Vydavateľstvo Thetis

Na sklade, posielame ihneď

Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi...

13,96 €

13,96 €

Na sklade, posielame ihneď
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Filozofia, ktorú nám Seneca podáva, jeho názory na božské otázky nám umožňujú polemizovať o tom, či uprednostňoval monoteistické náboženstvo. Žil v období vzniku zárodkov kresťanstva, ktoré si našlo miesto i v centre Rímskej ríše, Ríme...

-7%
17,19 €

17,19 €

Zľava 7%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia...

-6%
17,39 €

17,39 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do troch dní

Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne. Počas lamijskej vojny sa presťahoval s rodičmi do Kolofónu. Filozofiu začal vyučovať najskôr v Mytiléne,...

-10%
16,75 €

16,75 €

Zľava 10%
Posielame do troch dní

Knieža

 • Thetis, 2009
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva fenomén moci na existenciu a fungovanie štátov...

-3%
18,86 €

18,86 €

Zľava 3%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do troch dní

Druhá časť Thukydidovho diela Dejiny peloponézskej vojny obsahuje knihy V–VIII. Udalosti V. knihy sa začínajú v desiatom roku vojny, v ktorom bol medzi Aténami a Spartou uzavretý Nikiov mier. Uzavretím mieru však vojnové udalosti nedostali nadlho oddych.

-4%
20,90 €

20,90 €

Zľava 4%
Posielame do troch dní
Posielame do troch dní

Iunianus Iustinus, rímsky spisovateľ, z ktorého života síce nie je nič známe, no jeho pričinením sa zachovalo významné historické dielo Pompeia Troga, resp. jeho podstatná časť. Iustinus sa totiž podujal spracovať a skrátiť rozsiahlejšie Trogove dejiny...

-12%
16,99 €

16,99 €

Zľava 12%
Posielame do troch dní
Posielame do troch dní

Trogus patrí medzi rímskych spisovateľov, o ktorých je známych len málo údajov. Svoj pôvod si odvodzoval z galských predkov, žijúcich v okolí rieky Rodanus, a ako sám uvádza, tí boli spriaznení s Rimanmi a oddane im slúžili...

-12%
16,99 €

16,99 €

Zľava 12%
Posielame do troch dní

Aeneis

 • Thetis, 2014
Posielame do troch dní

Básnik pochádzajúci z Brundisia sa po dôkladných štúdiách rímskej literatúry, rečníctva a filozofie dostal do Maecenatovho krúžku, v ktorom pôsobil okrem iných básnikov i Horatius. Za podpory Maecenata Vergilius vytvoril epické zbierky básní...

-9%
26,19 €

26,19 €

Zľava 9%
Posielame do troch dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Miloslav Okál, rodák zo Slovian, obce pri Kláštore pod Znievom, bol prvým slovenským profesorom klasickej filológie. Počas svojej kariéry pôsobil ako pedagóg na gymnáziách v Liptovskom Mikuláši a v Nitre a na Univerzite Komenského v Bratislave...

-9%
26,19 €

26,19 €

Zľava 9%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Rétorika

 • Thetis, 2009
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci, štáte. Väzby v obci, štáte sa prejavujú navonok medzi jednotlivcami individuálnym konaním...

-6%
16,99 €

16,99 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Epikurovo filozofické učenie bolo veľmi obľúbené už počas jeho života a filozof s ním mal úspech medzi vzdelanými vrstvami Grékov i Rimanov. Pre mnohých jeho žiakov, epikurovcov, sa stalo východiskom poznania...

-12%
15,79 €

15,79 €

Zľava 12%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do troch dní

V dobe Niccola Machiavelliho sa na politickej scéne diali neustále zmeny, ktoré prinášali jeho mestu a štátu Florencii mnohokrát pokoru...

-4%
15,76 €

15,76 €

Zľava 4%
Posielame do troch dní

O nebi, O vzniku a zániku

od 12,66 €

-12 %
15,99 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-30 %
12,66 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-12 %
15,99 €
-30 %
12,66 €

Zlomky starých stoikov I

od 14,18 €

-12 %
15,99 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-22 %
14,18 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-12 %
15,99 €
-22 %
14,18 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori predkladať čitateľom množstvo zaujímavých informácií zo všetkých oblastí spoločenského života a dopĺňať ich vlastnými názormi...

-10%
16,75 €

16,75 €

Zľava 10%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

O osobe Diogena Laertia sa zachovalo iba veľmi málo údajov, no napriek tomu jeho dielo pretrvalo až do dnešných čias. Laertios svoje Životopisy zostavil podľa presného plánu. Filozofov rozdelil do vetiev a skupín podľa príslušnosti k filozofickým...

-10%
16,75 €

16,75 €

Zľava 10%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Poetika

 • Thetis, 2009
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky...

-3%
13,50 €

13,50 €

Zľava 3%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ílias I - XII

od 12,96 €

-4 %
17,84 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-4 %
17,84 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-30 %
12,96 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-4 %
17,84 €
-4 %
17,84 €
-30 %
12,96 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Keď bol v rokoch 1512 a 1513 po návrate Mediciovcov do Florencie zbavený úradu florentského kancelára, obvinený zo sprisahania proti kardinálovi Giulianovi Medicimu, väznený a mučený, utiahol sa Niccolò Machiavelli do vidieckeho sídla...

-10%
19,87 €

19,87 €

Zľava 10%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

„Pozbiera sa, čo je pozbierateľné. Ak rozbijete sklený pohár, môžete pozbierať črepy, ale nie pohár.“