Knihy
E-knihy

Medzinárodné právo, zmluvy

Zrušiť
Titulov: 447
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 447
Zoradiť podľa:

Zákon o obcích (Komentář)

Kolektív autorov • C. H. Beck, 2019
Novinka

Posielame do piatich dní

Základem svobodného státu je svobodná obec. Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře...

-5%
59,61 €

59,61 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 10 dní

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej..

39,00 €

39,00 €

Posielame do 10 dní

Medzinárodné vzťahy

Jaroslav Straka a kolektív • Heuréka, 2013

Posielame do piatich dní

Publikácia od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná...

-5%
17,63 €

17,63 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 10 dní

Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich...

-5%
11,82 €

11,82 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na tému novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov bolo už napísaných niekoľko publikácií, ktoré sa prioritne zamerali na vysvetlenie tohto nového konceptu ochrany práva na súkromie. Publikácia „Vzory zmlúv a podaní – ochrana...

-5%
15,72 €

15,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Publikácia predstavuje prvú samostatnú ucelenú zbierku judikatúry týkajúcu sa inštitútu bezdôvodného obohatenia v Slovenskej republike a zahŕňa rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov. Rozhodnutia českých súdov boli preložené do slovenského...

24,50 €

24,50 €

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe...

-5%
57,18 €

57,18 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do týždňa

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému...

-5%
65,76 €

65,76 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Slovenský preklad práce Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu ľudských práv nemá na slovenskom a českom knižnom trhu obdobu. Encyklopedický spôsob, ktorým túto prácu spracovalo približne 50...

-5%
18,11 €

18,11 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do 10 dní

Slovenská republika dňa 17.2.2009 súhlasila s ratifikáciou a prezident SR dňa 20.3.2009 ratifikoval Európsku sociálnu chartu (revidovanú). To znamená, že Slovenská republika sa stala signatárom medzinárodnej zmluvy, ...

-5%
2,72 €

2,72 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy se čtenářům snaží nabídnout soustavnější pohled na...

14,57 €

14,57 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného...

-5%
12,87 €

12,87 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Rozšíření Evropské unie o deset států mělo dopad jak na složení jejího Soudního dvora, tak i na samotný vnitřní trh. Monografie zkoumá, jak se tyto změny odrazily v...

-5%
16,73 €

16,73 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 10 dní

Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave...

-3%
7,05 €

7,05 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Kniha popisuje různá pojetí principu přednosti a jejich důsledky v teorii i praxi soudů. Reaguje na aktuálně probíhající diskuze na poli evropské doktríny a mj. rozebírá klíčová rozhodnutí ESD a ústavních soudů vybraných členských států.

-5%
13,88 €

13,88 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva...

-3%
15,47 €

15,47 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Učebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súčasnosti, doplnené inštitúciami a zoskupeniami charakterizujúcimi...

-5%
37,17 €

37,17 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; Konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva; ...

-5%
31,45 €

31,45 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Třetí část čtyřdílné řady dokumentů týkajících se československých ústavních dějin tvoří dokumenty z let 1960 až 1989. První část publikace představuje dokumenty vydané v období tzv. socialistické ústavy, které mají především ukázat prosazování...

-5%
9,19 €

9,19 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

O výjimečnosti této knihy o ekonomické transformaci se dá hovořit ve více rovinách. Tou první je fakt, že text analyzuje ekonomickou transformaci v dřívějších komunistických zemích východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu...

-5%
24,06 €

24,06 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní


„Nikdy som nemyslel na to, aby som písal pre povesť a poctu. Čo mám na srdci, musí von, a preto píšem.“

Ludwig Van Beethoven