Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 13
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 13
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

Publikace představující dějiny sociální práce a její rozvojové trendy. Tato odborná kniha reaguje na změny, ke kterým v posledních letech dochází v lidské společnosti. Procesy globalizace, zkracování vzdáleností, rostoucího množství informací...

-5%
8,91 €

8,91 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, posielame ihneď

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...

-3%
16,31 €

16,31 €

Zľava 3%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Na základe neustálych zmien prebiehajúcich v našej spoločnosti sa autori publikácie rozhodli venovať problematike sociálnych služieb. Sociálne služby sú jednou z možných foriem sociálnej pomoci...

-3%
11,54 €

11,54 €

Zľava 3%

Na sklade, posielame ihneď

Ceny v marketingu

Michal Oláh a kolektív • Elita, 2009

Vypredané

O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať, pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť marketingových aktivít, najmä marketingového...

-5%
8,95 €

8,95 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé ustanovenia platného zákona o sociálnych službách. Vedieť a chcieť pomáhať v oblasti sociálnej práce, znamená bezchybne poznať miesto, úlohy a perspektívy sociálnej politiky, a sociálnej práce. Je nevyhnutné...

13,20 €

13,20 €

Vypredané

Lektorské zručnosti

Michal Oláh a kolektív • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008

Vypredané

Metodický manuál ktorý držíte v rukách vznikol v rámci realizovaného projektu Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom: Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku sociálnych vecí a rodiny...

-15%
9,78 €

9,78 €

Zľava 15%

Vypredané

Vypredané

Veľká časť súčasných manželstiev sa ocitá v kríze, následkom ktorej dochádza k rozvodu. Pri rozvode je vždy dieťa najohrozenejším jedincom, následky si často nesie do života v podobe nespracovanej traumy, neschopnosti nadviazať osobné vzťahy, nedôvery...

14,90 €

14,90 €

Vypredané

Sociálne poradenstvo a komunikácia

Milan Schavel a Michal Oláh • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010

Vypredané

Druhé doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách...

14,58 €

14,58 €

Vypredané

Vypredané

"Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa transformovali na trhovú ekonomiku, má nezastupiteľné miesto...."

-5%
8,27 €

8,27 €

Zľava 5%

Vypredané

Atribúty sociálnych služieb (Čo treba vedieť o sociálnych službách)

Michal Oláh a Ján Roháč • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010

Vypredané

Môžeme konštatovať, že autori v knihe transparentným spôsobom interpretujú vysoko aktuálne otázky sociálnych služieb, ktoré sú relevantnou súčasťou realizácie akreditovaného študijného programu v študijnom odbore sociálna práca...

8,99 €

8,99 €

Vypredané

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (Učebnica pre štúdium a prax)

Michal Oláh a Ján Roháč • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008

Vypredané

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe...

17,29 €

17,29 €

Vypredané

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

Michal Oláh, Milan Schavel a Zlatica Ondrušová • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008

Vypredané

"Termín sociálna práca je v tejto publikácii používaný v širšom kontexte, ako ste možno boli doteraz zvyknutí. Uznávame napätie v rámci profesie týkajúce sa toho, či naším poslaním je sociálna zmena v spoločnosti alebo individuálna a rodinná zmena..."

13,00 €

13,00 €

Vypredané

Vypredané

Tredie doplnené a prepracované vydanie titulu: Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce...

13,71 €

13,71 €

Vypredané


„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth
Človek na ulici
Ivan Horváth