Vydavateľstvo Hronka

Posielame do 14 dní

Vo svojej knihe Rekviem za americký sen: 10 princípov koncentrácie bohatstva a moci sa Noam Chomsky venuje utopickej predstave súčasného neoliberalizmu a kapitalizmu, ktorú dáva do nevšednej súvislosti s reálnym stavom americkej ekonomiky a spoločnosti...

11,00 €

11,00 €

Posielame do 14 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Filozofia chôdze francúzskeho filozofa Frédérica Grosa, profesora politickej filozofie na Univerzite Paríž XII, je bestsellerom na knižnom trhu. Ide o filozofickú knihu písanú ľahkým esejistickým perom, prístupnú aj bežnému...

13,50 €

13,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Krajina Hudba a jej obyvatelia je plnofarebná, bohato ilustrovaná publikácia, určená na vyučovanie hudobnej náuky pre predškolské deti vo veku 5. rokov (niektoré označené časti knihy aj pre štvorročné deti) a ich rodičov...

18,00 €

18,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do piatich dní

Dielo filozofa (1946) a tvorcu prvej pôvodnej slovenskej filozofickej koncepcie nazývanej synkriticizmus.

11,90 €

11,90 €

Posielame do piatich dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je prvým knižným prekladom Levinasa do slovenčiny. Obsahuje štyri prednášky (Voči blížnemu, Pokušenie pokušenia, Zem zasľúbená alebo zem dovolená, Strý ako svet), prednesené v rokoch 1963-1966 na kolokviu židovských intelektuálov v Paríži. Tieto...

12,90 €

12,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tvorivá kniha hudobnej náuky Krajina Hudba a jej obyvatelia II. je určená pre 6 až 8-ročné deti, navštevujúce 2. ročník prípravného štúdia na ZUŠ, alebo aj 1. ročník 1B časti. Kniha nadväzuje na prvý diel Krajina Hudba a jej...

14,50 €

14,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 14 dní

Metodické návrhy, postupy a odporúčania, usmerňujú pedagógov, ako možno využiť publikáciu Krajina Hudba a jej obyvatelia pri preberaní učiva, stanoveného učebnými osnovami hudobnej náuky v základných umeleckých školách, materských školách, aj ako...

7,00 €

7,00 €

Posielame do 14 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dielo Otázka jedincovi má zásadné miesto v tvorbe významného mysliteľa 20. storočia Mar-tina Bubera. Narastajúci záujem o Buberovu dialogickú filozofiu sa intenzívne týka aj spisu Otázka jedincovi, najmä pre jeho silnú väzbu na...

9,90 €

9,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Oriana Fallaci (* 1929, 2006) bola talianska novinárka, ktorá sa stala známou vďaka rozhľadeným a pútavým rozhovorom s mocnými ľuďmi svetovej politiky v druhej polovici dvadsiateho storočia. Autorka bola a je oceňovaná za svoj...

10,00 €

10,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Rezistencia

 • Hronka, 2018
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ernesto Sabato vyštudoval teoretickú fyziku, ale sľubne sa rozvíjajúcu kariéru fyzika opustil, aby sa venoval literatúre, lebo bol presvedčený, že práve ona, a nie veda, dokáže poskytnúť kľúč k záhadám ľudskej existencie. Je....

11,50 €

11,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 15 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Popredný francúzsky indológ a znalec indického myslenia François Chenet, ktorý je autorom knihy Indická filozofia, vedie jedinú katedru komparatívnej filozofie vo Francúzsku (na univerzite Sorbonna). Jeho kniha je napísaná veľmi hutným jazykom s dôrazom..

11,90 €

11,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do piatich dní

Ivan Bunin bol popredný predstaviteľ ruskej prózy prvej polovice 20. storočia. Vo svojich prácach s nostalgiou zachytil nenávratne stratený svet patriarchálneho Ruska a postupný úpadok jeho svojbytnej kultúry, spôsobený rozkladnými spoloženskými zmenami..

7,30 €

7,30 €

Posielame do piatich dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Rozsiahla esej Martina Heideggera „Zdroj umeleckého diela“ (Ursprung des Kunstwerkes) z roku 1936 patrí k textom, ktorých význam je priesečníkom...

11,98 €

11,98 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pre krátkosť svojej pozemskej púte francúzska filozofka, politická mysliteľka, odborárka a mystička Simone Weilová nestihla vstúpiť do širšieho povedomia. Keď sa ale v povojnovom období objavili prvé vydania jej diela, bolo zrejmé, že ide o celkom...

10,90 €

10,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Heslá

 • Hronka, 2016
Posielame do piatich dní

Jean Baudrillard je známy francúzsky postmoderný filozof, sociológ a fotograf. V knihe Heslá spôsobom autokomentára vysvetľuje sám seba, resp. základné pojmy, ktoré vo svojich ostatných knihách (Symbolická výmena a smrť, Priezračnosť zla, Simulakra...

8,90 €

8,90 €

Posielame do piatich dní
Na sklade, posielame ihneď

Kniha André Comte-Sponvilla Šťastie bez ilúzií je prepisom prednášky autora a diskusie v rámci filozofických pondelkov v Bouguenais vo Francúzsku. V jeho úvode sa autor zamýšľa nad pojmom šťastia, ktorý...

8,90 €

8,90 €

Na sklade, posielame ihneď

Ex libris

 • Hronka, 2016
Posielame do piatich dní

Autor, ktorý sa predstavuje pod pseudonymom Dalfar, sa v tomto výbere z textov, esejí a úvah z oblasti literatúry a kultúry zaoberá priestorom textu a spôsobmi jeho prežívania. Texty, často marginálie a aforistické skratky, sa venujú konkrétnym dielam...

10,90 €

10,90 €

Posielame do piatich dní

Moja Nitra

 • Hronka, 2020
Posielame do piatich dní

Hani (Helenka) Krausová mala päť rokov, keď pod priamym patronátom nacistického Nemecka vznikla formálne samostatná prvá Slovenská republika, a jedenásť, keď bola oslobodená Červenou armádou. Autorka v týchto pamätiach podáva napínavý príbeh nielen...

11,00 €

11,00 €

Posielame do piatich dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V roku 1931 vyšla štúdia Symbolika kríža Reného Guénona. Jej tematickým jadrom sa stáva symbol, patriaci podľa autorových slov „do skupiny symbolov spoločných pre takmer všetky tradície, čo považujeme za znak, že tieto symboly sú priamo späté s prvotnou T

13,90 €

13,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do piatich dní

Kniha Martina Lingsa Staroveké viery a moderné povery odhaľuje ilúzie, na ktorých je postavená moderná spoločnosť, ako napr. idea pokroku, a poskytuje kľúč k nastoleniu rovnováhy medzi omylmi dnešnej doby a múdrosťou dávnej minulosti...

10,00 €

10,00 €

Posielame do piatich dní

„Odovzdaj list tomu, kto naňho čaká a povedz že je odomňa. Povedz, že babička pozdravuje a ospravedlňuje sa“