Kubko chce cikať alebo rozlúčka s plienkami - Marta Galewska-Kustra, Stonožka, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Myšlienky k sebe samému
Martinus
Martinusák odporúča 5

Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,61 €
  -10 %
  Na sklade

Knieža - Niccolò Machiavelli, Thetis, 2009
Knieža

Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva fenomén moci na existenciu a fungovanie štátov...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,37 €
  Na sklade

Rétorika - Aristoteles, Thetis, 2009
Rétorika

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci, štáte. Väzby v obci, štáte sa prejavujú navonok medzi jednotlivcami individuálnym konaním...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,08 €
  Na sklade

Ílias XIII - XXIV - Homéros, Thetis, 2011
Ílias XIII - XXIV

O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na autorstvo sa rôznia...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade

Vojenské umenie - Niccolò Machiavelli, Thetis, 2011
Vojenské umenie

V dobe Niccola Machiavelliho sa na politickej scéne diali neustále zmeny, ktoré prinášali jeho mestu a štátu Florencii mnohokrát pokoru...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,63 €
  -5 %
  Na sklade

Odysseia XIII - XXIV - Homéros, Thetis, 2011
Odysseia XIII - XXIV

Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií u ľudí, ktorí sa ho snažili povzbudzovať a podporovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,99 €
  -3 %
  Na sklade

O duši - Malé spisy o prírode - Aristoteles, Thetis, 2022
O duši - Malé spisy o prírode

Veľkú časť svojho bádania venoval Aristoteles oblasti prírody a prírodných javov. Preskúmal množstvo živočíchov a rastlín, pričom sa usiloval o ich triedenie, a tiež sa zamýšľal nad podstatou ich existencie a vo všeobecnosti nad...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,56 €
  Do piatich dní

Dejiny Rimanov od založenia mesta I-II - Titus Livius, Thetis, 2019
Dejiny Rimanov od založenia mesta I-II

Titus Livius sa narodil v Pataviu, v mladosti študoval filozofiu a rétoriku, ktorú neskôr aj vyučoval. Po príchode do Ríma za vlády Augusta, prvého rímskeho cisára, sa upriamil na históriu a začal spisovať rímske dejiny od najstarších čias...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,99 €
  -12 %
  Do štyroch dní

O šťastnom živote I - Epikuros, Thetis, 2014
O šťastnom živote I

Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne. Počas lamijskej vojny sa presťahoval s rodičmi do Kolofónu. Filozofiu začal vyučovať najskôr v Mytiléne,...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Do štyroch dní

Dejiny Rimanov od založenia mesta III-IV - Titus Livius, Thetis, 2020
Dejiny Rimanov od založenia mesta III-IV

Titus Livius sa narodil v Pataviu, v mladosti študoval filozofiu a rétoriku, ktorú neskôr aj vyučoval. Po príchode do Ríma za vlády Augusta, prvého rímskeho cisára, sa upriamil na históriu a začal spisovať rímske dejiny od najstarších čias...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,99 €
  -12 %
  Do štyroch dní

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Listy Luciliovi I-X - Lucius Annaeus Seneca, Thetis, 2012
Listy Luciliovi I-X

V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  12,96 €
  -30 %
  Na sklade

Ílias I - XII - Homéros, Thetis, 2011
Ílias I - XII

Homérova Ílias je najstarším zachovaným literárnym dielom v Európe. Ide o epickú skladbu, ktorá opisuje časť bojov vo vojne pri Tróji. Námet pre svoje dielo Homéros čerpal z časov slávnej minulosti, ...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade

Listy Luciliovi XI-XX - Lucius Annaeus Seneca, Thetis, 2012
Listy Luciliovi XI-XX

Filozofia, ktorú nám Seneca podáva, jeho názory na božské otázky nám umožňujú polemizovať o tom, či uprednostňoval monoteistické náboženstvo. Žil v období vzniku zárodkov kresťanstva, ktoré si našlo miesto i v centre Rímskej ríše, Ríme...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade

O šťastnom živote II - Epikuros, Thetis, 2014
O šťastnom živote II

Epikurovo filozofické učenie bolo veľmi obľúbené už počas jeho života a filozof s ním mal úspech medzi vzdelanými vrstvami Grékov i Rimanov. Pre mnohých jeho žiakov, epikurovcov, sa stalo východiskom poznania...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,79 €
  -12 %
  Do štyroch dní
 • Čítanávýborný stav
  12,51 €
  -30 %
  Na sklade

Výťah z Filippských dejín Pompeia Troga I-XVI - Marcus Iunianus Iustinus, Thetis, 2016
Výťah z Filippských dejín Pompeia Troga I-XVI

Iunianus Iustinus, rímsky spisovateľ, z ktorého života síce nie je nič známe, no jeho pričinením sa zachovalo významné historické dielo Pompeia Troga, resp. jeho podstatná časť. Iustinus sa totiž podujal spracovať a skrátiť rozsiahlejšie Trogove dejiny...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,99 €
  -12 %
  Do štyroch dní

Zlomky starých stoikov I - Zenon, Chrysippos, Thetis, 2019
Zlomky starých stoikov I

Zenon z Kitia je pokladaný za zakladateľa stoicizmu. Pochádzal z mesta Kition na Kypre. Keď stroskotali jeho obchodné lode a prišiel o majetok, upriamil svoju pozornosť na štúdium filozofie v Aténach, pričom ho svojím učením ovplyvnili najmä Krates...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,99 €
  -12 %
  Do štyroch dní
 • Čítanávýborný stav
  12,70 €
  -30 %
  Na sklade

Florentské dejiny - Niccolò Machiavelli, Thetis, 2012
Florentské dejiny

Keď bol v rokoch 1512 a 1513 po návrate Mediciovcov do Florencie zbavený úradu florentského kancelára, obvinený zo sprisahania proti kardinálovi Giulianovi Medicimu, väznený a mučený, utiahol sa Niccolò Machiavelli do vidieckeho sídla...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,87 €
  -10 %
  Do štyroch dní

Odysseia I - XII - Homéros, Thetis, 2011
Odysseia I - XII

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,19 €
  -2 %
  Na sklade

Ľúbostné elégie - Tibullus, Sulpicia, Propertius, Ovidius, Thetis, 2014
Ľúbostné elégie

V 1. storočí pred Kr. sa v Ríme vytvoril nový štýl rímskeho básnictva, elégia, ktorá nachádza zdroje v subjektívnych zážitkoch básnikov. K najvýznamnejším elegickým básnikom sa radí Tibullus, Propertius, Ovidius a tiež Sulpicia,...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,79 €
  -12 %
  Do štyroch dní

Kráľ Oidipus, Oidipus na Kolóne, Antigona - Sofokles, Thetis, 2011
Kráľ Oidipus, Oidipus na Kolóne, Antigona

V starých gréckych povestiach mali významné miesto povesti o Tébach, tzv. tébsky cyklus...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Dážď netrvá večne a keď opäť zasvieti slnko, všetko sa bude ligotať.“