Modré z neba - Jeannette Walls, Tatran, 2024

Odborné a náučné knihy z edície Aktualizácie

Populárne filtre

Zúžiť výberu

Typ
Zobraziť iba
Ďalšie možnosti
Odborná x populárne náučná
Jazyk
Téma
Ďalšie možnosti
Pre koho
Pôvod
Dostupnosť v kníhkupectve
Ďalšie možnosti
Vydavateľstvo
Séria
Ďalšie možnosti
Edícia
Väzba
Formát
Farba obálky
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Trestný zákon, Trestný poriadok 2024, Poradca s.r.o., 2024
Trestný zákon, Trestný poriadok 2024

Titul prináša úplné znenie Trestného zákona a Trestného poriadku a ďalších zákonov po novele s účinnosťou od 15.3.2024. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené. Doplnená Vyhláška č. 543/2005 Z.z.

 • Knihabrožovaná väzba
  11,50 €
  Na sklade > 5 ks

Aktualizácia II/4 / 2022 - Reforma súdnej mapy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/4 / 2022 - Reforma súdnej mapy

Dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo na nízkej úrovni. Prispieva k tomu aj verejnosťou vnímaná miera korupcie, ktorú potvrdzujú aj postupné odhalenia orgánov činných v trestnom konaní...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,70 €
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia III/3 - Sociálne poistenie, Poradca s.r.o., 2023
Aktualizácia III/3 - Sociálne poistenie

Novelou zákona o sociálnom poistení sa upravujú podmienky nároku na materské. Podmienkou na to, aby sa poistenkyni zarátavalo štúdium na strednej alebo vysokej škole do 270 dní nemocenského poistenie v dobe dvoch rokov, je nevyhnutné, aby...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,43 €
  -5 %
  Na sklade 1 ks

Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa zosúlaďujú lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, úprava intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,86 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia II/8 / 2022 - Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/8 / 2022 - Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy

Vyhláška s cieľom podporiť spravodlivý súdny proces vykonaný v primeranej lehote a zjednotiť postup súdov pri vybavovaní súdnej agendy a agendy správy súdu upravuje základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 2 – 3 dní
 • 3,90 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia VI/1 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo, Poradca s.r.o., 2023
Aktualizácia VI/1 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie schvaľuje spoločnú správu výborov NR SR o prerokovaní zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia II/9 - Trestný zákon, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/9 - Trestný zákon

Vzhľadom na zmeny zákona o ochrane osobných údajov sa zaviedli obdobné zmeny aj v zákone o slobode informácii. Ide o zúžený okruh dôvodov z hľadiska účelu, na ktorý možno osobné údaje sprístupniť, keďže sprístupňovať treba obvykle údaje osôb, ktoré...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní
 • Čítanávýborný stav
  2,73 €
  -30 %
  Na sklade

Aktualizácia III/6 / 2022 - Zdravotné poistenie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/6 / 2022 - Zdravotné poistenie

Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia III/2 - Zákon o hmotnej núdzi, Poradca s.r.o., 2023
Aktualizácia III/2 - Zákon o hmotnej núdzi

Cieľom novely zákona o hmotnej núdzi je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze..

 • Knihabrožovaná väzba
  2,40 €
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia II/11 - Obchodný register, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/11 - Obchodný register 
CZ

V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti, cieľom novely zákona o obchodnom registri je najmä zavedenie automatizovaného doplnenia identifikačných údajov o osobách v určitom právnom postavení bez potreby podania návrhu na zápis údajov do...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 9 – 10 dní

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Aktualizácia 2021 II/7 - Živnostenské podnikanie, Register trestov, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 II/7 - Živnostenské podnikanie, Register trestov

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – po novele zákonom č. 261/2021 Z. z., Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru – po novele zákonom....

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia VI/2 - Zákon o lesoch a o lesnom reprodukčnom materiáli, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia VI/2 - Zákon o lesoch a o lesnom reprodukčnom materiáli

Titul obsahuje úplné znenia zákonu o odpadoch, o lesoch a lesnom reprodukčnom materiáli po ostatnej novele. V súvislosti so stavom spôsobeným ochorením COVID-19 sa ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia II/9 / 2022 - e-Government a Civulný mimosporový poriadok, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/9 / 2022 - e-Government a Civulný mimosporový poriadok

Novelou zákona o e-Governmente dochádza k revízii právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, zriaďovania a aktivácie schránok pre zapísané organizačné zložky a deaktivácie schránok pre fyzické osoby podnikateľov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,86 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia V/3 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/3 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy

Cieľom novely zákona je najmä systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní funkcie dekana, profesionalizácia správnej rady verejnej vysokej školy, systémová zmena vytvárania učiteľských študijných programov..

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia 2021 V/4 - štátna služba, informačné technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 V/4 - štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,00 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia 2020 VI/2 2020 - Vyhláška o kvalite ovzdušia, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia 2020 VI/2 2020 - Vyhláška o kvalite ovzdušia

Právne úpravy sa týkajú vyhlášky o kvalite ovzdušia, vyhlášky o spôsobe určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch a nariadenia vlády o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,40 €
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia V/2 - štátna služba, Poradca s.r.o., 2023
Aktualizácia V/2 - štátna služba

Cieľom návrhu zákona je zlepšiť postavenie verejnosti a jej aktívnu participáciu v procese prijímania územnoplánovacej dokumentácie, priznať zastupiteľstvám samosprávneho kraja, obce...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia VI/2 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo, Poradca s.r.o., 2023
Aktualizácia VI/2 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

Dôvodom predloženia návrhu zákona je snaha o zefektívnenie a urýchlenie niektorých procesov v činnosti Environmentálneho fondu, ako štátneho účelového fondu zriadeného na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia IV/2 - bývanie, stavebný zákon, Poradca s.r.o., 2023
Aktualizácia IV/2 - bývanie, stavebný zákon

Cieľom novely zákona je upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027. ..

 • Knihabrožovaná väzba
  3,14 €
  -5 %
  Do 9 – 10 dní

Aktualizácia II/7 2019 - Exekúcie a ukončenie exekučných konaní, Poradca s.r.o., 2019
Aktualizácia II/7 2019 - Exekúcie a ukončenie exekučných konaní

V súvislosti s novým zákonom o ukončení niektorých exekučných konaní bolo potrebné v Exekučnom poriadku vecne upraviť zákonnú možnosť zastaviť starú exekúciu a ukončiť staré exekučné konanie osobitným predpisom...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  1,51 €
  -40 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  2,52 €
  Do 9 – 10 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“