Sechi-Johnsonová Patricia

„Slová sú hlasom srdca.“

Confucius