Júlia Bodnar

5

„Človek má toľko začiatkov, koľko je v živote dní a predsa sa niektoré veci už nikdy nezmenia.“