Čítané od autora David Rechter

„Pamäť rada zahmlieva predchádzajúce zlyhania.“