S týmto mužom - Jodi Ellen Malpas, Ikar, 2024
Legalizácia výnosu z trestnej činnosti - Tomáš Strémy, Ondrej Repa, C. H. Beck SK, 2023
Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

Predložená publikácia sa podrobne venuje trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 až 234 Trestného zákona v znení platnom od 1. januára 2021. Obsahuje analýzu relevantnej právnej úpravy, a to medzinárodnej, ako aj domácej...

 • Knihabrožovaná väzba
  22,00 €
  Do 2 – 3 dní

Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve - Lukáš Tomaš, C. H. Beck, 2024
Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve

Predkladaná publikácia sa venuje prieskumu právnych predpisov v správnom súdnictve. Jej dominantným cieľom je analýza poznatkov o kontrole normotvorby územnej samosprávy správnymi súdmi, vecné polemizovanie s nimi, ich obohatenie o dosiaľ ne

 • Knihabrožovaná väzba
  25,00 €
  Do 2 – 3 dní

Právnický diskurz a právna argumentácia - Peter Franko, C. H. Beck SK, 2018
Právnický diskurz a právna argumentácia

Predložená publikácia reaguje na absenciu vedeckého spracovania témy týkajúcej sa kritérií právnickej diskusie a argumentácie v nej v podmienkach Slovenskej republiky a čiastočne aj Českej republiky. Znenie asi najzákladnejších otázok, ktoré formujú...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,00 €
  Do 2 – 3 dní
 • Čítanávýborný stav
  13,60 €
  -20 %
  Na sklade

Návratové konanie - Kristína Absolonová, C. H. Beck SK, 2018
Návratové konanie

Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú....

 • Knihabrožovaná väzba
  18,00 €
  Na sklade 1 ks

Právne aspekty automatizovaných vozidiel - Jozef Andraško, C. H. Beck, 2023
Právne aspekty automatizovaných vozidiel

Publikácia predstavuje originálny počin, pričom ide o tému, ktorá má a v najbližších rokoch aj bude mať významný vplyv na naše každodenné životy. Z právneho hľadiska ovplyvňuje zavádzanie vozidiel, ktoré vykonávajú jazdné úlohy...

 • Knihabrožovaná väzba
  32,00 €
  Do 2 – 3 dní

Zásady vecných práv na Slovensku - Zuzana Klincová a kolektív, C. H. Beck SK, 2023
Zásady vecných práv na Slovensku

Predložená publikácia poskytuje analýzu najvýznamnejších zásad vecných práv na Slovensku, a to v horizontálnej a vertikálnej komparácii. Je doplnená o viaceré návrhy de lege ferenda, ktoré sú spôsobilé pozitívne ovplyvniť...

 • Knihabrožovaná väzba
  38,19 €
  -2 %
  Do 2 – 3 dní

Alternatívne tresty - Kolektív autorov, C. H. Beck SK, 2018
Alternatívne tresty
 • Autorský kolektív

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú...

 • Knihabrožovaná väzba
  24,73 €
  Do 2 – 3 dní

Živnostenské podnikanie - Martin Hamráček, C. H. Beck SK, 2021
Živnostenské podnikanie

Predkladaná publikácia je tematicky rozdelená na tri hlavné časti - živnostenskú registráciu, živnostenskú kontrolu a porovnanie právnej úpravy so zahraničím. Ponúka hĺbkovú analýzu vybraných tém a odborne a prakticky spracovanú...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,00 €
  Do 2 – 3 dní

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností - Jaroslav Čollák, C. H. Beck SK, 2018
Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,00 €
  Do 2 – 3 dní

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - Jakub Berthoty, C. H. Beck SK, 2018
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému...

