Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Léčebná rehabilitace v geriatrii - Leoš Navrátil, Luisa Milada Šedivcová, kolektiv, Grada, 2023
E-kniha
Novinka
Léčebná rehabilitace v geriatrii 
CZ

Publikace je určena studentům zdravotnických fakult, biomedicínského inženýrství, fyzioterapeutům i lékařům pro využití v praxi. Podává ucelený mezioborový přehled o možnostech rehabilitace této věkové skupiny pacientů.

 • 20,86 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  21,18 €
  -14 %
  Do 22 dní

Pánevní dno a léčba pohybem - Ida Hurtíková, kolektiv, Grada, 2023
Novinka
Pánevní dno a léčba pohybem 
CZ

Kniha ze zdravotnického oboru fyzioterapie je primárně určena laické veřejnosti. Cílovou skupinou jsou ženy po traumatickém porodu, pro které může být cvičení první volbou řešení obtíží inkontinence moči, stolice nebo sestupu pánevních orgánů....

 • Knihašpirálová väzba
  10,63 €
  -15 %
  Do 22 dní

Klinická propedeutika v urgentnej medicíne - Viliam Dobiáš, Táňa Bulíková, Grada, 2022
Klinická propedeutika v urgentnej medicíne

Vysokoškolská pregraduálna aj postgraduálna učebnica pre ošetrovateľské a lekárske odbory je prvou publikáciou na Slovensku a pravdepodobne aj vo svete, ktorá sa prednostne venuje princípom odberu anamnézy a zásadám fyzikálneho vyšetrenia...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,58 €
  Na sklade
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  16,64 €
  Ihneď na stiahnutie

Péče o rány - Soňa Brabcová, Grada, 2021
Péče o rány 
CZ

Publikace pojednává o ranách jako takových a hlavně o současných doporučených postupech v oblasti prevence, léčby a péče vztahujících se k hojení chronických ran. A nejen to - erudovaná sestra pečující o pacienty s nehojící se ránou, ale i sestra...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,54 €
  Do 22 dní
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  12,36 €
  Ihneď na stiahnutie

Základy fyzioterapie - Kamila Kociová a kolektív, Osveta, 2022
Základy fyzioterapie

Študijný odbor Fyzioterapia vznikol v súlade s európskymi trendmi a plynule nadviazal na štúdium rehabilitačných pracovníkov vzdelávaných na stredných zdravotníckych školách. Samozrejme musí spĺňať zvýšené nároky vysokoškolského štúdia a neustále sa...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,00 €
  Na sklade

Difúzne parenchýmové choroby pľúc - Robert Vyšehradský, Grada, 2023
E-kniha
Novinka
Difúzne parenchýmové choroby pľúc 
CZ

Prvá slovenská monografia o difúznych parenchýmových chorobách pľúc vznikla syntézou prehľadu najaktuálnejších vedeckých poznatkov a viac ako 30 ročných klinických skúseností autorov, ktorí sa tejto problematike systematicky venujú.

 • 22,26 €
  Ihneď na stiahnutie

Mozek a farmaka - Ladislav Hess, Jiří Slíva, Grada, 2021
Mozek a farmaka 
CZ

Obecná část knihy popisuje základní anatomické struktury mozku ve vztahu k chování a vybrané fyziologické funkce mozku, jako je spánek a vědomí, paměť, emoce – strach a úzkost a jejich ovlivnění farmaky. Samostatná kapitola je...

 • Knihabrožovaná väzba
  20,79 €
  Na sklade
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  17,67 €
  Ihneď na stiahnutie

Postupy v ošetřovatelské péči 2 - Miroslava Kachlová, Ilona Plevová, Grada, 2022
Postupy v ošetřovatelské péči 2 
CZ

Kniha s tématem bariérové ošetřovatelské péče je další ze série, která má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. Jde o sérii tzv. „sešitků", které si mohou čtenáři vybírat dle....

 • Knihabrožovaná väzba
  9,29 €
  -3 %
  Do 22 dní
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  8,11 €
  Ihneď na stiahnutie

Syndrom křehkosti - Ladislav Kabelka, Magdalena Weberová Chvílová a kolektiv, Grada, 2022
Syndrom křehkosti 
CZ

Křehkost, tzv. syndrom frailty, je fenoménem medicíny chronických onemocnění posledních 20 let. Tento syndrom je podceňován nejenom v klinických oborech medicíny, ale často i samotnými lékaři. Přitom ale skutečná medicína začíná právě tam, kde se...

 • Knihašitá väzba
  35,99 €
  -4 %
  Na sklade
 • 31,84 €
  Ihneď na stiahnutie

Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve - Viera Simočková, Osveta, 2022
Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve

Vysokoškolská učebnica Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve je určená v prvom rade študentom odboru ošetrovateľstva. Obsahuje súbor poznatkov zameraných na reprodukčné zdravie ženy, ošetrovanie pri vybraných gynekologických ochoreniach...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,39 €
  -5 %
  Do týždňa

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva pre študentov fyzioterapie - Rastislav Dudič, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021
Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva pre študentov fyzioterapie

Vysokoškolská učebnica je svojim rozsahom, obsahom, formou a spôsobom spracovania určená pre študentov bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia. Je zameraná na získanie základných vedomostí z oblasti gynekológie a pôrodníctva...

