlá VS - novela zákona; * Zavedenie eura vo verejnej správe; * Výkon práce vo verejnom záujme - poskytovanie mesačných príplatkov; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 3/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 3/2009

* Novela zákona o verejnom obstarávaní; * Daňové priznanie nepodnikateľských subjektov; * Porušenie finančnej disciplíny * Daň z nehnuteľností v eurách; * Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 7-8/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 7-8/2009

- Ročné zúčtovanie poistného na VZP; - Emisné kvóty - obchodovanie a účtovanie; - Rozpočtové opatrenia - súčasť rozpočtového hospodárenia; - Daňová exekúcia - spôsoby a výkon; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 9/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 9/2009

Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva, životného prostredia...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 6/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 6/2008

* Ochrana pred diskrimináciou na pracovisku; * Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; * Finančná kontrola a vnútorný audit;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 6/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 6/2007

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 4/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 4/2008

Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva,...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 4/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 4/2009

Trestný zákon a Trestný poriadok; Zákon o cestnej premávke (1.); Porušenie finančnej disciplíny; Orgány verejnej moci ako osoby podliehajúce DPH; Platenie dane z nehnuteľností na r. 2009; Európske zoskupenie územnej spolupráce; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Všetko, čo sa stane, sa stane. Všetko, čo pritom, ako sa stane, spôsobí, aby sa stalo niečo iné, spôsobí, aby sa stalo niečo iné. Všetko, čo pritom, ako sa stane, spôsobí, aby sa stalo znova, sa znova stane. Nemusí sa to však stať presne v tomto poradí.“