Harry Potter a Kameň mudrcov -
Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riadenia so simuláciami v prostredí MATLAB a SIMULINK - Peter Végh, STU, 2009
Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riadenia so simuláciami v prostredí MATLAB a SIMULINK

"Uvedená Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riadenia je určená hlavne študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu Mechatronika a študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia" ...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,11 €
  Do 2 – 3 dní

Počítačové lúštenie klasických šifier - Eugen Antal, STU, 2021
Počítačové lúštenie klasických šifier

Skriptá sú určené ako pomocný učebný materiál k predmetu Klasické šifry (B-KSIF) pre študentov tretieho ročníka študijného programu Aplikovaná informatika na Fakulte elektroniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave....

 • Knihabrožovaná väzba
  13,10 €
  Do 2 – 3 dní

Organická chemie I - Jiří Svoboda a kol., Vydavatelství VŠCHT, 2007
Organická chemie I 
CZ

Předložená skripta Organická chemie I jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu 1. ročníku pro všechny bakalářské studijní programy VŠCHT v Praze...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,75 €
  -12 %
  Na sklade 5 ks

Deutsch unter uns - Alžbeta Pálová, STU, 2008
Deutsch unter uns

"Deutsch unter uns je učebnica, ktorá pre poslucháčov Stavebnej fakulty STU v bakalárksom a doktorandskom štúdiu. Podporuje nácvik zručností v oblasti všeobecnej komunikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť kvalitnej vysokoškolskej prírpavy." ...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,93 €
  -5 %
  Do 2 – 3 dní

Nenašli ste titul, ktorý ste hľadali?

Napíšte nám a my sa ho pokúsime zohnať

Mechanika tekutín - Riešené úlohy (časť I.) - Michal Varchola, Branislav Knížat, STU, 2010
Mechanika tekutín - Riešené úlohy (časť I.)

Mechanika tekutín, to znamená mechanika kvapalín - hydromechanika a mechanika plynov a pár - aeromechanika, je časťou všeobecnej mechaniky kontinua...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,70 €
  Na sklade 1 ks

Mikrovlnná technika - Peter Hajach, STU, 2008
Mikrovlnná technika

"Predmet Mikrovlnná technika, ktorý je zaradený v 3. ročníku bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia odboru elektronika na FEI STU umožňuje poslucháčom získať základné poznatky o vedeniach, obvodoch a systémoch," ...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,53 €
  -5 %
  Do 2 – 3 dní

Látkové bilancie chemických procesov - Štefan Gužela, STU, 2008
Látkové bilancie chemických procesov

Typickou úlohou strojného inžiniera pohybujúceho sa v oblasti medzi klasickým strojným inžinierstvom a chémiou je konštruovať výrobné zariadenia (stroje a aparáty) chemického, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu ...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,84 €
  Do 2 – 3 dní

Numerické metódy riešenia bioelektromagnetických polí - Elena Cocherová, Vladimír Štofanik, STU, 2010
Numerické metódy riešenia bioelektromagnetických polí

Skriptá Numerické metódy riešenia bioelektromagnetických polí sú určené najmä študentom inžinierskeho štúdia v odbore Rádioelektronika so zameraním na biomedicínsku techniku ...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,01 €
  -5 %
  Do 2 – 3 dní

Übungsbuch der deutschen Grammatik I. - Daniela Ondrejkovičová, STU, 2008
Übungsbuch der deutschen Grammatik I.

"Vysokoškolská učebnica "Übungsbuch der deutschen Grammatik I." je koncipovaná pre študentov Stavebnej fakulty STU denného a externého štúdia. Mala by slúžiť ako pomocný a doplnkový materiál, prípadne ako materiál na zopakovanie nemeckej gramatiky" ...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,48 €
  Do 2 – 3 dní

Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky - Martin Kalina, Tomáš Bacigál, Anna Schiesslová, STU, 2010
Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky

Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky sú určené doktorandom, ktorí potrebujú získať hlbšie vedomosti z uvedenej oblasti. Jednotlivé časti učebného textu aj s riešenými príkladmi ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané
Mechanika tekutín - Riešené úlohy (časť II.) - Michal Varchola, Branislav Knížat, STU, 2010
Mechanika tekutín - Riešené úlohy (časť II.)

