So šitou väzbou učebnice pre základné školy zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Ja som však chcela úctu. Chcela som si vybudovať vlastnú cestu, vlastný život, na ktorý by som bola hrdá.“

Listy do neba - Lisa Wingate
Listy do neba
Lisa Wingate