Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 35

Repetitórium práva Európskej únie

od 11,00 €

Kniha 2019
Na sklade
-4 %
19,26 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2013
11,00 €

Posielame do 10 dní

Kniha 2019
Na sklade
-4 %
19,26 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2013
11,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do šiestich dní

Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad...

-2%
20,61 €

20,61 €

Zľava 2%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých...

25,00 €

25,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Repetitórium obchodného práva

od 20,00 €

Kniha 2018
Na sklade
29,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2018
Na sklade
29,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2015

Vypredané

Repetitórium rodinného práva

od 12,90 €

Kniha 2016
16,00 €

Posielame do šiestich dní

Kniha 2014

Vypredané

Kniha 2016
16,00 €

Posielame do šiestich dní

Kniha 2014

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a

26,00 €

26,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Predbežné opatrenia

Erik Schwarzc • IURIS LIBRI, 2015

Posielame do 10 dní

Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je však veľmi špecifickým zásahom do práv osôb, ktoré sú zasiahnuté bez toho, aby súd vykonal rozsiahlejšie dokazovanie a konal vo veci samej. Z...

25,00 €

25,00 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku. Na účely prehľadnosti....

28,00 €

28,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Repetitórium práva duševného vlastníctva

od 16,00 €

Kniha 2019
Na sklade
24,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2019
Na sklade
24,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2015

Vypredané

Posielame do 10 dní

Rýchle a časté zmeny v oblasti pracovného práva za posledných vyše dvadsať rokov viedli k zníženiu miery stability tohto právneho odvetvia. Príčinou je skutočnosť, že v podstate každá porevolučná vláda presadila vážne zmeny v tejto oblasti, čo následne...

14,00 €

14,00 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ján Golian a kolektív • IURIS LIBRI, 2014

Posielame do 10 dní

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak...

23,94 €

23,94 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia...

-4%
37,44 €

37,44 €

Zľava 4%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Štúdium občianskeho procesného práva je náročné na pochopenie podstaty predmetu, jeho jednotlivých inštitúcií a súvislostí vzťahujúcich sa na štádiá konania pred občianskoprávnymi súdmi a súdmi v správnom súdnictve. Z tohto dôvodu profesor Právnickej...

16,00 €

16,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta a zabezpečuje zákazníkom pohodlie, šetrí ich čas. Preto je potrebné, aby predávajúci a kupujúci mali vedomosti o právach...

28,00 €

28,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Právo sociálneho zabezpečenia ako jadro sociálnej politiky je jedným z najmladších právnych odvetví v Slovenskej republike. Podľa vzoru zakladajúcich členských krajín Európskej únie sa rozčlenilo na tri časti, a to na sociálne poistenie, štátnu...

17,00 €

17,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým konaním dlžníka. V slovenskom a českom právnom prostredí sú odporovacie žaloby pomerne častým javom a právna prax v súčasnosti...

31,00 €

31,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Právo duševného vlastníctva predstavuje významnú súčasť slovenského právneho poriadku. Z hľadiska prameňov ho tvorí množstvo právnych predpisov medzinárodného, európskeho i vnútroštátneho práva. Napriek neustále sa rozširujúcemu trendu posilňovania...

3,00 €

3,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Repetitórium ústavného práva poskytuje systematický prehľad základných inštitútov ústavného práva Slovenskej republiky vrátane stručných informácií o ústavnom vývoji na území dnešnej Slovenskej republiky po roku 1848. Svojím...

25,00 €

25,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu....

75,00 €

75,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu stranu v zmluvných vzťahoch uzavieraných s podnikateľom...

-3%
39,67 €

39,67 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Pridať do

„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth
Človek na ulici
Ivan Horváth