V predpredaji odborné a náučné knihy od autora Tony Attwood

„Nemusíš to všetko pochopiť. Len buď so mnou.“

Chatrč - William Paul Young
Chatrč
William Paul Young