V predpredaji od autora Jen Turan

„Výška redukuje všetky veci na ich pomerné proporcie a na Pravdu. “

Roviny života - Julian Barnes
Roviny života
Julian Barnes