Stopy stredoveku - Tomáš Gális, Denisa Gura Doričová, Daniela Dvořáková, N Press, 2023

So zelenou obálkou od autora Vincent Stanley od vydavateľstva PeopleComm

„Ale v skutočnosti minulosť hodnotíme očami prítomnosti. Dívame sa na ňu cez to, čo vieme teraz, takže ju nevnímame ako ľudia, akými sme boli, ale ako ľudia, akými sme, a to znamená, že ju od základov meníme.“

Holandský dom - Ann Patchett, 2020
Holandský dom
Ann Patchett