 • Knihabrožovaná väzba
  67,36 €
  -2 %
  Na sklade 1 ks

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese - Alexandra Kotrecová, C. H. Beck, 2016
Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese

Rekodifikácia civilného práva procesného predstavuje významný krok smerom k modernizácii civilného procesu ako takého. Dynamika, a v mnohých smeroch nová koncepcia civilného procesu, sa dotkla aj jedného z inštitútov, ktorý môžeme považovať za dlhodobo...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,00 €
  Viac ako 30 dní

Právne aspekty otvorených údajov - Jozef Andraško, Matúš Mesarčík, C. H. Beck SK, 2020
Právne aspekty otvorených údajov

Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,00 €
  Do 2 – 3 dní

Trestná politika v Slovenskej republike - Tomáš Strémy, Tomáš Balogh, Lukáš Turay, C. H. Beck, 2020
Trestná politika v Slovenskej republike

Cieľom predkladanej publikácie je objektívne zhodnotiť aktuálny status, ako aj rozvíjanie stavu trestnej politiky štátu a jeho odrazu v trestnom práve v teórii i praxi. Aká je trestná politika nášho štátu? Je záujem všetkých...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,00 €
  Do 2 – 3 dní

Zastúpenie v súkromnom práve - Monika Jurčová, Bronislava Pavelková, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská, Romana Smyčková, C. H. Beck SK, 2021
Zastúpenie v súkromnom práve

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie predkladanej publikácie reflektuje vývoj právneho poriadku od prvého vydania knihy. Autorky reagujú nielen na zmenu právnej úpravy, ale aj na posun názorov v skúmanej oblasti. Kniha obsahuje tiež...

 • Knihabrožovaná väzba
  39,00 €
  Do 2 – 3 dní

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov - Norbert Adamov, C. H. Beck SK, 2020
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

Doprava je druh ľudskej činnosti, s ktorou sa tradične spája vyššie riziko vzniku škody alebo ujmy na zdraví či živote. Táto úprava je v slovenskom Občianskom zákonníku (na rozdiel od zahraničných úprav) veľmi stručná...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,70 €
  -2 %
  Do 2 – 3 dní

Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov - Mojmír Mamojka, Soňa Kubincová, C. H. Beck SK, 2018
Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov

Kolektív renomovaných autorov predkladá podrobnú analýzu aktuálnej, značne rozkolísanej a nedostatočne prehľadnej právnej úpravy štátnych podnikov. Publikácia taktiež poukazuje na prekrývanie alebo naopak absenciu určitých právnych inštitútov....

 • Knihabrožovaná väzba
  53,57 €
  -3 %
  Do 2 – 3 dní

Zákonnosť v trestnom práve - Martin Štrkolec, C. H. Beck SK, 2022
Zákonnosť v trestnom práve

Monografia Zákonnosť v trestnom práve predstavuje prvé ucelené vedecké dielo vzťahujúce sa k predmetnej oblasti skúmania. Jej hlavným účelom je priniesť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti všeobecný pohľad na princíp zákonnosti..

 • Knihabrožovaná väzba
  22,00 €
  Do 2 – 3 dní

Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve - Laura Bachňáková Rózenfeldová, C. H. Beck, 2022
Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve

Kolaboratívne (zdieľané) hospodárstvo a kolaboratívne platformy ako súčasť jednotného digitálneho trhu Európskej únie sú aktuálne a živé témy, ktorým je venovaná predkladaná publikácia. Jej cieľom je komplexnejšie posúdenie...

 • Knihabrožovaná väzba
  29,00 €
  Na sklade 1 ks

Poistenie právnej ochrany - Mikuláš Gürtler, C. H. Beck SK, 2018
Poistenie právnej ochrany

Publikácia vznikla s cieľom ponúknuť odbornej, ako aj laickej verejnosti, poisťovniam, finančným sprostredkovateľom a študentom vysokých škôl v odbore poisťovníctva praktického sprievodcu v oblasti poistenia právnej ochrany objasnením...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,00 €
  Do 2 – 3 dní

Právo bezpilotných prostriedkov a súvisiace bezpečnostné aspekty - Mária Mamojková, C. H. Beck, 2022
Právo bezpilotných prostriedkov a súvisiace bezpečnostné aspekty

Monografia s jedinečnou a aktuálnou témou práva bezpilotných prostriedkov ponúka komplexný pohľad na právne a bezpečnostné otázky, akými sú právna úprava bezpilotných prostriedkov, ochrana osobnostných práv v súvislosti...

 • Knihašitá väzba
  20,00 €
  Do 2 – 3 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Some infinities are bigger than other infinities.“