Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Protivné decko - Selma Blair, Motýľ, 2023

E-knihy knihy z edície Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Použité filtre
Zrušiť filtre
Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii - Pavel Krejčí, Muni Press, 2023
E-kniha
Novinka
Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii 
CZ

Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy...

 • 14,68 €
  Ihneď na stiahnutie

Christian Gottfried Krause: O hudební poezii - Kateřina Alexandra Šťastná, Muni Press, 2023
E-kniha
Novinka
Christian Gottfried Krause: O hudební poezii 
CZ

Pojednání "Von der musikalischen Poesie" náleží ke spíše opomíjeným spisům berlínské provenience druhé poloviny 18. století. Je tomu tak i přesto, že toto nejrozsáhlejší dílo Christiana Gottfrieda Krauseho mělo...

 • 17,39 €
  Ihneď na stiahnutie

Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou - Martin Majcík, Muni Press, 2023
E-kniha
Novinka
Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou 
CZ

Kniha se svým tématem zaměřuje na fenomén žákovské chyby, který je úzce spjat se školní výukou a učením. Cílem textu je představit učitelskou práci s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou...

 • 10,04 €
  Ihneď na stiahnutie

Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot 
CZ

Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století...

 • 17,39 €
  Ihneď na stiahnutie

Čeština Bedřicha Smetany 
CZ

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení 
CZ

Tato publikace se zabývá prvorepublikovou politickou stranou Československá národní demokracie, která se v roce 1935 sloučila s dalšími politickými subjekty v koncentrační stranu Národní sjednocení. Levicí, zejména komunistickou...

 • 17,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině 
CZ

Monografie podává detailní analýzu slovosledného chování posesivních zájmen ve staročeské nominální frázi. Jedná se o fenomén, kterému zatím nebyla v české paleobohemistice věnována soustavnější pozornost. Materiálový základ...

 • 14,45 €
  Ihneď na stiahnutie

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu 
CZ

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984).

 • 9,35 €
  Ihneď na stiahnutie

Pojmy estetiky: analytický přístup 
CZ

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických...

 • 9,35 €
  Ihneď na stiahnutie

Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině 
CZ

Tato monografie se zaměřuje na slovotvorné postupy, jež jsou ve španělské lingvistice již tradičně řazeny do oblasti tzv. lexikální morfologie (tj. sufixace, prefixace, interfixace, parasyntéza a kompozice) a jejichž přesné vymezení...

 • 10,20 €
  Ihneď na stiahnutie

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku 
CZ

Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny 
CZ

Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli...

 • 9,43 €
  Ihneď na stiahnutie

Cesty autorské pohádky 
CZ

Monografie se zabývá jedním z žánrů dětské literatury (literatury pro děti a mládež) – současnými autorskými pohádkami vydanými v letech 2000 až 2020 v České republice a v Bulharsku. Autorka v ní pomocí srovnávací metody a...

 • 11,20 €
  Ihneď na stiahnutie

Olší, Nusperg, Růžodol 
CZ

Publikace si klade za cíl shromáždit česká, moravská a slezská místní jména, jež odrážejí názvy stromů, keřů a polokeřů. Stromy a keře, zejména ty samostatně rostoucí, přitahují pozornost, a tak odnepaměti sloužily ...

 • 17,39 €
  Ihneď na stiahnutie

Zvol si mou cestu! 
CZ

Je v konzumní společnosti luxusem mít, nebo nemít? Existuje v dnešní době ještě revolta, nebo jsou její současné projevy jen mainstreamem s komerční značkou revolty? Jakou stopu zanechává člověk v přírodě? Jakou stopu zanechává...

 • 6,80 €
  Ihneď na stiahnutie

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo 
CZ

Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy...

 • 15,80 €
  Ihneď na stiahnutie

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku 
CZ

Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Historia crítica de la lexicografía gitano-espa?ola

Kniha se věnuje kritickým dějinám slovníků španělské varianty romštiny, tzv. caló. Nejprve pojednává o teoretické lexikografii a aplikaci jejích pravidel, především z oblasti metodologie kritiky slovníků, na korpus slovníků caló.

 • 9,35 €
  Ihneď na stiahnutie

Hledání významu v umělecké narativní ilustraci 
CZ

Autor analyzuje možnou ekvivalenci literárního textu a jeho výtvarné ilustrace. Jaké jsou vlastnosti dobré ilustrace? Jaké je kritérium lepší ilustrace? Které faktory rozhodují o ekvivalenci obrazu a textu? Je možné ilustrace číst...

 • 18,70 €
  Ihneď na stiahnutie

Eschatologie v díle Jana Husa 
CZ

Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Keď túžime po spravodlivosti pre seba, nesmieme byť nespravodliví k iným. Upierať udatnosť nepriateľovi, ktorého sme premohli, znamená podceňovať naše víťazstvo.“

Ben Hur - Lew Wallace, 2015
Ben Hur
Lew Wallace