Na sklade, objednávajte však rýchlo

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Skutočnosť, že v praxi sa ich zostavovaniu nevenuje vždy patričná pozornosť, sa stala...

13,60 €

13,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia „Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty“ sa venuje problematike vlastného imania ako ukazovateľa finančnej stability obchodnej spoločnosti...

16,80 €

16,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do šiestich dní

Táto publikácia sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v mnohých oblastiach aj z IFRS, venuje sa...

68,00 €

68,00 €

Posielame do šiestich dní
Vypredané

K zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vydalo MF SR nižšie právne normy – opatrenia. Jedným z nich je aj opatrenie č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky.

-5%
7,56 €

7,56 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Publikácia, ktorú iste privítajú nielen komerční právnici, sa venuje vlastnému imaniu obchodných spoločností z pohľadu účtovníctva podľa stavu právnych predpisov k 30. 6. 2012. Rieši praxou najčastejšie kladené otázky týkajúce sa...

11,52 €

11,52 €

Vypredané
Vypredané

Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov...

1,30 €

1,30 €

Vypredané

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike

od 8,75 €

-30 %
8,75 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané
-30 %
8,75 €
Vypredané
Vypredané

Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a jej zásadami zostavenia, vymedzením konsolidačného poľa a metódami konsolidácie...

6,49 €

6,49 €

Vypredané

„Každý deň bol niečím zvláštny. Napríklad som robil všetko, čo ma bavilo, a prial som si, aby to nikdy neskončilo. A potom som si uvedomil, že neskôr môžem robiť niečo iné, rovnako zábavné, a že sa na to môžem rovnako tešiť.“