Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 133
Radenie

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom komentára je priniesť širokej, odbornej i laickej verejnosti ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, spolu s ustanoveniami iných súvisiacich zákonov v podmienkach...

17,60 €

17,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy...

8,50 €

8,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia „Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky - Komentár“ okrem podrobného...

22,65 €

22,65 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako základný finančný zákon verejnej správy upravuje zásady rozpočtového hospodárenia a členenie verejnej...

9,90 €

9,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Transformace justice patří mezi nejvýznamnější změny, k nimž v Československu po sametové revoluci dojít. Klíčovou se v tomto směru stala proměna prokuratury na státní zastupitelství...

-2%
15,19 €

15,19 €

Zľava 2%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tretie, aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie doplnené...

15,60 €

15,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

od 9,90 €

Kniha brožovaná väzba, 2019
Na sklade
16,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha pevná väzba, 2014

Vypredané

Kniha
Na sklade
16,50 €

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch...

10,60 €

10,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov za odpad z ich výrobkov – tzv. rozšírenú zodpovednosť...

-3%
48,19 €

48,19 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej

17,90 €

17,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je...

13,16 €

13,16 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad...

20,99 €

20,99 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný a neschopný...

26,22 €

26,22 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 12 dní

Jediná publikácia za posledné desaťročie na slovenskom i českom knižnom trhu, ktorá podáva stručný ale systematický a ucelený prehľad o súčasnom stave, štruktúre a organizácii verejnej správy (štátnej správy i samosprávy) ale...

-5%
25,73 €

25,73 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Pridať do

Smart city v praxi

Jakub Slavík • Profi Press, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace je určena těm, pro něž je koncept chytrého města náplní každodenní práce a potřebují se rychle zorientovat v jeho manažerské a ... podat detailní technických popis příslušných zařízení

17,55 €

17,55 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do šiestich dní

V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako...

17,95 €

17,95 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je prvním pokusem zmapovat v našich zemí (ČR a SR) problematiku kreativní ekonomiky. Autoři této knihy hledají záchytné body synergie v různych oblastech...

-5%
12,76 €

12,76 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Jubilejný, dvadsiaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, ktorá každoročnej poskytuje súhrnný prehľad demografického, sociálneho a ekonomického vývoja našej spoločnosti...

-5%
57,18 €

57,18 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

„Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti...

16,23 €

16,23 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

„Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia, ktoré sa t

-2%
25,99 €

25,99 €

Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Pridať do

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia