Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 13
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 13
Zoradiť podľa:
Novinka
Akcia

Posielame do štyroch dní

Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a...

2,30 €

2,30 €

Posielame do štyroch dní

Novinka
Akcia

Posielame do štyroch dní

V úvodu jednotlivých kapitol jsou pro žáky připraveny práce s textem se zajímavými úkoly. Pracovní sešity jsou doplněny o sebehodnocení žáků, které je zpracováno hravou formou. A navíc mají pracovní sešity větší formát.

2,07 €

2,07 €

Posielame do štyroch dní

Čítanka 9 (Čtení s porozuměním)

Zita Janáčková a Marie Francová • Nakladatelství Nová škola Brno, 2018
Akcia

Posielame do piatich dní

Tato čítanka je závěrečnou částí řady pro 6.–9. ročník. Byla sestavena pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV. Seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po současnost. Vybrané texty jsme...

7,00 €

7,00 €

Posielame do piatich dní

Český jazyk 2 – učebnice, původní řada

Zita Janáčková • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019
Akcia

Posielame do piatich dní

Obsahuje přehledně uspořádané mluvnické poučky, netradiční cvičení, soutěže, hry, slohové úkoly, cvičení na textech z poezie a prózy pro děti. Sestavena k opakovanému užití...

4,00 €

4,00 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Pokračuje v koncepci čítanek pro první stupeň ZŠ. K četbě žáky motivuje hra „Cesta na planetu čtenářů“. Od roku 2012 má Čítanka pro 5. ročník nově graficky stvárněnu obálku a je zařazena i do edice "čtení s porozuměním"...

6,35 €

6,35 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Stejně jako 1. díl nového pracovního sešitu obsahuje i 2. díl práce s textem v úvodu jednotlivých kapitol a sebehodnocení žáků, které je zpracováno hravou formou. Pracovní sešit procvičuje slovní druhy: podstatná jména...

2,07 €

2,07 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do 10 dní

Učebnice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 7. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví...

7,00 €

7,00 €

Posielame do 10 dní

Čítanka pro 4. ročník (Čtení s porozuměním)

Zita Janáčková • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019
Akcia

Posielame do piatich dní

Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV. Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o...

6,35 €

6,35 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti... Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o český jazyk a

4,00 €

4,00 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Mluvnická cvičení k upevnění a zopakování zejména pravopisného učiva jsou rozdělena chronologicky do 3 kapitol - učivo 3., 4. a 5. ročníku. Zastoupena jsou cvičení doplňovací, obměňovací, diktáty, tajenky, čtyřsměrky...

2,12 €

2,12 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Učivo gramatiky je přehledně podáno, důraz se klade na cyklické opakování. Gramatické a stylistické úkoly často vycházejí z úryvků krásné literatury. Průvodcem textu je postava vodníka...

4,00 €

4,00 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Sešit vhodný pro počátky výuky daného pravopisného jevu. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů, v závěru jsou zařazena opakovací cvičení, souhrnné diktáty a klíč s řešením... NOVA455

1,50 €

1,50 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

2,12 €

2,12 €

Posielame do piatich dní


„Umenie písať je umenie skracovať.“

Anton Pavlovič Čechov