Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
English Tea Shop: Objavte s nami organické čaje

Odborné a náučné knihy zo série Verejná správa

Použité filtre
Zrušiť filtre
VS 5-6/2020 sk – Stavebné konanie a vlastníctvo bytov, Stavebné povolenie - postup
 • Autorský kolektív

Jarné obdobie je každoročne spojené s novou výstavbou, ku ktorej dochádza zásadne na základe stavebného povolenia, ktoré sa vydáva v stavebnom konaní. V mesačníku sme pripravili všetky kroky a postupy ako ...

 • 3,50 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 13/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 13/2007

* Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku; * Outsourcing a factoring; * Daňové spory; * Účtovanie vlastného imania; * Automatizácia účtovníctva;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 9/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 9/2009

Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva, životného prostredia...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 12-13/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 12-13/2008

* Občianský súdny poriadok - novela zákona; * Tlačová agentúra SR; * Rozpočtové pravidlá VS - novela zákona; * Zavedenie eura vo verejnej správe; * Výkon práce vo verejnom záujme - poskytovanie mesačných príplatkov; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 2/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 2/2008

Z obsahu: Novela zákona o dani z príjmov; rozpočtové pravidlá verejnej správy - novela od 1. januára 2008; oznamovacia povinnosť pri prijatí finančnej pomoci z EÚ; sociálny fond po novom; obce vyrubujú daň z nehnuteľností; nový zákon o minimálnej mzde...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 10/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 10/2008

Slobodný prístup k informáciám; Daňové odpisovanie hmotného majetku; Nehmotný majetok v ZDP; Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti; Pozemkové spoločenstvá a daň z nehnuteľností; Účtovanie nákladov a výnosov vo verejnej správe; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 7-8/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 7-8/2009

- Ročné zúčtovanie poistného na VZP; - Emisné kvóty - obchodovanie a účtovanie; - Rozpočtové opatrenia - súčasť rozpočtového hospodárenia; - Daňová exekúcia - spôsoby a výkon; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Verejná správa 6/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 6/2008

* Ochrana pred diskrimináciou na pracovisku; * Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; * Finančná kontrola a vnútorný audit;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 1/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 1/2007

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Verejná správa 3/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 3/2008

* Daňové priznanie nepodnikateľských subjektov za rok 2007; * Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2008; * Splatnosť dane z nehnuteľností;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 5/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 5/2007

* Uzatvorenie výsledkov rozpočtového hospodárenia verejnej správy za rok 2006; * Sankčný systém pri porušení finančnej disciplíny; * Daň z nehnuteľností - vyrubenie a platba;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 4/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 4/2008

Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva,...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 11/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 11/2009

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 3/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 3/2009

* Novela zákona o verejnom obstarávaní; * Daňové priznanie nepodnikateľských subjektov; * Porušenie finančnej disciplíny * Daň z nehnuteľností v eurách; * Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 2/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 2/2009

* Cestovné náhrady - novela zákona; * Zákon o Policajnom zbore - novela; * Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009; * Daň z príjmov - novela zákona; * Miestne dane v roku 2009; * Starobné dôchodkové sporenie - zmeny v 2. pilieri dôchodkového systému; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 4/2009, Poradca s.r.o., 2009
Verejná správa 4/2009

Trestný zákon a Trestný poriadok; Zákon o cestnej premávke (1.); Porušenie finančnej disciplíny; Orgány verejnej moci ako osoby podliehajúce DPH; Platenie dane z nehnuteľností na r. 2009; Európske zoskupenie územnej spolupráce; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 5/2008, Poradca s.r.o., 2008
Verejná správa 5/2008

* štátna pokladnica - novela zákona; * register trestov - nový zákon; * použitie bežných výdavkov v nasledujúcom roku;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 6/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 6/2007

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Verejná správa 11/2007, Poradca s.r.o., 2007
Verejná správa 11/2007

* Zásada rovnakého zaobchádzania - ochrana pred diskrimináciou; * Rozpočtové pravidlá verejnej správy; * Praktický daňový vyhľadávač;...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Srdce je ako šíp. Treba ho namieriť, ak má trafiť cieľ. “

Vrania šestka - Leigh Bardugo, 2017
Vrania šestka
Leigh Bardugo