Bea Ďuríková

15

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“