Čítané od autora Zuzana Krinková z edície Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

„Pozbiera sa, čo je pozbierateľné. Ak rozbijete sklený pohár, môžete pozbierať črepy, ale nie pohár.“