Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Čítané knihy od autora Andreas David

„Ak vieš pozorne počúvať a sústrediť sa, môžeš vidieť oveľa viac, ako keby si mal oči otvorené.“

Môj dedko je čerešňa - Angela Nanetti, 2007
Môj dedko je čerešňa
Angela Nanetti