Predkladaná publikácia "Mechanika tekutín - riešené príklady, časť II." je ďalšia z celého radu, ktorý by mal obsiahnuť pomerne širokú oblasť mechaniky tekutín prednášanú na Strojníckej fakulte STU v prvom, druhom ale aj treťom stupni štúdia...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Termomechanika - Štefan Antal, Maher Al-Shafei, STU, 2010
Termomechanika

Termomechanika - Zbierka príkladov je určená poslucháčom 3. ročníka Strojníckej fakulty STU ako pomôcka na samostatné štúdium predmetov Termodynamika a Prenos tepla...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Geológia - Darina Čabalová, František Baliak, Miloslav Kopecký, STU, 2009
Geológia

Dočasná vysokoškolská učebnica "Geológia" je určená poslucháčom prvého ročníka Stavebnej fakulty, študijných odborov inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné hospodárstvo a vodné stavby, ako i geodézie a kartografie...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Úvod do numerických metód lineárnej algebry - Gabriel Okša, STU, 2009
Úvod do numerických metód lineárnej algebry

"Tieto skriptá predstavujú úvod do numerických metód lineárnej algebry. Ich cieľom je poskytnúť študentovi základný prehľad o moderných algoritmoch používaných na rozklad matíc, riešenie sústav lineárnych rovníc a výpočet vlastných čísiel a vektorov"...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Fyzika - Juraj Veselský, STU, 2009
Fyzika

"Skriptá sú určené ako učebná pomôcka najmä pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia všetkých študijných programov vyučovaných na Stavebnej fakulte STU, ale iste budú osožné aj pre iných záujemcov," ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Odpadové hospodárstvo - Oskar Čermák, STU, 2009
Odpadové hospodárstvo

"Publikácia Odpadové hospodárstvo - Skládkový plyn vychádza ako prvé a pôvodné vydanie. Skriptá vo svojich kapitolách uvádzajú podstatu tvorby skládkového plynu, spôsoby jeho zachytávania a zneškodňovania na zabezpečenie minimalizácie" ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Odpadové hospodárstvo - Oskár Čermák, Marek Kebísek, STU, 2008
Odpadové hospodárstvo

Tieto skriptá sú pokračovaním skrípt "Odpadové hospodárstvo - Zber a zhromažďovanie odpadov", ktoré boli vydané v elektronickej forme v roku 2006...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Oceľové a drevené konštrukcie I. - Peter Tatarko, STU, 2008
Oceľové a drevené konštrukcie I.

Železo používa človek už mnoho rokov, dokonca tisícročí. Nestaval z neho ešte budovy ako dnes, ale vyrábal nástroje dennej potreby. Prvé národy, ktoré ho začali používať boli z Blízkeho východu (2500 pred n. l.)...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Stokovanie a čistenie odpadových vôd - Pavel Urcikán, Dušan Rusnák, STU, 2008
Stokovanie a čistenie odpadových vôd

Učebné texty primo nadväzujú na Stokové siete I - Navrhovanie stokových sietí, vydané v roku 2004. V časti Stokové siete I bola pozornosť venovaná najmä koncepcii, podkladom pre navrhovanie a samotnému plánovaniu a dimenzovaniu stôk a návrhu projektov sto

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Účtovníctvo a kontrola nákladov - Zuzana Chodasová, STU, 2008
Účtovníctvo a kontrola nákladov

Úloha účtovných informácií v riadiacej činnosti podniku je nepostrádateľná. Úspešnosť firmy na trhu je ovplyvnená množstvom faktorov, kde informácie majú svoje nezastupiteľné miesto...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Vždy, keď niekto umrie, starostlivo vygravírujú do náhrobku jeho dátum narodenia a smrti. Ale vlastne to jediné, čo sa skutočne ráta, je tá malá pomlčka medzi rokmi.“

Kodanská pieseň piesní - Annette Bjergfeldt, 2021
Kodanská pieseň piesní
Annette Bjergfeldt