Čítané knihy o počítačoch a internete od autora Andrew Lockhart

„Pretože každá výnimočná chvíľa, je len všedná chvíľa prežitá s výnimočným človekom. “