Vydaj sa na cestu knižnými svetmi
a vyhraj kopu kníh!
Harry Potter: Čarodejnícky almanach - J.K. Rowling, Ikar, 2024
Rady Vladimíra Krčméryho - Michal Oláh, Štefan Hríb, W PRESS, 2020
Rady Vladimíra Krčméryho

Kniha rozhovorov Michala Oláha a Štefana Hríba s Vladimírom Krčmérym o roku dynamiky vývoja pandémie, prijatých opatreniach a pozemskej ceste, ktorá sa kráti... Táto kniha zachytáva celoročné postrehy a rady Vladimíra Krčméryho, a aj prie

 • Knihabrožovaná väzba
  12,99 €
  Na sklade 2 ks

Finančná kontrola - Michal Oláh, Ľubomír Šidelský, Ľuboš Cibák, Wolters Kluwer, 2018
Finančná kontrola

Publikácia sa detailne zaoberá podstatou finančnej kontroly, aké požiadavky sa kladú na jej účinné fungovanie v kontexte celého kontrolného systému...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,00 €
  Do 2 – 3 dní

Daniel Pastirčák: Zaskočený večnosťou - Daniel Pastirčák, Michal Oláh, W PRESS, 2020
Daniel Pastirčák: Zaskočený večnosťou

V dvanástich rozhovoroch odhalíte osobný príbeh najznámejšieho slovenského ekumenického kazateľa počas jeho neraz tŕnistej cesty životom. Postupne odkrývame, ako mladý zarytý ateista rozmýšľajúci o samovražde zostal zaskočený...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,99 €
  Na sklade 1 ks

Rozvojové trendy sociálnej práce - Zlata Ondrušová, Michal Oláh, Viera Vavrečková, Institut vzdělávání Sokrates, 2019
Rozvojové trendy sociálnej práce

Publikace představující dějiny sociální práce a její rozvojové trendy. Tato odborná kniha reaguje na změny, ke kterým v posledních letech dochází v lidské společnosti. Procesy globalizace, zkracování vzdáleností, rostoucího množství informací...

 • Knihapevná väzba
  9,35 €
  Do 2 – 3 dní


Sociálne služby v legislatíve a v praxi - Michal Oláh, Božena Igliarová, IRIS, 2015
Sociálne služby v legislatíve a v praxi

Na základe neustálych zmien prebiehajúcich v našej spoločnosti sa autori publikácie rozhodli venovať problematike sociálnych služieb. Sociálne služby sú jednou z možných foriem sociálnej pomoci...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Lektorské zručnosti - Michal Oláh a kol., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008
Lektorské zručnosti

Metodický manuál ktorý držíte v rukách vznikol v rámci realizovaného projektu Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom: Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku sociálnych vecí a rodiny...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce - Michal Oláh, Milan Schavel, Zlatica Ondrušová, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008
Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

"Termín sociálna práca je v tejto publikácii používaný v širšom kontexte, ako ste možno boli doteraz zvyknutí. Uznávame napätie v rámci profesie týkajúce sa toho, či naším poslaním je sociálna zmena v spoločnosti alebo individuálna a rodinná zmena..."

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Atribúty sociálnych služieb - Michal Oláh, Ján Roháč, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010
Atribúty sociálnych služieb

Môžeme konštatovať, že autori v knihe transparentným spôsobom interpretujú vysoko aktuálne otázky sociálnych služieb, ktoré sú relevantnou súčasťou realizácie akreditovaného študijného programu v študijnom odbore sociálna práca...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Ceny v marketingu - Michal Oláh a kolektív, Elita, 2009
Ceny v marketingu

O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať, pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť marketingových aktivít, najmä marketingového...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Sociálna práca - Michal Oláh, Milan Schavel, Zlatica Ondrušová, Pavel Navrátil, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009
Sociálna práca

Tredie doplnené a prepracované vydanie titulu: Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Sociálne služby - Michal Oláh, Božena Igliarová, Nataša Bujdová, IRIS, 2013
Sociálne služby

Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé ustanovenia platného zákona o sociálnych službách. Vedieť a chcieť pomáhať v oblasti sociálnej práce, znamená bezchybne poznať miesto, úlohy a perspektívy sociálnej politiky, a sociálnej práce. Je nevyhnutné...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Interný audit vo verejnej správe - Michal Oláh, Sprint dva, 2008
Interný audit vo verejnej správe

"Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa transformovali na trhovú ekonomiku, má nezastupiteľné miesto...."

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa / Alternative Child Custody - Michal Oláh, Ivan Krasko, 2016
Striedavá osobná starostlivosť o dieťa / Alternative Child Custody 
CZ

Veľká časť súčasných manželstiev sa ocitá v kríze, následkom ktorej dochádza k rozvodu. Pri rozvode je vždy dieťa najohrozenejším jedincom, následky si často nesie do života v podobe nespracovanej traumy, neschopnosti nadviazať osobné vzťahy, nedôvery...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Sociálna práca v praxi - Michal Oláh, IRIS, 2016
Sociálna práca v praxi

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Sociálne poradenstvo a komunikácia - Milan Schavel, Michal Oláh, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010
Sociálne poradenstvo a komunikácia

Druhé doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - Michal Oláh, Ján Roháč, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Viac ako čierne mačky som si prešiel krížom cez cestu ja sám.“

Milujte sa s láskou - Kamil Peteraj, 2014
Milujte sa s láskou
Kamil Peteraj