V predpredaji od autora Jozef Kosnáč

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“