E-knihy od autora B. A. Paris

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“