Začína sa to nami - Colleen Hoover, Ikar, 2023

Na sklade od autora Jü Chua

„Ale práve ten slabý musí­ vedieť byť silný a odí­sť, keď ten silný je prí­liš slabý na to, aby mohol tomu silnému ublí­žiť.“