 • Knihabrožovaná väzba
  22,72 €
  Na sklade

Teleošetřovatelství - Zuzana Slezáková, Jarmila Kristová, Zuzana Bachratá, Grada, 2022
Teleošetřovatelství 
CZ

Ošetřovatelství se v 21. století využívá telekomunikační a informační technologie při poskytování ošetřovatelské péče. Teleošetřovatelství rozšiřuje působnost a demarkaci poskytování ošetřovatelské péče do vzdálených a malých regionů, umožňuje...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,96 €
  Do 22 dní
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  8,47 €
  Ihneď na stiahnutie

Gerontopsychiatrie v klinické praxi - Martina Zvěřová a kolektív, Grada, 2022
Gerontopsychiatrie v klinické praxi 
CZ

Publikace přináší přehled nejdůležitějších psychiatrických diagnóz staršího věku, jejich etiopatogenezi, klinický obraz a možnosti léčby včetně možností nefarmakologických intervencí. Do textu jsou zařazeny i názorné kazuistiky. Zmíněna je problematika

 • Knihabrožovaná väzba
  23,71 €
  Na sklade
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  20,15 €
  Ihneď na stiahnutie

Ošetřovatelský proces v chirurgii II - Ľubica Libová a kolektiv, Grada, 2022
Ošetřovatelský proces v chirurgii II 
CZ

Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,34 €
  -2 %
  Do 22 dní
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  8,11 €
  Ihneď na stiahnutie

Kardiovaskulární rehabilitace a prevence - Filip Dosbaba, Ladislav Baťalík, Kateřina Filáková a kolektiv, Grada, 2023
Kardiovaskulární rehabilitace a prevence 
CZ

Kniha se stane nezbytným zdrojem informací pro nové nebo zavedené programy kardiovaskulární rehabilitace a sekundární prevence. Obsahuje nejen informace a nástroje, které poskytují vynikající péči o pacienty v těchto prostředích, ale také se zabývá...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,76 €
  -5 %
  Do 22 dní
 • 24,76 €
  Ihneď na stiahnutie

Difúzne parenchýmové choroby pľúc - Robert Vyšehradský, Grada, 2023
Difúzne parenchýmové choroby pľúc

Difúzne parenchýmové choroby pľúc vyžadujú komplexné vedomosti a úzku interdisciplinárnu spoluprácu medzi pneumoftizeológom, rádiodiagnostikom, patológom, nezriedka reumatológom či odborníkom z iných súvisiacich oblastí humánnej medicíny....

 • Knihabrožovaná väzba
  22,87 €
  -13 %
  Na sklade

Postupy v ošetřovatelské péči 1 - Ilona Plevová, Miroslava Kachlová, Grada, 2022
Postupy v ošetřovatelské péči 1 
CZ

První ze série publikací zabývajících se poskytováním ošetřovatelské péče v rámci témat vyučovaných na školách se zdravotnickým zaměřením. Jednotlivé samostatné monografie budou cílit vždy na konkrétní téma péče poskytované všeobecnou sestrou...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,88 €
  -3 %
  Na sklade
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  9,53 €
  Ihneď na stiahnutie

Motivace sester - Mariana Magerčiaková, Lukáš Kober, Grada, 2023
Motivace sester 
CZ

Monografie je zaměřena na motivaci k výkonu zdravotnického povolání sestry v kontextu pandemie covidu-19. Na knižním trhu jde o publikaci jedinečnou svým zaměřením, která komplexně zpracovává problematiku motivace sester v situaci, jež výrazně...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,67 €
  -14 %
  Do 22 dní
 • 9,53 €
  Ihneď na stiahnutie

Potřeby dítěte s diabetes mellitus 
CZ

Vysokoškolská učebnice je zaměřena na nutriční, pohybové, psychické a další potřeby dítěte s onemocněním diabetes mellitus v jednotlivých vývojových obdobích. Obsahuje četné ukázky aplikace inzulinu různými způsoby.

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  10,59 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  12,46 €
  Na sklade

Zdravotník - první pomoc pro pedagogické pracovníky a pořadatele dětských táborů 
CZ

Ročně jsou v ČR pořádány čtyři tisíce dětských táborů, škol v přírodě a soustředění. Na každé této akci musí být ze zákona přítomen zdravotník s 40hodinovým kurzem první pomoci (zdravotník zotavovacích akcí).

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  13,78 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  15,45 €
  -5 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Keď mám na to náladu, dokážem ju rozosmiať, vtedy sa smeje najmä na sebe, čo je akýsi druh lásky, pretože som tým ocenil niečo v nej.“

Intimita - Hanif Kureishi, 2017
Intimita
Hanif Kureishi