Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo VEDA

Titulov: 729
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 729
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Monografia je frontálnym útokom na neoliberálny model globálneho kapitalizmu. Blaha ostro kritizuje globalizáciu, ktorá svetu prináša extrémnu nerovnosť, útlak a...

-11%
10,68 €

10,68 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Témou knihy je bádanie bosoráctva z perspektívy kognitívnej antropológie. Spoločenskí vedci sa snažili vysvetliť čarodejníctvo / bosoráctvo v rámci rôznych teórií; psychologické aspekty hrali pritom dôležitú úlohu...

-5%
6,94 €

6,94 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spor o Marxa

Peter Dinuš a kolektív • VEDA, 2011

Posielame do týždňa

Kolektívna monografia sa dotýka problému rozpornosti v hodnotení Marxovho teoretického odkazu. Diskutujú sa nielen otázky, či tento odkaz stratil alebo nestratil svoju platnosť a aktuálnosť, ale aj problémy s interpretáciou Marxovho diela...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do piatich dní

Práca sa venuje problematike suburbanizácie – teda sťahovaniu sa ľudí z miest do vidieckych sídiel v ich zázemí. Ide o proces, ktorý odráža zmeny v postmoderných spoločnostiach a ktorý je spojený okrem zvýšenia kvality bývania aj s celým radom...

13,00 €

13,00 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

V tejto monografickej práci sa chceme zaoberať niektorými charakteristikami prírodovedného vzdelávania ako podkladu analýzy a hľadania možností jeho...

-5%
5,70 €

5,70 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do týždňa

Ambíciou tejto práce je informovať a uvažovať o súčasných smeroch (prúdoch) myslenia, ktoré kritizujú psychológiu tradične označovanú za vedeckú a usilujú sa o zásadné prehodnotenie doterajšej agendy psychológie...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Kniha Petra Salnera prináša doteraz neznáme poznatky z prostredia židovských náboženských obcí na Slovensku po druhej svetovej vojne. Autor narába s doteraz nedostupnými archívmi...

-5%
18,53 €

18,53 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia predstavuje slovenčinu z predspisovného obdobia od najstarších čias tak, ako sa zachovala v rukopisných i tlačených slovenských jazykových pamiatkach a v...

-5%
15,15 €

15,15 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Autor sa vo svojej vedeckej publikácii venuje svojmu obľúbenému vtáčiemu druhu. Nazýva ho "nebeským anjelikom" s karmínovými krídlami.

-5%
6,18 €

6,18 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Táto útla knižka prináša štyri kapitoly venované problematike ranej gramotnosti, z ktorých prvá je už de facto úvodom k nasledujúcim trom. Okrem teoretického a poznatkového rámca, ktorý...

-5%
10,69 €

10,69 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Početný autorský kolektív so širokospektrálnym odborným zastúpením predkladá náročnejším čitateľom desiatky profilov osobností „armády, cirkvi, diplomacie, kultúry, politiky a spoločenského života“...

-5%
17,21 €

17,21 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Chémia materiálov sa zaoberá štúdiom vzťahov medzi usporiadaním stavebných jednotiek tvoriacich materiál a jeho vlastnosťami. Ide o multidisciplinárny odbor, ktorý...

-5%
15,20 €

15,20 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Táto kniha je o spojkách a spájacích prostriedkoch v širšom zmysle slova. Predstava o relatívnej uzavretosti a statickosti spojkového subsystému implikuje, že konjunkcie len ťažko môžu konkurovať dynamike derivačných procesov či inováciám v...

-5%
17,10 €

17,10 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhý zväzok syntetického diela Slovensko v 20. storočí je venovaný prvej svetovej vojne, teda rokom 1914 - 1918. Ide o pomerne krátke obdobie, ktoré trvalo iba o niečo viac ako štyri roky, je však plné...

-5%
13,40 €

13,40 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodnoty, ale napĺňal aj vlastnú kultúrnu identitu. Súčasne však bola...

-5%
6,56 €

6,56 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tretí diel Slovenska v 20. storočí sa zaoberá mimoriadne dôležitým historickým prelomom v roku 1918 a nasledujúcimi dvoma desaťročiami v dejinách Slovenska...

19,46 €

19,46 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Geológia pre každého.

-2%
14,28 €

14,28 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Predkladané dielo sumarizuje výsledky dlhoročných terénnych pozorovaní a štúdia literatúry, odzrkadľuje súčasný stav vedomostí o floristickom zložení a rozšírení horských a vysokohorských nelesných rastlinných spoločenstiev na Slovensku...

12,25 €

12,25 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

"Vznik československého štátu roku 1918 a nasledujúce medzivojnové dvadsaťročie predstavujú v moderných dejinách Slovenska mimoriadne dôležitú, možno povedať že prelomovú a historicky nezastupiteľnú epochu."...

14,58 €

14,58 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj medzinárodné porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov v krajinách Európskej únie...

-3%
57,97 €

57,97 €

Zľava 3%

Posielame do týždňa


„Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.“

Michail Larionovič Michajlov