Knihy
E-knihy
Hronka
Zrušiť
Titulov: 36
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 36
Zoradiť podľa:

Posielame do 8 dní

Kniha Georga Orwella Hold Katalánsku, v ktorej opisuje vlastné skúsenosti a zážitky zo španielskej občianskej vojny, zaujíma v jeho živote a myšlienkovom vývoji výnimočné miesto. Do Španielska totižto šiel preto, aby na vlastnej koži zažil..

9,98 €

9,98 €

Posielame do 8 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Filozofia chôdze francúzskeho filozofa Frédérica Grosa, profesora politickej filozofie na Univerzite Paríž XII, je bestsellerom na knižnom trhu. Ide o filozofickú knihu písanú ľahkým esejistickým perom, prístupnú aj bežnému...

13,50 €

13,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tvorivá kniha hudobnej náuky Krajina Hudba a jej obyvatelia II. je určená pre 6 až 8-ročné deti, navštevujúce 2. ročník prípravného štúdia na ZUŠ, alebo aj 1. ročník 1B časti. Kniha nadväzuje na prvý diel Krajina Hudba a jej...

-15%
12,37 €

12,37 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Dielo filozofa (1946) a tvorcu prvej pôvodnej slovenskej filozofickej koncepcie nazývanej synkriticizmus.

11,90 €

11,90 €

Posielame do 8 dní

Na sklade, posielame ihneď

Kniha Krajina Hudba a jej obyvatelia je plnofarebná, bohato ilustrovaná publikácia, určená na vyučovanie hudobnej náuky pre predškolské deti vo veku 5. rokov (niektoré označené časti knihy aj pre štvorročné deti) a ich rodičov...

18,00 €

18,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 8 dní

Kniha esejí Boh prichádza v idei z ústredných oblastí filozofie náboženstva nám dáva svedectvo o pokuse tematizovať transcendenciu bez toho, aby siahla po tom, aký má charakter toto transcendentálne. Zvláštnu pozornosť pritom Levinas...

-2%
13,65 €

13,65 €

Zľava 2%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Koncepčným zámerom práce je vyplniť medzeru v oblasti lingvistického výskumu terminologic-kého fondu filozofie a vytvoriť metodologickú platformu pre aplikovaný lingvistický výskum filo-zofickej terminológie. Terminologický aparát filozofie, vzhľadom...

-5%
11,42 €

11,42 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný klasickou filozofiou v línii T. Hobbes – G. W. F. Hegel – K. Marx – M. Weber je uplatniteľný aj pri analýze problémov súčasného sveta. Dejiny sociálnych a politických ideí...

10,98 €

10,98 €

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Kniha je prvým knižným prekladom Levinasa do slovenčiny. Obsahuje štyri prednášky (Voči blížnemu, Pokušenie pokušenia, Zem zasľúbená alebo zem dovolená, Strý ako svet), prednesené v rokoch 1963-1966 na kolokviu židovských intelektuálov v Paríži. Tieto...

-2%
12,69 €

12,69 €

Zľava 2%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Čo znamenalo v dejinnom toku života spoločnosti vzopätie, ktoré sa viaže k roku 1968? Bolo to jednak enormné úsilie o nápravu prechmatov a deformácií, ktoré sa nakopili v rokoch 50-tych. Ale šlo aj o niečo viac. Šlo najmä o demokraciu, čiže o vládu...

12,90 €

12,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha André Comte-Sponvilla Šťastie bez ilúzií je prepisom prednášky autora a diskusie v rámci filozofických pondelkov v Bouguenais vo Francúzsku. V jeho úvode sa autor zamýšľa nad pojmom šťastia, ktorý...

8,90 €

8,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Heslá

Jean Baudrillard • Hronka, 2016

Posielame do 8 dní

Jean Baudrillard je známy francúzsky postmoderný filozof, sociológ a fotograf. V knihe Heslá spôsobom autokomentára vysvetľuje sám seba, resp. základné pojmy, ktoré vo svojich ostatných knihách (Symbolická výmena a smrť, Priezračnosť zla, Simulakra...

8,90 €

8,90 €

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Kniha Martina Lingsa Staroveké viery a moderné povery odhaľuje ilúzie, na ktorých je postavená moderná spoločnosť, ako napr. idea pokroku, a poskytuje kľúč k nastoleniu rovnováhy medzi omylmi dnešnej doby a múdrosťou dávnej minulosti...

-8%
9,24 €

9,24 €

Zľava 8%

Posielame do 8 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Harold Pinter (známy aj ako Harold Pinta či David Baron), nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2005, bol svetoznámy dramatik a básnik. Venoval sa však aj prozaickej tvorbe, ako aj písaniu článkov, prostredníctvom ktorých komentoval významné....

-5%
12,20 €

12,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ex libris

Dalfar • Hronka, 2016

Posielame do 8 dní

Autor, ktorý sa predstavuje pod pseudonymom Dalfar, sa v tomto výbere z textov, esejí a úvah z oblasti literatúry a kultúry zaoberá priestorom textu a spôsobmi jeho prežívania. Texty, často marginálie a aforistické skratky, sa venujú konkrétnym dielam...

-3%
10,59 €

10,59 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Hlavnou tézou spisu O dobrovoľnom otroctve je, že človek sa rodí slobodný a dobrý. Rôzne formy utláčania a despotizmu sú strašné. Ale najhroznejšie je to, že tyranom a tyranii sa podriaďujú celé národy. A hocako je to protirečivé a teda nepochopiteľné...

-2%
6,19 €

6,19 €

Zľava 2%

Posielame do 10 dní

Na sklade, posielame ihneď

Metodické návrhy, postupy a odporúčania, usmerňujú pedagógov, ako možno využiť publikáciu Krajina Hudba a jej obyvatelia pri preberaní učiva, stanoveného učebnými osnovami hudobnej náuky v základných umeleckých školách, materských školách, aj ako...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Rezistencia

Ernesto Sabato • Hronka, 2018

Posielame do 8 dní

Ernesto Sabato vyštudoval teoretickú fyziku, ale sľubne sa rozvíjajúcu kariéru fyzika opustil, aby sa venoval literatúre, lebo bol presvedčený, že práve ona, a nie veda, dokáže poskytnúť kľúč k záhadám ľudskej existencie. Je....

-3%
11,16 €

11,16 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Architektúra času

Dalfar • Hronka, 2017

Posielame do 8 dní

Zbierka úvah a esejí Architektúra času vychádza z predpokladu, že ľudia sú bytosti obývajúce čas. Čas pritom nie je len neutrálnym médiom, jednoduchou linearitou odmeriavanou pravidelným chodom hodín, čas je materiálom, z ktorého je vybudované bytie...

-3%
10,68 €

10,68 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Stupaje

Mikuláš Šoóš • Hronka, 2017

Posielame do 8 dní

V týchto krátkych a strohých esejistických textoch sa autor pokúša identifikovať, popísať a následne aj demaskovať tie spoločenské javy, a to bez ohľadu na typ režimu, v ktorých sa mu „prichodilo“ žiť, ktorých výskyt deformujú „optimálny“spoločenský...

-3%
9,61 €

9,61 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní


„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia