Najpredávanejšie audioknihy knihy z edície PONS (vyd. RAABE)

„Pozbiera sa, čo je pozbierateľné. Ak rozbijete sklený pohár, môžete pozbierať črepy, ale nie pohár.“