Dievča v Auschwitzi - Eti Elboim, Sara Leibovits, Tatran, 2024

S červenou obálkou knihy zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Chlap musí občas v živote aj prehrať, aby si potom vedel vychutnať víťazstvá. Bez prehier to v živote jednoducho nejde, len sa nimi netreba dať zlomiť.“

Riman - Dávid Winkler, 2018
Riman
Dávid Winkler