Chlapci z Biloxi - John Grisham, Ikar, 2024

E-knihy knihy z edície Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Použité filtre
Zrušiť filtre
Pohansko u Břeclavi - Gabriela Dreslerová, Muni Press
E-kniha
Novinka
Pohansko u Břeclavi 
CZ

Tato monografie zkoumá rozdíly v kvalitě živočišné stravy, které souvisejí se sociální strukturou osídlení, stejně jako s ekonomickou orientací společnosti na Pohansku a v jeho okolí. Osteologické soubory, často označované ...

 • 15,45 €
  Ihneď na stiahnutie

Génius, mučedník, prorok: Mýtus Karla Marxe v sociálně demokratickém prostředí Předlitavska - Jaromír Sobotka, Muni Press, 2024
E-kniha
Novinka
Génius, mučedník, prorok: Mýtus Karla Marxe v sociálně demokratickém prostředí Předlitavska 
CZ

Kniha se zabývá mýtem Karla Marxe pěstovaným v rámci sociálně demokratického prostředí v předlitavské části habsburské monarchie. Zachycuje zrod mýtu a jeho rozšíření mezi rakouské socialisty, dále funkce, které v rámci....

 • 9,66 €
  Ihneď na stiahnutie

Odvrácená tvář dětství v římské společnosti - Tereza Antošovská, Muni Press, 2024
E-kniha
Novinka
Odvrácená tvář dětství v římské společnosti 
CZ

Děti představují důležitou součást lidské společnosti, byť jejich hlasy se z dávné minulosti ozývají jen zřídka. V této monografii autorka odkrývá a rekonstruuje svět dětí římských občanů v období římského císařství.....

 • 13,52 €
  Ihneď na stiahnutie

Rozbor filmu 
CZ

Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Tato kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje rovněž každodenní diváckou zkušenost. Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické...

 • 13,52 €
  Ihneď na stiahnutie

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo 
CZ

Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy...

 • 15,80 €
  Ihneď na stiahnutie

Henry Fielding between Satire and Sentiment - Dita Hochmanová, Muni Press
E-kniha
Novinka
Henry Fielding between Satire and Sentiment 
EN

Kniha zkoumá, jakou roli sehrály romány Henryho Fieldinga v průběhu všeobecné reformy veřejného vystupování, přičemž se blíže soustřeďuje na vývoj maskulinních vzorů, který je spojen s proměňujícím se chápáním zdvořilosti ...

 • 7,73 €
  Ihneď na stiahnutie

Old Germanic Languages - Václav Blažek, Muni Press
E-kniha
Novinka
Old Germanic Languages 
EN

Monografie sestává ze dvou hlavních a dvou doplňkových částí. První část přináší nejstarší lingvistické, epigrafické a archeologické informace o raných uživatelích germánských jazyků. Druhá část shrnuje historie jednotlivých

 • 15,45 €
  Ihneď na stiahnutie

Cesty autorské pohádky 
CZ

Monografie se zabývá jedním z žánrů dětské literatury (literatury pro děti a mládež) – současnými autorskými pohádkami vydanými v letech 2000 až 2020 v České republice a v Bulharsku. Autorka v ní pomocí srovnávací metody a...

 • 11,20 €
  Ihneď na stiahnutie

Olší, Nusperg, Růžodol 
CZ

Publikace si klade za cíl shromáždit česká, moravská a slezská místní jména, jež odrážejí názvy stromů, keřů a polokeřů. Stromy a keře, zejména ty samostatně rostoucí, přitahují pozornost, a tak odnepaměti sloužily ...

 • 17,39 €
  Ihneď na stiahnutie

Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot 
CZ

Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století...

 • 17,39 €
  Ihneď na stiahnutie

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině 
CZ

Tato monografie se zaměřuje na slovotvorné postupy, jež jsou ve španělské lingvistice již tradičně řazeny do oblasti tzv. lexikální morfologie (tj. sufixace, prefixace, interfixace, parasyntéza a kompozice) a jejichž přesné vymezení...

 • 10,20 €
  Ihneď na stiahnutie

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku 
CZ

Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu 
CZ

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984).

 • 9,35 €
  Ihneď na stiahnutie

Čeština Bedřicha Smetany 
CZ

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny 
CZ

Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli...

 • 9,43 €
  Ihneď na stiahnutie

Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí 
CZ

Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru...

 • 34,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Pojmy estetiky: analytický přístup 
CZ

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických...

 • 9,35 €
  Ihneď na stiahnutie

Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii 
CZ

Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy...

 • 14,68 €
  Ihneď na stiahnutie

Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte

Literárny výskum osobnosti Terézie Vansovej a jej literárnej, vydavateľskej a osvetovej činnosti poskytuje fascinujúci obraz ženy odhodlanej, aspoň v rámci svojich možností, prispieť k blahu mnohých; ženy so silne zakoreneným rebríčkom .

 • 12,36 €
  Ihneď na stiahnutie

Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla 
CZ

Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního...

 • 12,75 €
  Ihneď na stiahnutie


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„One must always be careful of books and what is inside them, for words have the power to change us.“

Clockwork Angel - Cassandra Clare, 2011
Clockwork Angel
Cassandra Clare