Knihy
E-knihy

Terézia Lampartová

Zrušiť
Titulov: 36
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 36
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Čitateľská gramotnosť nie je len jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie aj vlastné ciele. Tento pracovný zošit napomôže preklenúť priepasť...

5,43 €

5,43 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Zbierka krátkych cvičení a úloh, zoradených podľa tematických okruhov tak, ako sa preberajú v škole. Vychádza z platných učebných osnov a žiakom pomôže najmä pri precvičovaní gramatických a pravopisných javov, ktoré im robia najväčšie problémy...

4,75 €

4,75 €

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit uzatvára sériu publikácií s tvorivými úlohami na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Svojím zameraním rešpektuje aktuálne potreby vzdelávania v škole i v domácom prostredí...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príručku zostavila skúsená autorka na základe poznatkov zo školskej praxe. Zamerala ju najmä na precvičovanie vybraných slov, písanie veľkých písmen a slovné druhy. Kapitoly obsahujú okrem nácvičných a kontrolných diktátov aj vtipné rébusy...

4,50 €

4,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto výborne spracovaná príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym učebným osnovám. Pri prvom type vyhľadajú žiaci správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú...

5,43 €

5,43 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Pracovné zošity obsahujú veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Hlavná obsahová stránka je zameraná na overenie, precvičenie a utvrdzovanie gramatických a pravopisných vedomostí pre dané ročníky...

4,73 €

4,73 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do troch dní

Pracovný zošit uzatvára úspešnú sériu s tvorivými úlohami, ktoré rozvíjajú čitateľskú gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Svojím zameraním rešpektuje...

5,50 €

5,50 €

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Ďalšia zbierka krátkych cvičení a úloh v sérii určenej žiakom na 2. stupni ZŠ. Žiaci si precvičia spodobovanie, rozdeľovanie slov, pravopis vlastných mien, poznatky z náuky o slove a tvaroslovia. Zbierka sa zameriava najmä na gramatické...

4,73 €

4,73 €

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Pracovný zošit voľne nadväzuje na Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho autorka opäť pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príručku zostavila skúsená autorka na základe poznatkov zo školskej praxe. Zamerala ju najmä na precvičovanie vybraných slov, písanie veľkých písmen a slovné druhy. Kapitoly obsahujú okrem nácvičných a kontrolných diktátov aj vtipné rébusy...

4,50 €

4,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vypredané

Tento pracovný zošit napomôže preklenúť priepasť medzi starou školskou metódou memorovania a novou, založenou na samostatnej práci žiakov s textom. Proces rozvíjania čitateľských kompetencií v ňom podporuje vhodný výber textov pre žiakov...

5,50 €

5,50 €

Vypredané

Vypredané

Pracovný zošit obsahuje veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 7. až 9. ročníka základnej školy...

4,75 €

4,75 €

Vypredané

Vypredané

Na rôznych diktátoch a pravopisných cvičeniach si žiaci precvičia vybrané slová, písanie veľkých písmen a ďalšie gramatické javy, s ktorými majú často...

-5%
4,28 €

4,28 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácie sú určené na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností. Obsahujú pravopisné cvičenia, diktáty a veľa tvorivých úloh – krížoviek, doplňovačiek, prešmyčiek, maľovaniek. Na konci príručky sú riešenia cvičení...

-5%
3,44 €

3,44 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Príručka pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, rodičov a učiteľov, obsahuje rôzne doplňovačky, pravopisné i gramatické cvičenia, nácvičné a kontrolné diktáty...

-5%
3,44 €

3,44 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácia je pomôckou pre žiakov 4. ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá...

-5%
4,38 €

4,38 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Pracovný zošit obsahuje veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 3. a 4. ročníka. Hlavná obsahová...

4,75 €

4,75 €

Vypredané

Vypredané

V súčasnosti sa vedomosti žiakov preverujú formou rôznych písomných testov a testy tvoria aj súčasť prijímacích skúšok. Táto príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov...

5,50 €

5,50 €

Vypredané


„Čítaj všetky knihy, ktoré sa ti dostanú do rúk, ak ich vieš správne posúdiť a ich obsah preskúmať.“

Dionysius