Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Thetis

Zrušiť
Titulov: 49

Na sklade, posielame ihneď

Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi...

-12%
8,81 €

8,81 €

Zľava 12%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Rétorika

Aristoteles • Thetis, 2009

Na sklade, posielame ihneď

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci, štáte. Väzby v obci, štáte sa prejavujú navonok medzi jednotlivcami individuálnym konaním...

12,92 €

12,92 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Posielame do piatich dní

Keď bol v rokoch 1512 a 1513 po návrate Mediciovcov do Florencie zbavený úradu florentského kancelára, obvinený zo sprisahania proti kardinálovi Giulianovi Medicimu, väznený a mučený, utiahol sa Niccolò Machiavelli do vidieckeho sídla...

16,94 €

16,94 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Knieža

Niccolò Machiavelli • Thetis, 2009

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva fenomén moci na existenciu a fungovanie štátov...

13,84 €

13,84 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma...

14,84 €

14,84 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Ílias I - XII

Homéros • Thetis, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Homérova Ílias je najstarším zachovaným literárnym dielom v Európe. Ide o epickú skladbu, ktorá opisuje časť bojov vo vojne pri Tróji. Námet pre svoje dielo Homéros čerpal z časov slávnej minulosti, ...

14,24 €

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Ílias XIII - XXIV

Homéros • Thetis, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na autorstvo sa rôznia...

14,24 €

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Poetika

Aristoteles • Thetis, 2009

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky...

9,97 €

9,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Odysseia XIII - XXIV

Homéros • Thetis, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií u ľudí, ktorí sa ho snažili povzbudzovať a podporovať...

14,24 €

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Odysseia I - XII

Homéros • Thetis, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés...

14,24 €

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Posielame do piatich dní

Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma...

16,59 €

16,59 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori predkladať čitateľom množstvo zaujímavých informácií zo všetkých oblastí spoločenského života a dopĺňať ich vlastnými názormi...

14,24 €

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V starých gréckych povestiach mali významné miesto povesti o Tébach, tzv. tébsky cyklus...

14,24 €

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Aeneis

Vergilius • Thetis, 2014

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Básnik pochádzajúci z Brundisia sa po dôkladných štúdiách rímskej literatúry, rečníctva a filozofie dostal do Maecenatovho krúžku, v ktorom pôsobil okrem iných básnikov i Horatius. Za podpory Maecenata Vergilius vytvoril epické zbierky básní...

21,99 €

21,99 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titus Livius sa narodil v Pataviu, v mladosti študoval filozofiu a rétoriku, ktorú neskôr aj vyučoval. Po príchode do Ríma za vlády Augusta, prvého rímskeho cisára, sa upriamil na históriu a začal spisovať rímske dejiny od najstarších čias...

14,84 €

14,84 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

O osobe Diogena Laertia sa zachovalo iba veľmi málo údajov, no napriek tomu jeho dielo pretrvalo až do dnešných čias. Laertios svoje Životopisy zostavil podľa presného plánu. Filozofov rozdelil do vetiev a skupín podľa príslušnosti k filozofickým...

14,24 €

14,24 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Oblaky, Osy

Aristofanes • Thetis, 2014

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nespochybniteľný prínos pre kultúru a progresívny vzostup celej Európy mala grécka vzdelanosť, formujúca sa prostredníctvom filozofie. Učenci a vzdelanci zakladali v rôznych oblastiach Grécka filozofické školy...

14,84 €

14,84 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V 1. storočí pred Kr. sa v Ríme vytvoril nový štýl rímskeho básnictva, elégia, ktorá nachádza zdroje v subjektívnych zážitkoch básnikov. K najvýznamnejším elegickým básnikom sa radí Tibullus, Propertius, Ovidius a tiež Sulpicia,...

13,65 €

13,65 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Mier, Plutos

Aristofanes • Thetis, 2014

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Po víťazných vojnách Grékov nad Peržanmi sa z Grécka stala mocnosť v Stredomorí, ktorá nebola nikým príliš ohrozovaná a zažívala dobu rozkvetu. No jednako vládlo medzi samotnými Grékmi súperenie o dominanciu...

13,74 €

13,74 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Atény si získali slávu a veľkú úctu ostatných miest po víťazstvách nad Peržanmi pri Maratóne, Salamíne a Platajách. Ich demokratické zriadenie bolo pre všetkých vzorom a symbolom slobody. V Aténach bola tolerovaná a znášaná i tvrdá kritika...

14,24 €

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia