Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Thetis

Zrušiť
Titulov: 46
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 46
Zoradiť podľa:

Knieža

Niccolò Machiavelli • Thetis, 2009

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva fenomén moci na existenciu a fungovanie štátov...

13,81 €

13,81 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V staroveku sa verilo, že básnik Homeros bol jedným z účastníkov trójskej vojny a jeho eposy Ílias a Odysseia sú svedectvom muža, ktorý na vlastné oči videl znamenité činy udatných Grékov pri Tróji...

-5%
14,14 €

14,14 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhá časť Thukydidovho diela Dejiny peloponézskej vojny obsahuje knihy V–VIII. Udalosti V. knihy sa začínajú v desiatom roku vojny, v ktorom bol medzi Aténami a Spartou uzavretý Nikiov mier. Uzavretím mieru však vojnové udalosti nedostali nadlho oddych.

14,48 €

14,48 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ovidius, rímsky básnik, ktorý dokázal svojimi slovami mimoriadne zaujať, ktorého dar reči bol údajne taký veľký, že slová, čo vyslovoval, akoby sa samy spájali do veršov...

14,21 €

14,21 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia...

14,21 €

14,21 €

Na sklade, posielame ihneď

Poetika

Aristoteles • Thetis, 2009

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky...

9,94 €

9,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi...

-5%
9,50 €

9,50 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Rétorika

Aristoteles • Thetis, 2009

Na sklade, posielame ihneď

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci, štáte. Väzby v obci, štáte sa prejavujú navonok medzi jednotlivcami individuálnym konaním...

12,88 €

12,88 €

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V Thukydidovom historickom diele nachádzame významnú časť dejín Grécka. Obdobie ktoré popísal vo svojich knihách, nežičilo mieru, naopak, prialo nepriateľstvu Atén a Sparty, ktoré sa vzájomne pustili do nezmieriteľného kolobehu vojen...

14,48 €

14,48 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Metamorfózy sú svojím obsahom a kompozíciou veľmi náročným dielom, ktorého vznik umožnila Ovidiova nevyčerpateľná tvorivá sila...

13,70 €

13,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Iunianus Iustinus, rímsky spisovateľ, z ktorého života síce nie je nič známe, no jeho pričinením sa zachovalo významné historické dielo Pompeia Troga, resp. jeho podstatná časť. Iustinus sa totiž podujal spracovať a skrátiť rozsiahlejšie Trogove dejiny...

-5%
13,29 €

13,29 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori predkladať čitateľom množstvo zaujímavých informácií zo všetkých oblastí spoločenského života a dopĺňať ich vlastnými názormi...

-5%
13,57 €

13,57 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Achilleus II

Ivan Janek • Thetis, 2010

Posielame do štyroch dní

Druhá časť príbehu nás zavedie do pohoria Pélion. Lesnaté, strmé úbočia, týčiace sa nad mestom Iolkos sú domovom drsných Kentaurov. Cheiron sa vracia po dlhšom čase k svojim druhom a s ním na Pélion prichádza aj Thetis...

-5%
9,32 €

9,32 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Miloslav Okál, rodák zo Slovian, obce pri Kláštore pod Znievom, bol prvým slovenským profesorom klasickej filológie. Počas svojej kariéry pôsobil ako pedagóg na gymnáziách v Liptovskom Mikuláši a v Nitre a na Univerzite Komenského v Bratislave...

-5%
20,97 €

20,97 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Odysseia I - XII

Homéros • Thetis, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés...

14,21 €

14,21 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

V starých gréckych povestiach mali významné miesto povesti o Tébach, tzv. tébsky cyklus...

-3%
13,77 €

13,77 €

Zľava 3%

Na sklade, posielame ihneď

Vtáci, Žaby

Aristofanes • Thetis, 2010

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V starovekých Aténach na pódiu Dionýzovho divadla pod Akropolou dominovala tragédia. No popri dramatickom umení dostávala priestor aj komédia, ktorá sa objavovala v satyrských hrách po predvedení tragických trilógií, ale aj ako samostatný žáner...

-5%
13,03 €

13,03 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Stoický filozof, ktorý sa zaslúžil o rozpracovanie a rozvoj stoickej filozofie, a to až do tej miery, že sa hovorilo: „Ak by nebol Chrysippos, nebola by ani Stoa.“ Pochádzal zo Soloi na území dnešného Turecka zo zámožnej rodiny, no po úkladnej strate...

-5%
13,29 €

13,29 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ílias I - XII

Homéros • Thetis, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Homérova Ílias je najstarším zachovaným literárnym dielom v Európe. Ide o epickú skladbu, ktorá opisuje časť bojov vo vojne pri Tróji. Námet pre svoje dielo Homéros čerpal z časov slávnej minulosti, ...

14,21 €

14,21 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Odysseia XIII - XXIV

Homéros • Thetis, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií u ľudí, ktorí sa ho snažili povzbudzovať a podporovať...

14,21 €

14,21 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“