V zľave od autora Katarína Hybenová

„Pozbiera sa, čo je pozbierateľné. Ak rozbijete sklený pohár, môžete pozbierať črepy, ale nie pohár.“