Stopy stredoveku - Tomáš Gális, Denisa Gura Doričová, Daniela Dvořáková, N Press, 2023

V zľave so zelenou obálkou od autora Kim Oates

„Človek je bohatý v pomere k počtu vecí, ktoré si môže dovoliť opustiť.“

Walden - Henry David Thoreau, 2016
Walden
Henry David Thoreau