Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 8

Posielame do piatich dní

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov...

19,25 €

19,25 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov

od 16,51 €

-2 %
16,51 €

Posielame do piatich dní

Vypredané

-2 %
16,51 €

Vypredané

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Róbert Jakubáč • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Vypredané

Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu...

-5%
15,96 €

15,96 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo...

16,80 €

16,80 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj nepochybne zaujímavému...

19,50 €

19,50 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri...

15,00 €

15,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre prežitie spoločnosti ako-takej. Práve pôda je centrálnym pojmom...

38,50 €

38,50 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden z najvýznamnejších verejných...

19,50 €

19,50 €

Vypredané

Pridať do

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka